Tomori Pál Főiskola

Nemzetközi gazdálkodás szak (BA)

A képzés célja: A Nemzetközi gazdálkodási szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek legalább két idegen nyelven, magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberként helytállni, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére, irányítására és szervezésére, valamint kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés mester szintű folytatásához.

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek:
  Társadalom- és gazdaságföldrajz: Európa és a globális világ, Mikroökonómia, Gazdasági matematika, Számítástechnika, Makroökonómia, Gazdasági jog, Statisztika, Vállalatgazdaságtan, Környezetgazdaságtan, Nemzetközi gazdaságtan, Számviteli alapok, Pénzügytan, Marketing, Projektmenedzsment, Bevezetés a logisztikába, Bevezetés a regionális gazdaságtanba, Üzleti kommunikáció – vállalati kultúra, Szakmai idegen nyelv;
 • Társadalomtudományi alapismeretek ismeretkörei:
  Gazdaságtörténet, Jogi alapismeretek, Általános- és gazdaságszociológia, EU ismeretek, Filozófia, Általános- és gazdaságpszichológia;
 • Szakmai törzsanyag:
  Interkulturális menedzsment, Külgazdasági politika, Piacelemzés és –fejlesztés, Vezetés és szervezés, Nemzetközi szervezetek és intézmények, Nemzetközi pénzügyek és ügyletek, Nemzetközi fejlesztési együttműködés és segélyezés, Regionális folyamatok Európában és Magyarországon, Finanszírozási és pályázati tréning, Biztonságpolitika, Nemzetközi marketing, Nemzetközi tárgyalási technikák és stratégiák, Nemzetközi etikett és protokoll, Határ menti kapcsolatok és együttműködés az EU-ban, Adózási ismeretek, Kelet-közép-európai gazdasági kapcsolatok.

 

Specializációk:

 • Nemzetközi logisztika

 

Megszerezhető végzettség: Közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapszakon

Képzési idő: 6+1 félév (szakmai gyakorlat)

Képzési helyszínek:

Képzési formák: magyar vagy angol nyelvű képzés

 • Nappali magyar nyelven: 190 000 Ft/félév
 • Nappali angol nyelven: 1 750 €/félév
 • Levelező magyar nyelven: 175 000 Ft/félév

 

Időbeosztás nappali/duális nappali tagozaton: az oktatás hétfőtől csütörtökig, a 8:00-tól 17:00 óráig tartó idősávban

Időbeosztás levelező tagozaton: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban

Jelentkezés és határidők: www.felvi.hu