Tomori Pál Főiskola

Nemzetközi tanulmányok szak (BA)

A képzés célja: olyan nemzetközi kapcsolatokban és ismeretekben jártas szakemberek képzése, akik alapszinten képesek bekapcsolódni a térség fejlesztésében egyre nagyobb szerepet játszó Uniós fejlesztési források feltárásába, hasznosításába, illetve gyakorlati munkájuk során elősegítik az állami és nem állami szervezetek, nemzetközi nagy és kisvállalatok együttműködését a térség nemzetközi integrálása érdekében. Képzésünk a vidéki regionális szintű közigazgatási, kormányzati, vállalkozói, vállalati, civil szakember társadalom komplex képzésének egyik meghatározó pillére kíván lenni.

Főbb tantárgyak:

 • Társadalomtudományi alapismeretek ismeretkörei:
  Szociológia, Politológia, társadalom- és gazdaság-történet (Európa és a globális világ kialakulása), Ökonómiai ismeretek, Újkori egyetemes történelem, Társadalom- és gazdaságföldrajz, közjogtudomány alapjai, Történetfilozófia és civilizációelméletek, Nemzetközi pénzügyek, Etika, Demográfia, Etikett és protokoll;
 • Szakmai törzsanyag:
  Biztonságpolitika, Nemzetközi kapcsolatok elmélete, Az EU története és intézményei I.-II., Nemzetközi gazdasági ismeretek, Nemzetközi jog és az EU jogrendszere, Nemzetközi kapcsolatok története 1789-1945, Nemzetközi kapcsolatok és diplomáciatörténet 1945-, Nemzetközi szervezetek és intézmények, Regionális tanulmányok: Európa, Regionális tanulmányok: Ázsia, Regionális tanulmányok Amerika és az USA, Regionális tanulmányok: Közel-Kelet és Afrika, EU szakpolitikák, A magyar külpolitika története, Projektmenedzsment, pályázatírás, Nacionalizmus és nacionalizmus elméletek, Az EU a gyakorlatban, Regionális folyamatok az EU-ban és Magyarországon, Nemzetközi környezeti problémák, Globális társadalmi és politikai viszonyok, Posztkoloniális tanulmányok
 • Szabadon válaszható tárgyak:
  Globalizációs viták, Érvelés – elmélet és – technika, A konfliktusok természete Afrikában, Menekültügy és adatvédelem, Diszkrimináció és rasszizmus a médiában, Értékelemzés, Kultúra-gazdaságtan, Nemzetközi migrációs tanulmányok, Az Európa-eszme története.

 

Specializációk:

 • Globális civil társadalom

 

Megszerezhető végzettség: Nemzetközi kapcsolatok szakértő

Képzési idő: 6 félév + 4 hét (szakmai gyakorlat)

Képzési helyszínek:

Képzési formák: magyar vagy angol nyelvű képzés

 • Nappali magyar nyelven: 190 000 Ft/félév
 • Nappali angol nyelven: 1 750 €/félév
 • Levelező magyar nyelven: 175 000 Ft/félév

 

Időbeosztás nappali/duális nappali tagozaton: az oktatás hétfőtől csütörtökig, a 8:00-tól 17:00 óráig tartó idősávban

Időbeosztás levelező tagozaton: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban

Jelentkezés és határidők: www.felvi.hu