Tomori Pál Főiskola

Iskolánk Budapest XXII. kerületében könnyen megközelíthető, gyönyörű ősparkos, csendes környezetben található. Az iskola épületének helyt adó kastély nagy része 1945 előtt épült, a Zsindely család birtoka volt.
 
A szakgimnáziumban 2012. szeptemberében indult a nevelés-oktatás. Két osztályba várjuk a diákok jelentkezését, melyek nyelvi előkészítő évvel indulnak. Ezen a 9/ny. évfolyamon a tanulók heti 18 órában tanulják az angol nyelvet. A célnyelvi órák mellett heti 3 óra informatika, 3 óra matematika és 5 óra testnevelés szerepel még az órarendjükben. Gazdasági tárgyakat a 9. évfolyamtól tanulnak. Az egyik osztály tanulói magyar-angol két tanítási nyelvű tanterv alapján a kilencedik évfolyamtól a tantárgyak egy részét angol nyelven tanulják. A másik osztályba felvett tanulók az 5 év alatt a tantárgyakat az idegen nyelv kivételével magyar nyelven tanulják. A képzés mindkét osztály esetében öt éves.
 
A 24 fős osztály-, illetve 12 fős csoportlétszám lehetőséget ad pedagógusainknak arra, hogy figyelemmel kísérjék a diákok személyiségfejlődését és segítsék az előmenetelüket.
 
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a szülőkkel való együttműködésre, elsősorban a nevelési kérdésekben, a hagyományos értékekre való nevelésben. Célunk, hogy az öt év együtt munkálkodása eredményeként diákjaink testileg, szellemileg, lelkileg egészséges felnőttként nyerjenek felvételt magasabb szintű iskolába.
 
Az iskola nem önkormányzati fenntartású intézmény. Fenntartója a Tomori Pál Főiskola az állami normatívát kiegészítve és a szülők kötelező támogatását igénybe véve igyekszik minél nagyobb színvonalú oktatást, nevelést biztosítani.