Tomori Pál Főiskola

 

A másoddiplomás, avagy szakirányú továbbképzési szakok azok számára érhetőek el, akik már szereztek egy, legalább alapképzési (főiskolai) szintű oklevelet. Ezek a szakok kiválóan alkalmasak arra, hogy bizonyos témakörben elmélyítsük ismereteinket. 

Mivel ezeken jellemzően szakmai, s nem alapozó tárgyakat kínálunk, az itt tanulók pedig már valamely alapképzési- vagy mesterképzési szakon elsajátították az alapokat, így ezeknek a szakoknak a teljesítése jellemzően jóval könnyebben és gördülékenyebben megy, bekerüléshez pedig csak jelentkezni kell.

Szakkínálatunk a bal oldali menüben, illetve lent található.

Reméljük, hogy rátalál arra, ami az Ön számára megfelelő!

Az önköltséghez DIÁKHITEL igényelhető! Részletek itt: DIÁKHITEL KÖZPONT

 

 

Szakirányú továbbképzéseink mindegyikénél:

A képzések helyszíne: 1223 Budapest, Művelődés u. 21-27.

Képzési tagozat: levelező

Időbeosztás: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban (Pontos időpontok fontosabb dátumok ITT)

Jelentkezési határidő: 2024. február 1. 

Jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és annak mellékleteinek (érettségi- és diplomamásolat) megküldése a felvi@tpfk.hu e-mail címre.

Az intézmény területén hallgatóinknak kollégiumi férőhely bérlésére (3000 Ft/fő/férőhely) van lehetősége a tanítási napokon, illetve a tanítást megelőző napon.

 

Szakirányú továbbképzéseink:

Gazdaságvédelmi szakközgazdász

A képzés célja kettős: a gazdaságvédelmi szakközgazdász oklevelet szerző szakembernek egyrészt tisztában kell lennie a közgazdaságtudomány alapfogalmaival, másrészt bírnia kell a jogtudomány gazdaságvédelemre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteivel. A gazdaságvédelmi szakközgazdásznak fel kell tudni ismerni és értelmezni kell a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket, képesnek kell lennie önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, ismernie kell és át kell látnia a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket. Alkalmaznia kell a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit, ismerni az adókötelezettség tartalmát, annak teljesítési szabályait, az alkalmazható szankciókat, azok jogorvoslati lehetőségeit, el kell igazodnia az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében. Képesnek kell lennie arra, hogy megszervezze az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét. Képesnek kell lennie arra is, hogy írásban és szóban kommunikálja a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit, továbbá arra, hogy konstruktív módon tartson kapcsolatot az adóhatóságokkal. Fel kell ismernie a gazdasági jellegű bűncselekmények jellemző ismérveit, tudnia kell azokat konkretizálni, a feltárt gazdasági bűncselekményeket bizonylati szinten bizonyítani. Nagy biztonsággal el kell igazodnia a büntetőjog alapvető fogalmaiban, át kell látnia a büntetőjog hierarchiáját, alkalmaznia kell a kriminológia eszközrendszerét. Képesnek kell lennie arra, hogy részt vegyen a büntetőeljárás bírósági szakaszában.

Felvétel feltételei: gazdaságtudomány képzési területen szerzett diploma

Képzési idő: 2 félév

Önköltség összege: 210 000 Ft/félév

További részletek: ITT

A szakfelelőssel, Dr. Fekecs Dénes Tanár úrral készített interjú a Tomori Világ, a Tomori Közösség blogján ITT olvasható.

 

 

Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens

A képzés célja ugyanaz, mint a Gazdaságvédelmi szakközgazdász képzésünknél.

A képzés célja kettős: a gazdaságvédelmi szakközgazdász oklevelet szerző szakembernek egyrészt tisztában kell lennie a közgazdaságtudomány alapfogalmaival, másrészt bírnia kell a jogtudomány gazdaságvédelemre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteivel. A gazdaságvédelmi szakközgazdásznak fel kell tudni ismerni és értelmezni kell a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket, képesnek kell lennie önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, ismernie kell és át kell látnia a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket. Alkalmaznia kell a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit, ismerni az adókötelezettség tartalmát, annak teljesítési szabályait, az alkalmazható szankciókat, azok jogorvoslati lehetőségeit, el kell igazodnia az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében. Képesnek kell lennie arra, hogy megszervezze az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét. Képesnek kell lennie arra is, hogy írásban és szóban kommunikálja a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit, továbbá arra, hogy konstruktív módon tartson kapcsolatot az adóhatóságokkal. Fel kell ismernie a gazdasági jellegű bűncselekmények jellemző ismérveit, tudnia kell azokat konkretizálni, a feltárt gazdasági bűncselekményeket bizonylati szinten bizonyítani. Nagy biztonsággal el kell igazodnia a büntetőjog alapvető fogalmaiban, át kell látnia a büntetőjog hierarchiáját, alkalmaznia kell a kriminológia eszközrendszerét. Képesnek kell lennie arra, hogy részt vegyen a büntetőeljárás bírósági szakaszában.

Felvétel feltételei: a gazdaságtudomány képzési területen kívül más tudományterületeken szerzett diploma

Képzési idő: 3 félév

Önköltség összege: 210 000 Ft/félév

További részletek: ITT

A szakfelelőssel, Dr. Fekecs Dénes Tanár úrral készített interjú a Tomori Világ, a Tomori Közösség blogján ITT olvasható.

 

Logisztikai és szállítmányozási menedzser

A logisztikai és szállítmányozási menedzser önállóan tervezi meg, készíti elő, irányítja, oldja meg vállalata szállítmányozási-logisztikai feladatait áruk nemzetközi rendszerben történő továbbítására, rendelkezésre tartására, hatósági kezelések elvégeztetésére vonatkozóan. Meghatározza saját és versenytársai piaci helyzetét, kapcsolatot tart az ügyfelekkel, ajánlatot ad/kér/összehasonlít, szerződést köt, lebonyolítja a fuvarozási/szállítmányozási/logisztikai feladatot, pénzügyi elszámolást végez, értékeli a lezárt ügyletet, gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal.
A foglakozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok a piacelemzés, a vállalkozás működtetése, erőforrás-gazdálkodás, kapcsolattartás az ügyfelekkel, a külkereskedelmi szerződések, a szerződéskötés, a külkereskedelmi szerződés teljesítése, a fuvarozási/szállítmányozási feladat lebonyolítása, a logisztikai feladat lebonyolítása, a vámoltatás, a pénzügyi elszámolás, az ügylet lezárása.
E feladatok elvégzésére való felkészülésként a már diplomával rendelkező posztgraduális hallgatók tanulmányaik során a következő tantárgykörökkel egészíthetik ki ismereteiket: külkereskedelmi szerződéskötés előkészítése, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, nemzetközi kereskedelmi jogalkalmazás, külkereskedelmi szerződés teljesítése, vámoltatás, nemzetközi fuvarozás, szállítmányozás, nemzetközi szállítmánylogisztika, nemzetközi gazdaságföldrajz, nemzetközi szállítmányozási jog.

Felvétel feltételei: agrár-, műszaki-, illetve gazdaságtudomány képzési területen szerzett diploma

Képzési idő: 2 félév

Önköltség összege: 210 000 Ft/félév

További részletek: ITT

A szakfelelőssel, Dr. Bányai Kornél Tanár úrral készített interjú a Tomori Világ, a Tomori Közösség blogján ITT olvasható.

 

Közbeszerzési menedzser szakközgazdász 

Olyan ajánlatkérői, ajánlattevői vagy tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalattal, vagy alapszintű közbeszerzési tudással ezen a területen szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítésre és rendszerezésre kerülnek a gyakorlatban megszerzett tapasztalatok, szélesítve a hallgatók tudását a közbeszerzés környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretekkel. A képzés szakmai tartalmában és oktatási hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti, nemzetközi és hazai alapokra építsen.

A hazai közbeszerzési piacon egyre jelentősebb szerepet töltenek be a nagy ajánlatkérők, központosított szervezetek, modern beszerzési szervezetek. A képzés kifejezetten a közpénz elköltésének hatékonyabbá tételét szem előtt tartva fenntartható és hosszú távú szakmafejlesztésben érdekelt és a célja kifejezetten a közbeszerzők képzésére irányul, valamint nemzetközileg elfogadott ismeretanyagról ad átfogó tudást. Mind ajánlattevői, ajánlatkérői és tanácsadói igények kielégítésére fontos tehát magas szintű menedzsment szemlélettel, képességekkel rendelkező szakembergárda képzése.

A képzés során a hallgatók a menedzsment ismereteiket, vezetői szemléletmódjukat megalapozó, bővítő tantárgyakkal is találkoznak, melyek olyan témaköröket tartalmaznak, amelyek a vállalati működés különböző üzleti, jogi, döntési aspektusait mutatják be és rávilágítanak azok beszerzéssel való összefüggéseire.

Felvétel feltételei: gazdaságtudomány képzési területen szerzett diploma

Képzési idő: 2 félév

Önköltség összege: 210 000 Ft/félév

További részletek: ITT

A szakfelelőssel, Dr. Deli Betty Tanárnővel készített interjú a Tomori Világ, a Tomori Közösség blogján ITT olvasható.

 

Közbeszerzés-menedzsment

A képzés célja ugyanaz, mint a Közbeszerzési menedzser szakközgazdász képzésünknél.

Olyan ajánlatkérői, ajánlattevői vagy tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalattal, vagy alapszintű közbeszerzési tudással ezen a területen szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítésre és rendszerezésre kerülnek a gyakorlatban megszerzett tapasztalatok, szélesítve a hallgatók tudását a közbeszerzés környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretekkel. A képzés szakmai tartalmában és oktatási hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti, nemzetközi és hazai alapokra építsen.

A hazai közbeszerzési piacon egyre jelentősebb szerepet töltenek be a nagy ajánlatkérők, központosított szervezetek, modern beszerzési szervezetek. A képzés kifejezetten a közpénz elköltésének hatékonyabbá tételét szem előtt tartva fenntartható és hosszú távú szakmafejlesztésben érdekelt és a célja kifejezetten a közbeszerzők képzésére irányul, valamint nemzetközileg elfogadott ismeretanyagról ad átfogó tudást. Mind ajánlattevői, ajánlatkérői és tanácsadói igények kielégítésére fontos tehát magas szintű menedzsment szemlélettel, képességekkel rendelkező szakembergárda képzése.

A képzés során a hallgatók a menedzsment ismereteiket, vezetői szemléletmódjukat megalapozó, bővítő tantárgyakkal is találkoznak, melyek olyan témaköröket tartalmaznak, amelyek a vállalati működés különböző üzleti, jogi, döntési aspektusait mutatják be és rávilágítanak azok beszerzéssel való összefüggéseire.

Felvétel feltételei: a gazdaságtudomány képzési területen kívül más tudományterületeken szerzett diploma

Képzési idő: 3 félév

Önköltség összege: 210 000 Ft/félév

További részletek: ITT

A szakfelelőssel, Dr. Deli Betty Tanárnővel készített interjú a Tomori Világ, a Tomori Közösség blogján ITT olvasható.

 

Borgasztronómiai menedzser 

A képzés célja, hogy a hallgatók a képzés során sajátítsák el a borkultúrával és a gasztronómiával, valamint e két terület átfedésében lévő összefüggésekkel kapcsolatos alapvető ismereteket. A borkultúrát és a gasztronómiát érintő strukturális ismereteket szereznek, a gasztronómiát alapvetően a borkultúra szemüvegén keresztül interpretálják. A képzés sikeres teljesítése után a hallgatók érteni fogják és képesek lesznek pontosan használni a vonatkozó fogalomrendszert mindkét terület esetében, valamint képessé válnak az ismeretek gyakorlati alkalmazására is. Megtanulják a szakterület folyamatait, jelenségeit, trendjeit értelmezni, illetve fejleszteni.

Felvétel feltételei: bármely tudományterületeken legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél

Képzési idő: 2 félév

Önköltség összege: 290 000 Ft/félév

További részletek: ITT

 

Protokoll és nemzetközi kapcsolatok 

Hiánypótló, gyakorlatorientált, európai szintű képzésben részesülnek a hallgatók a protokoll, rendezvényszervezés területein. A hallgatók a legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a protokoll minden szakterületének előírásait ismerve képesek lesznek tudásukat alkalmazni nemzetközi kapcsolatokban mind az állami mind a versenyszférában. Gyakorlati tudás birtokában az egyes szaktárcák, a helyi önkormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények protokoll és nemzetközi osztályai, valamint a multinacionális cégek számára nélkülözhetetlen munkatársakká válhatnak.  A képzés a Nemzetközi Protokoll Szakemberek szervezete (NPRSZ) stratégiai együttműködésével, az NPRSZ által javasolt és támogatott szakemberek, oktatók közreműködésével kerül megvalósításra.

Felvétel feltételei: bármely tudományterületeken legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél

Képzési idő: 2 félév

Önköltség összege: 260 000 Ft/félév

További részletek: ITT

A szakfelelőssel, Dr. Nagy Henrietta rektorhelyettes asszonnyal készített interjú a Tomori Világ, a Tomori Közösség blogján ITT olvasható.

 

Executive MBA Diplomáciai és Nemzetközi Szervezetek specialista 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok minden szakterületének előírásait ismerve képesek feladatkörükben segíteni intézményük, szervezetük nemzetközi, illetve diplomáciai kapcsolatainak kiépítését és fenntartását mind az állami, mind pedig a versenyszférában. E területek elméleti problémáinak és gyakorlati aspektusainak ismerőiként alkalmasak nemzetközi együttműködésben megvalósított feladatok ellátására, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására hazai és nemzetközi közösségekben, valamint multikulturális közegben egyaránt. A képzés tartalmának fontos eleme a diplomáciai készségek fejlesztése a szakmai teljesítmény a karrierlehetőségek javítása érdekében. A végzett szakértők interdiszciplináris szemléletű, naprakész elméleti és gyakorlati tudás birtokában szakmai utánpótlást jelentenek az egyes szaktárcák, a hazai és külföldi (ön)kormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények diplomáciai kapcsolatai és nemzetközi osztályai, valamint multinacionális cégek számára.

Felvétel feltételei: bármely tudományterületeken legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél

Képzési idő: 2 félév

Önköltség összege: 290 000 Ft/félév

További részletek: ITT

A szakfelelőssel, Dr. Nagy Henrietta rektorhelyettes asszonnyal készített interjú a Tomori Világ, a Tomori Közösség blogján ITT olvasható.

 

Képzőművészeti szakíró, kritikus 

A képzés célja képzőművészeti szakíró, kritikus szakemberek interdiszciplináris képzése, akik kreatív módon használják fel a képzés keretében elsajátított képzőművészeti, esztétikai, kommunikációs elméleti és gyakorlati tudásukat képzőművészeti szakszövegek – kritikák, elemzések, tanulmányok – létrehozásában.

Felvétel feltételei: Művészet, művészetközvetítés, hitéleti, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél, bármely tudományterületeken legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél

Képzési idő: 4 félév

Önköltség összege: 210 000 Ft/félév

További részletek: ITT

A szakfelelőssel, Dr. Csanádi-Bognár Szilvia Tanárnővel készített interjú a Tomori Világ, a Tomori Közösség blogján ITT olvasható.

 

 

MEGKÉRDEZTÜK HALLGATÓINKAT, MIT JELENT NEKIK A TOMORI.