Tomori Pál Főiskola

Időbeosztás

a 2017/2018 tanév I. félévére

A tanév rendje

Időszak

Megnevezés

2017. augusztus 28 - szeptember 2.

Regisztrációs hét

2017. szeptember 04. - december 16.

Szorgalmi időszak

2017. szeptember 2.

Ünnepélyes tanévnyitó és az első éves hallgatók beiratkozása Budapesten

2017. szeptember 15-16.

2017. szeptember 29-30.

2017. október 06-07.

2017. október 27-28.

2017. november 17-18.

2017. december 01-02.

Levelező tagozatos oktatási hétvégék Kalocsán és Kecskeméten

2017. szeptember 22-23.

2017. október 13-14.

2017. november 10-11.

2017. november 24-25.

2017. december 08-09.

2017. december 15-16.

Levelező tagozatos oktatási hétvégék Budapesten

2017. december 18. - 2018. január 21.

Vizsgaidőszak

2018. január 22. - 2018. január 23.

Záróvizsga-időszak

 

 

Oktatási szünetek

Időszak

Megnevezés

2017. október 30.

2017. november 04.

Őszi szünet

2017. december 24.
-
2018. január 2.

Téli szünet

 

Fontosabb határidők

Határidő, megnevezés

Megjegyzés

2017. június 30.

Köztársasági ösztöndíj pályázatok beadási határideje

2017. augusztus 01.

 

Bizonyos kérelmek leadási határideje (pótfelvételi eljárás során bekerülők kivételével):

 1. részletfizetés
 2. hallgatói jogviszony halasztása
 3. hallgatói jogviszony megszüntetése
 4. számlakérők leadása (akik nem maguk fizetik a költségtérítést)

Amennyiben a hallgató a jobb oldali kérelmeket, vagy a számlakérőt elmulasztja a fenti időpontig leadni, a Térítési és juttatási szabályzat szerinti pótdíj fizetésére kötelezett. Ha a költségtérítést fizető hallgató a regisztrációs hetet követően - a félév közben - kéri hallgatói jogviszonyának halasztását, megszüntetését, részére a befizetett költségtérítés a Térítési és juttatási szabályzat szerinti arányban kerül visszatérítésre.

2017. augusztus 18.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (pótfelvételi eljárás során bekerülők kivételével):

 1. részletfizetéssel kapcsolatos kérelmek
 2. átjelentkezési kérelmek
 3. kreditátviteli (tantárgy-befogadási) kérelmek
 4. kedvezményes tanulmányi rend
 5. egyéni tanulmányi terv

A megjelölt időpontot követően ezeket a kérelmeket nem fogadja be a Főiskola.

 

 

Fontosabb határidők

Határidő, megnevezés

Megjegyzés

2017. augusztus 14.

Szakdolgozat témakiírások leadásának határideje

2017. augusztus 18.

Alapköltségtérítés befizetési határideje(pótfelvételi eljárás során bekerülők kivételével)

A befizetés a tárgyfelvétel feltétele.

2017. szeptember 18.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (minden hallgató esetében)

 1. méltányossági kérelem

 

Bizonyos kérelmek leadási határideje (a pótfelvételi eljárás során bekerült hallgatók számára)

 1. kreditátviteli (tantárgy-befogadási) kérelem
 2. részletfizetéssel kapcsolatos kérelmek
 3. egyéni tanulmányi terv, kedvezményes tanulmányi rend

2017. szeptember 14.

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos együttműködési megállapodás leadása (csak gyakorlatigényes nappali szakokon)

2017. szeptember 25.

Pótfelvételi eljárás során bekerült hallgatók önköltségtérítésének befizetési határideje

2017. október 15.

A többlet költségtérítést fizetni köteles hallgatók részéről annak befizetési határideje

2017. december 15.

Szakirány-választás

2017. december 15.

 1. Szakdolgozat leadási határideje
 2. Szakmai gyakorlatról szóló igazolás (munkaviszonnyal rendelkező hallgatók esetén Munkáltatói igazolás) leadási határideje

 

Oktatókat érintő rendezvények, események

Időpont

Megnevezés

2017. augusztus 1.

Javaslattétel a Köztársasági ösztöndíj kedvezményezettjéről

2017. szeptember 8.

Enyedi György Emlékkonferencia

2017. szeptember 15.

Félévnyitó tanszéki értekezletek

2017. november 14.

Főiskolai Tudományos Diákköri Konferencia

2017. november 21.

Tudomány Ünnepi Konferencia

2018. január 27.

Diplomaátadó ünnepség

 

Időbeosztás

a 2017/2018 tanév II. félévére

 

A tanév rendje

Időszak

Megnevezés

2018. január 22 - február 01.

Regisztrációs időszak

2018. január 29. - 2018. május 18.

Szorgalmi időszak

2018. február 16 - 17.

2018. március 09 - 10.

2018. március 23 - 24.

2018. április 06 - 07.

2018. április 20 - 21.

2018. május 04 - 05.

Levelező tagozatos oktatási hétvégék Kalocsán és Kecskeméten

2018. február 09 – 10.

2018. február 23 - 24.

2018. március 02 - 03.

2018. április 13 - 14.

2018. április 27 - 28.

2018. május 11 - 12.

Levelező tagozatos oktatási hétvégék Budapesten

2018. május 22. - 2018. június 23.

Vizsgaidőszak

2018. június 26. - 2018. június 27.

Záróvizsga-időszak

2018. június 30.

Diplomaátadó ünnepség

 

Oktatási szünetek

Időszak

Megnevezés

Áthelyezett munkanap

2018. március 15-16.

Nemzeti Ünnep

2018. március 10.

2018. március 29 – április 03.

Tavaszi szünet

 

2018. március 30.

Nagypéntek

 

2018. április 02.

Húsvét hétfő

 

2018. április 30 -  május 1.

Munka Ünnepe

2018. április 21.

2018. május 21.

Pünkösd hétfő

 

 

 

Fontosabb határidők

Határidő, megnevezés

Megjegyzés

2018. január 08.

 1. számlakérők leadása (akik nem maguk fizetik a költségtérítést, hanem pld.: munkahelyük)
 2. részletfizetés

 

2018. január 12..

Bizonyos kérelmek leadási határideje (csak a második vagy azt követő félévüket kezdők esetén):

 1. hallgatói jogviszony szüneteltetése (passzív jogviszony)
 2. hallgatói jogviszony megszüntetése

 

2018. január 12.

 1. KÖLTSÉGTÉRÍTÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE

 

 

Amennyiben a hallgató ezen kérelmeket, vagy a számlakérőt elmulasztja a megadott időpontig leadni, a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat szerinti pótdíj fizetésére kötelezett.

 

 

 

 

 

A befizetés a tárgyfelvétel feltétele. Az első éveseknek a Tanulmányi Osztály veszi fel a tantárgyakat

2018. január 19.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (csak a második vagy azt követő félévüket kezdők esetén):

 1. átjelentkezési kérelmek
 2. kreditátviteli (tantárgy-befogadási) kérelmek
 3. kedvezményes tanulmányi rend
 4. egyéni tanulmányi terv
 5. méltányossági kérelem

Amennyiben a hallgató ezen kérelmeket, vagy a számlakérőt elmulasztja a megadott  időpontig leadni, a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat szerinti pótdíj fizetésére kötelezett.

 

 (Kivéve: átjelentkezési kérelmek)

2018. január 29. – 2018. május 18.

Szorgalmi időszak (15 hét)

2018. február 05.

Az első évfolyamos hallgatók beiratkozása és a költségtérítés megfizetésének határideje (csak a keresztfélévben felvettek)

2018. január 28.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (csak az első félévüket (keresztfélév) kezdőknek):

 1. kreditátviteli (tantárgy-befogadási) kérelem
 2. részletfizetéssel kapcsolatos kérelmek
 3. egyéni tanulmányi terv,
 4. számlakérők leadása (akik nem maguk fizetik a költségtérítést, hanem pld.: munkahelyük)
Amennyiben a hallgató ezen kérelmeket, vagy a számlakérőt elmulasztja a megadott  időpontig leadni, a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat szerinti pótdíj fizetésére kötelezett.

2018. február 10.

Szakdolgozat kiírások leadása

2018. február 17.

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos együttműködési megállapodás leadása (csak a 7. féléves hallgatóknak)

2018. május 04.

Szakmai gyakorlat teljesítéséről igazolás leadása;

2018. május 14.

Szakdolgozat leadás határideje

 

 

 

 

Általános tudnivalók

 

Ezúton is felhívjuk a hallgatók figyelmét a határidők szigorú betartására.

A kérelmeket személyesen a budapesti vagy kalocsai Tanulmányi hivatalban kell leadni, vagy postai úton kell feladni a budapesti Tanulmányi hivatal részére vagy elektronikus úton elküldeni a tanulmanyi@tpfk.hu e-mail címre. Postai feladás esetén kérjük minden esetben ajánlva és tértivevénnyel adják fel a kérelmüket.

 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizzék az ETR-ben rögzített adataikat! Az ETR-ben rögzített bankszámlaszám különösen fontos, mert a Főiskola a visszautalásokat csak érvényes bankszámlára tudja megtenni. A helytelenül megadott bankszámlaszám miatt előálló kellemetlenségekért a Főiskola nem vállalja a felelősséget.

Azok számára, akiknek társadalombiztosítása a hallgatói jogviszonyuk alapján érvényes, rendkívül fontos a TAJ szám ETR-ben történő pontos rögzítése, hiszen enélkül nem lesznek biztosítva