Tomori Pál Főiskola

 

Ujj András C.Sc habil
főiskolai tanár, egyetemi docens
Marketing és Vezetéstudományi Tanszék
Iroda: Budapest
Telefon: +361/362-1551
e-mail: ujj(pont)andras(kukac)tpfk.hu

 

 

 

 

 

 

 

Név: Dr. Ujj András

Születési év: 1957

Karrierje kezdetén a Killián György Repülő Műszaki Főiskolán repülő üzemmérnöki, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián katonai vezetői, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán történelemtanári diplomát szerzett. Több évtizedes katonai pályafutása során szolgált csapatbeosztásokban, oktatott a katonai felsőoktatásban, hazai és külföldi katonai akadémiákon és egyetemeken, illetve volt főigazgató helyettese kutatóintézetnek is. Tevékenyen részt vett nemzetközi szervezetek munkájában és katonai missziókban. Tanfolyamrendszerű képzés keretében külföldön szerzett mélyreható ismereteket stratégiai és műveleti tervezés, valamint szervezeti kommunikáció területén, továbbá védelmi menedzsmentet tanult a Cranfield University-n és elvégezte a NATO Védelmi Kollégium felsővezetői kurzusát is. Utolsó aktív katonai beosztása a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tudományos és nemzetközi kapcsolatok rektor-helyettesi pozíciója volt. A Tomori Pál Főiskolán 2011 decembere óta oktat.

 

Végzettség és szakképzettség:

 • gyengeáramú villamos üzemmérnök, Kilián György Repülő Műszaki Főiskola, 1979
 • Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1988
 • történelem szakos általános iskolai tanár, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1993

 

Jelenlegi munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Tomori Pál Főiskola, Vezetéstudományi és Marketing Tanszék, főiskolai tanár

 

Tudományos fokozat: CSc (hadtudomány) 1994

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: dr. habil. 2007

Ösztöndíjak: -

Az eddigi oktatói tevékenység

 • Közép-Európa, a XXI. század biztonsági kihívásai, Globális biztonsági kihívások, 2007-2011, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem;
 • Kollektív biztonsági intézmények, 2006-2009, Kodolányi János Főiskola;
 • International Security Organisations, 2003-2006, NATO School, Oberammergau, Németország;
 • Az európai integráció biztonságpolitikai vetületei, 1997-2003, Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debreceni Egyetem);
 • Biztonságpolitika 1997-2003, Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debreceni Egyetem);
 • Európai integrációs intézmények, 1996-2001, József Attila Tudományegyetem, Janus Pannonius Tudományegyetem, Veszprémi Egyetem;
 • Hadtörténelem, 1988-1994, Kilián György Repülő Műszaki Főiskola (Szolnoki Repülőtiszti Főiskola);
 • Nemzetközi tárgyalási stratégiák és taktikák;
 • Nemzetközi etikett és protokoll.

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • Tudományosan megalapozott szakmai koncepció, terv
  • Az integrált HM szervezete és a felsőszintű irányító-vezető posztok közötti feladatmegosztás kialakítására vonatkozó javaslat elkészítése a HM akkori védelempolitikai helyettes államtitkára utasítására 1998/1999-ben.
  • A NATO ACT felkérése alapján 2005/2006-ban a NATO oktatási-képzési rendszerének részét képező rövid idejű tanfolyami struktúra (NATO School, Partnership Training Center és Centers of Excellences) felülvizsgálata, valamint a NATO School oktatási tevékenységének modernizálására vonatkozó terv elkészítése.
 • Képzésfejlesztés
  • Tantárgyfelelősként a hadtörténelem tantárgy 80, 40 és 24 órás és tematikájának kidolgozása és oktatása.
  • A Kossuth Lajos Tudományegyetemen „Az európai integráció biztonságpolitikai vetületei” című tantárgyprogram 30 órás tematikájának (nappali képzés), illetve 16 órás tematikájának (levelező képzés) kidolgozása.
  • A NATO School tanfolyami rendszere korszerűsítési koncepciójának, illetve az Iskola más oktatási-képzési intézményekkel kialakítandó oktatási együttműködési tervének kidolgozása.
  • Az angol nyelvű biztonságpolitikai doktori képzési program beindítása és végrehajtásának felügyelete a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen.
 • Szervezetfejlesztés
  • A NATO School International Fellowship Program-jának átalakítása, kiterjesztve a potenciális pályázók körét, az ösztöndíj időtartamát és a kutatási-együttműködési lehetőségek skáláját.
  • A NATO School Kutatási és Publikációs Osztályának felépítése, nemzetközi kapcsolatrendszerének kialakítása, illetve az Iskolán folyó önálló kutatási tevékenység technikai és informatikai feltételeinek megteremtése.
  • A NATO School Katonai Együttműködési Igazgatósága struktúrájának kialakítása és intézményi kapcsolatrendszerének felépítetése.
  • A ZMNE új szervezeti felépítése kialakításának koordinálása.
 • Elfogadott pályázatok, elnyert kutatási források
  • Az európai integrációs szervezetek jövőbeni működésének biztonságpolitikai vetületei - OKTK-pályázat 1998.
  • A döntéshozatali folyamat problémái a magyar civil-katonai kapcsolatokban - az Európai Biztonsági Tanulmányok Központjának (University of Groningen - BIOST) kutatói ösztöndíja, 1998.

 

Publikációs jegyzék:

 • Hungarian Military Organisations and Leadership in the Age of the Ottoman Occupation; in Orsolya Falus – Csaba Rédei (editors): Suleyman Conference: Turkish-Hungarian Interdisciplinary Conference, Tomori Pál College, Budapest, 2015. 09. 05. ISBN: 978-963-89679-6-1
 • Problematic Features of Civilian Control over the Hungarian Defense Sector – EFP Working Papers, Center for European Security Studies, Groningen University, 2000, 50 p.
 • Philipp Fluri – András Ujj: An Analytical Overview of Democratic Oversight and Governance of the Defense and Security Sector in Ukraine by Leonid Polyakov, Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces, Geneva, 2005
 • A semlegesség tartalom- és formaváltozásai; Védelmi Tanulmányok, SVKI, Budapest, 1997/14. szám, 72 o.
 • A hagyományos fegyverek Európában a CFE után; Védelmi Tanulmányok, SVKI, Budapest, 1996/12. szám, 67 o.