Tomori Pál Főiskola

                                                                                                   Tomori For Tomorrow

 

Tisztelt Látogató!

Nagy örömömre szolgál, hogy honlapunkon üdvözölhetem. Szíves figyelmébe ajánlom a Tomori Pál Főiskolát, oktatási kínálatát, és mindazt, ami mögötte van. Bízom benne, hogy talál ajánlatunkban kedvére való képzési formát, szakot, továbbképzési lehetőséget. Amennyiben sikerül felkeltenünk az érdeklődését, Főiskolánk szeretettel várja Önt nyíltnapi rendezvényein is, ahol személyesen meggyőződhet intézményünk erényeiről, az itt folyó munkáról és a nálunk uralkodó légkörről.

A Tomori Pál Főiskola 2004-ben alapított, államilag elismert, akkreditációval rendelkező magán felsőoktatási intézmény. Az alapítás óta kiemelt szempont a magas szintű képzési színvonal biztosítása mellett a hallgatói életminőségre való odafigyelés is.

A képzéseink túlnyomó többsége gazdasági tudományterülethez tartozik, de ajánlunk képzéseket a bölcsészet-, illetve a társadalomtudomány területén is, ezzel is megteremtve intézményünk interdiszciplináris jellegét.

A felsőoktatási rangsorok, valamint hallgatóink diákversenyeken nyújtott teljesítménye alapján a Tomori Pál Főiskolán folyó oktatás úgy tud magas színvonalat biztosítani, hogy közben a hallgatók egy második otthonra, kicsit talán második családra is találnak itt.

Felméréseink és a visszajelzések egyöntetűen igazolják, hogy hallgatóink tartalmas, és olyan, jó emlékekkel teletűzdelt éveket töltenek el Főiskolánkon, amelyekre életük végéig szívesen emlékeznek vissza. Visszajelzésekből az is kitűnik, hogy hallgatóink elismeréssel beszélnek tanárainkról és az egész intézményről, mert - mint mondják – érzik, hogy odafigyelünk rájuk.

A filozófiánk, hogy minden hallgató egyedi, és mindenkiben benne van a képesség a tudás megszerzésére, de a tanulás folyamata egyénenként változik.

A kis létszámú csoportokban történő oktatás lehetőséget teremt a hatékonyabb tudásátadáson túl, a közvetlenebb oktató-hallgató viszony kialakulásához, a hallgatók igényeit figyelembevevő rugalmassághoz, hogy a hangsúly valóban a tudás és így a piacképes diploma megszerzésén lehessen.

Intézményünk csatlakozott a hazai felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési törekvéseihez. Bizonyos BA kurzusaink mind angol, mind orosz nyelven regisztráltak. Intézményünk hallgatói között képviselteti magát Európa, Afrika, Észak-Amerika, illetve Ázsia. Számos együttműködési megállapodásunk van külföldi felsőoktatási intézményekkel, az Erasmus programon keresztül kiváló lehetőségeket tudunk biztosítani a hallgatói exchange programokhoz. Ezen célokat is szolgálva vált mottónkká a „Tomori for Tomorrow”.

A „for profit” szféra szereplőivel alapításunk óta kiemelkedően jó a kapcsolat, hiszen multinacionális, illetve hazai cégek vezető beosztású szakemberei aktívan részt vettek mind a tantervek összeállításában, mind a specializációk szaktantárgyainak oktatásában.

Piaci összehasonlításban a Tomori Pál Főiskola önköltségtérítési díjai kedvezőnek számítanak. Minden intézménynek mások a működési költségei, mi Főiskolánk vezetősége kiemelt figyelmet fordít azok alacsony tartására, szem előtt tartva, hogy minél szélesebb kör előtt nyíljon meg a továbbtanulás lehetősége.

Mint ahogy ez látszik a minden évben publikát pénzügyi eredmény számaiban, az intézményünk fenntartásának költségeit - élve az ebből a szempontból rugalmasabb "magán" fenntartás eszközeivel  - az éppen aktuális létszámhoz tudja igazítani, tekintettel arra, hogy az intézmény bevételeinek teljes mértékét a hallgatói befizetések jelentik, állami támogatott helyeink nincsenek.

A honlapunkhoz kellemes böngészést kívánok Önnek, de természetesen személyesen, telefonon, e-mailen keresztül is szívesen állunk rendelkezésére.

Remélem lesz alkalmunk személyesen is találkozni, és üdvözölni Önt hallgatóink sorában.

A mihamarabbi viszontlátásra!

Dr. Meszlényi Rózsa

Alapító Rektor Emerita

 

Tisztelt Érdeklődő!

„Akárki, aki megáll tanulni, öreg, legyen bár húsz vagy nyolcvan éves. Akárki, aki folyamatosan tanul, fiatal marad. Az élet legnagyobb dolga az, hogy az elmédet fiatalon tartsd.” (Henry Ford)

Mindenki ismeri a régi mondást, hogy a tudás hatalom. Érdemes egy pillanatra elgondolkodni azon, hogy vajon ma is érvényes-e ez az állítás.

A tudás a modern információs technikák korában hozzáférhetőbbé vált, mint valaha. Tudományos prognózisok szerint a jövő gazdasága is tudásalapú lesz. Ennek egyik következményeként egyre elterjedtebbé válik a tanulási folyamat időtartamának növekedése. A life-long learning, azaz élethosszig tartó tanulás ma már egyre többek számára feltétele a sikeres szakmai pályának. Ez természetesen számokban is megmutatkozik: a felsőfokú végzettség az EU-ban 2000-ben 22% volt, de 2020-ra 35%-ot prognosztizálnak.

Mindenképp jól dönt tehát az, aki egy első, vagy akár többedik diploma megszerzését célozza meg. Ez korántsem kizárólag anyagi szempontból fontos. A tudásalapú gazdaság következménye ugyanis a tudásalapú társadalom lesz: a tudásba való befektetés egyre inkább megtérül, és társadalmi és személyes életünk egyik legfontosabb tényezőjévé válik. A tudás által nemcsak életszínvonalunk, hanem lelki, szellemi életminőségünk is emelkedhet.

Különböző élethelyzetben lévők vágnak neki a felsőfokú tanulmányoknak. Vannak, akik érettségi után, szülői támogatással fognak bele, de természetesen olyanok is, akik munka, család, egyéb tényezők mellett szeretnének diplomát szerezni. Főiskolánk nagy előnye, hogy azok számára is lehetőséget biztosít a továbbtanulásra, akik szűkebb mozgástérrel rendelkeznek. Az átképzési és továbbképzési lehetőségek, a nappali mellett a levelező képzési forma, a kiscsoportos tanórák, a digitálisan elérhető tananyagok, a mentorálási rendszer, a rugalmasság mind segítség lehet azok számára, akik akadályoztatott háttérrel, kevesebb önbizalommal érkeznek a felsőoktatásba. A Főiskola tanárai és dolgozói mindent megtesznek azért, hogy a hallgatók erőfeszítéseit siker koronázza.

Főiskolánk székhelye Budapest egyedi hangulatú, jelentős kulturális hagyományt ápoló városrészében, Budafok-Tétényben található. Hallgatóink azonban az ország egész területéről érkezhetnek, hiszen kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. Többek közt ez teszi lehetővé külföldről érkező hallgatók felvételét is, akik az angol nyelvű képzéseinken vesznek részt, amire egyébként magyar hallgatóinknak is lehetőségük van. Intézményünk mellett szólhat az is, hogy remekül megközelíthető autóval, vonattal, tömegközlekedéssel egyaránt. Kecskeméti képzőhelyünkön levelezős képzést kínálunk azok számára, akiknek azt a helyszínt érik el könnyebben.

A tudás mellett a legújabb kutatások szerint egyre inkább versenyképességi tényező a jó emberi kapcsolatokra való alkalmasság, az önkéntes áldozatvállalás, az erkölcsi felelősségvállalás is. Főiskolánk légkörében ezekre a plusz emberi értékekre is szert lehet tenni, így hallgatóink nagyobb eséllyel érhetik el céljukat, a kiteljesedett szakmai életet.

A Tomori Pál Főiskola nem csupán oktatási és kutatási feladatokat kíván ellátni, hanem egyéb tevékenységekkel is hozzájárul környezetének szellemi életéhez, kulturális fejlődéséhez: konferenciák, klubok, kiállítások, Szenior Akadémia keretében szervezett tematikus előadás-sorozatok, nyílt napok segítik szélesebb közönség elérését.

Szeretettel várjuk intézményünkben!

 

Kissné Budai Rita Anna

Rektor