Tomori Pál Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • Logisztikai és szállítmányozási menedzser

 

A felvétel feltételei: A képzésben egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Képzési idő:

 • közgazdasági alapdiploma esetén 2 félév

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák, megszerezhető ismeretek
A logisztikai és szállítmányozási menedzser önállóan tervezi meg, készíti elő, irányítja, oldja meg vállalata szállítmányozási-logisztikai feladatait áruk nemzetközi rendszerben történő továbbítására, rendelkezésre tartására, hatósági kezelések elvégeztetésére vonatkozóan. Meghatározza saját és versenytársai piaci helyzetét, kapcsolatot tart az ügyfelekkel, ajánlatot ad/kér/összehasonlít, szerződést köt, lebonyolítja a fuvarozási/szállítmányozási/logisztikai feladatot, pénzügyi elszámolást végez, értékeli a lezárt ügyletet, gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal.
A foglakozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok a piacelemzés, a vállalkozás működtetése, erőforrás-gazdálkodás, kapcsolattartás az ügyfelekkel, a külkereskedelmi szerződések, a szerződéskötés, a külkereskedelmi szerződés teljesítése, a fuvarozási/szállítmányozási feladat lebonyolítása, a logisztikai feladat lebonyolítása, a vámoltatás, a pénzügyi elszámolás, az ügylet lezárása.
E feladatok elvégzésére való felkészülésként a már diplomával rendelkező posztgarduális hallgatók tanulmányaik során a következő tantárgykörökkel egészíthetik ki ismereteiket: külkereskedelmi szerződéskötés előkészítése, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, nemzetközi kereskedelmi jogalkalmazás, külkereskedelmi szerződés teljesítése, vámoltatás, nemzetközi fuvarozás, szállítmányozás, nemzetközi szállítmánylogisztika, nemzetközi gazdaságföldrajz, nemzetközi szállítmányozási jog.

A képzés főbb tanulmányi területei:

 • Általános üzleti alapozó tárgyak:
  • jogi és biztosítási ismeretek,
  • vállalkozások gazdaságtana,
  • menedzsment,
  • minőségügy,
  • számvitel és kontrolling,
  • informatika,
  • marketing
 • Speciális szakismereti tárgyak:
  • bevezetés a logisztikába,
  • csomagolástechnika,
  • logisztikai információs rendszerek,
  • logisztikai stratégia,
  • raktározás technika,
  • nemzetközi áruforgalmi ismeretek,
  • szállítmányozás

 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere
Valamennyi tantárgy kollokviummal ér véget, kivéve a szakdolgozati konzultációt, amelyre a hallgató aláírást kap (haladási napló)
Az ellenőrzési rendszer az intézményi tantervben előírt aláírások megszerzéséből, a kollokviumok teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgán történő prezentációjából tevődik össze.

A szakdolgozat:
A logisztika témakörében megírt záró dolgozat. A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, alkotó jellegű szakmai feladat, amelynek elkészítésével a hallgató igazolja azt, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése
 • a szakdolgozat előírásoknak megfelelő elkészítése a konzulens iránymutatása mellett
 • a konzulens és az opponens által elfogadott és az előírt mellékletekkel felszerelt záró dolgozat határidőre történő benyújtása

 

A záróvizsga tartalma:

 • szakmai tárgyakból átfogó szóbeli vizsga
 • a szakdolgozat megvédése.

 

A záróvizsga eredménye:
A két opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat bírálatára és a szakdolgozat megvédésére adott érdemjegy egészre kerekített átlaga és a szakmai tárgyakból tett vizsgára kapott jegy egészre kerekített számtani átlaga.

Képzési helyszín:

Képzési tagozat: levelező

A önköltség összege:

 • Levelező tagozaton: 155 000 Ft/félév

A tandíj finanszírozására DIÁKHITEL felvehető! Részletek: www.diakhitel.hu

Időbeosztás: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban

 

Jelentkezési lap