Tomori Pál Főiskola

ENGEDÉLYEZTETÉS ALATT!

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Borgasztronómiai menedzser szakirányú továbbképzési szak

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Borgasztronómiai menedzser

3. A szakirányú továbbképzés besorolása:

3.1. Képzési terület szerinti besorolás: Gazdaságtudományok képzési terület

3.2. A végzettségi szint besorolása:

3.2.1. ISCED 1997 szerint: 5A szint

3.2.2. ISCED 2011 szerint: 6. szint

3.2.3. az európai keretrendszer szerint: 6. szint

3.2.4. a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6. szint

3.3. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi

területi besorolása:

3.3.1. ISCED 1997 szerint: 5A szint

3.3.2. ISCED-F 2013 szerint: 6. szint

4. A felvétel feltétele(i): Bármely képzési területen, legalább alapképzésben megszerzett oklevél

5. A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

7. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):

7.1. A képzés célja:

A képzés célja, hogy a hallgatók a képzés során sajátítsák el a borkultúrával és a gasztronómiával, valamint e két terület átfedésében lévő összefüggésekkel kapcsolatos alapvető ismereteket. A borkultúrát és a gasztronómiát érintő strukturális ismereteket szereznek, a gasztronómiát alapvetően a borkultúra szemüvegén keresztül interpretálják.

A képzés sikeres teljesítése után a hallgatók érteni fogják és képesek lesznek pontosan használni a vonatkozó fogalomrendszert mindkét terület esetében, valamint képessé válnak az ismeretek gyakorlati alkalmazására is. Megtanulják a szakterület folyamatait, jelenségeit, trendjeit értelmezni, illetve fejleszteni.

 

7.2. Szakmai kompetenciák:

7.2.1.Tudás:

A Borgasztronómiai menedzser tudja, ismeri:

 • a hazai szőlő-, bor- és pezsgőfajtákat;
 • az oltalom alatt álló borokat és pezsgőket;
 • ismeri a borok, pezsgők, habzóborok elkészítési módját;
 • a hazai és nemzetközi borrégiókat és azok legfőbb jellemzőit;
 • a terroire szerepét és jelentőségét a borkultúrában;
 • a borkóstolás technikáját és feltételeit;
 • a szakszerű borkínálást és felszolgálást;
 • borlapkészítés alapvető ismereteit;
 • a borok helyes tárolásának feltételeit;
 • a borkészlettel való gazdálkodás alapvető ismereteit;
 • a borok ízével harmonizáló ételeket;
 • borok mellé ajánlható egyéb italokat, dohányipari termékeket.

 

7.2.2. Képességek:

A Borgasztronómiai menedzser képes:

 • borkóstolót, borvacsorát megszervezni, az ehhez szükséges étlapot és a vele harmonizáló itallapot összeállítani;
 • borhoz kapcsolódó rendezvényeket megtervezni, megszervezni és lebonyolítani;
 • borokat értékelni, jellemezni, összehasonlítani;
 • borhibákat felismerni, borbetegségeket kiszűrni, megelőzni, elhárítani;
 • terroir borászati és gasztronómiai termékeket egymáshoz társítani;
 • borkereskedelem rendszerét átlátni, abban tevékenykedni;
 • bormarketing tervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére, magyar borok népszerűsítésére.

 

7.2.3.Attitűd:

A Borgasztronómiai menedzser:

 • érzékeny a borkultúrával, borgasztronómiával kapcsolatos környezeti és szervezeti problémákra,
 • nyitott az újszerű, innovatív megoldásokra a borkultúra, borgasztronómia és a kapcsolódó területek mindegyikén;
 • nyitott a folyamatos tanulásra és megoldások alkalmazására a borkultúra, borgasztronómia népszerűsítése során;
 • törekszik a társadalmi, környezetei és gazdasági szempontokat mindinkább érvényesíteni a területtel foglalkozó vállalkozások, szervezetek működtetése során.

 

7.2.4.Autonómia és felelősség:

A Borgasztronómiai menedzser:

 • felelősségteljesen viszonyul a globális társadalmi, gazdasági és környezeti problémákhoz;
 • felismeri az egyre nagyobb szerepet kapó innovatív megoldások fontosságát és azokat felelősen alkalmazza;
 • felismeri és figyelembe veszi a környezetvédelem, az energiahatékonyság, a társadalmi igazságosság fontosságát projektek megvalósítása során.

 

8. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok

kreditaránya, amelyből a szak felépül:

8.1. Alapozó ismeretkör/ismeretek: 15 kredit

Vendéglátó-ipari alapismeretek, Vállalati gazdaságtan, Menedzsment

8.2. Szakmai ismeretkör/ismeretek: 20 kredit

Szőlőfajták és betegségeik, Borkészítési alapismeretek, Pezsgőkészítés alapjai, Borrégiók és jellemzőik

8.3. Gyakorlati ismeretkör/ismeretek: 20 kredit

Bormarketing, Terroir termékek összeillő gasztronómiai tervezése, Kóstolás-technika, Oltalom alatt álló borászati termékek és menedzsmentjük

Gyakorlati ismeretek aránya: 60%

8.4. Szakdolgozat: 5 kredit