Tomori Pál Főiskola

 

A Tudományos Mozaik a Tomori Pál Főiskola 2014 és 2023 között megjelent online sorozata (ISSN 3004-0426). 2024-től a sorozat Tudományos Mozaik/Scientific Mosaic néven online folyóiratként (ISSN 3004-2615) jelenik meg.  A folyóirat elérhető az alábbi linken: https://portal.tpfk.hu/folyoirat

 

Kiadó neve: Tomori Pál Főiskola

Kiadó székhelye:  1223 Budapest, Művelődés utca 21.

Kiadásért felelős személy: Dr. Meszlényi Rózsa rektor

ISSN 3004-0426 (online)

 

Tudományos Mozaik 21. Kötet - Környezeti, gazdasági, társadalmi válságok. Kihívások, megoldások (2022)

Tudományos Mozaik 20. Kötet - Kultúrák találkozása a tudományban - Jövőformáló tudomány (2021)

Tudományos Mozaik 19. Kötet - Dr. Mehmet Yimaz: A Török Politikai Rendszer Átalakulása 2002 és 2018 között

 

 

 

Tudományos Mozaik 18. Kötet

A Tudományos Mozaik 18. száma a „Bor, gasztronómia, kultúra – Értékteremtő tudomány. Tanulmánykötet a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából” címet viseli, és a Főiskolán 2019. november 19-én, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett konferencia előadásaiból készült szerkesztett és lektorált tanulmányokat tartalmazza.

A tanulmánykötet összesen 19 cikkből áll, és – a Főiskola képzési profiljához igazodva – az alábbi három fejezetre tagolódik: I. Művészettörténet; II. Gazdaságtudományok; III. Társadalomtudományok. A tanulmányok angol vagy magyar nyelvűek, angol és német nyelvű absztraktokkal kísérve, és több közülük a kerettémáról szól, ami idén a „Bor, gasztronómia, kultúra” volt.

 

TARTALOMJEGYZÉK
 
 
8Előszó
 
DR. HADHÁZY Tibor
9Aki a Föld belsejébe tekintett... Eötvös Loránd (1848-1919)
BOJVÁR Iván András
19Bor és identitás
GARBÓCI László
27A szőlő- és bortermelés meghonosodása Budafok-Tétényben
BITAI Gergely
33Borrégiók találkozása a Budafoki Borlapon
 
 
I. MŰVÉSZETTUDOMÁNY
 
DR. CSANÁDI-BOGNÁR Szilvia
39Távolságtartó, nosztalgikus, ironikus, groteszk - Csendélet-változatok a kortárs művészetben
PaedDr. CSEH Gizella
51Adalékok és töredékek a (magyar) népszínmű definíciós kísérleteihez és művelődéstörténeti kérdéseihez 
DR. FRENYÓ Zoltán
63Józanság és mámor. Adalékok a bor filozófiájához
DR. KISSNÉ DR. BUDAI Rita
74Művészeti élet a budapesti kávéházakban
ZUGOR Zoltán
84Bor – kép – élmény. A Balatonfüredi Borhetek és kísérőrendezvényei tükrében
 
 
II. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK
 
DROTÁR Nikolett
99Borturizmus vagy borkereskedelem? Az útkeresés irányai Tokaj-Hegyalján
 
GYULAFFY Béláné DR. BERÉNYI Mária – HOLMÁR Krisztina
108Életünk és a Föld – fenntartható a fejlődés?
DR. HEGEDŰS Mihály
115A pénzügyi és vezetői számvitel átalakulása
HOLMÁR Krisztina – GYULAFFY Béláné DR. BERÉNYI Mária
122Fenntartható érdeklődés – a borturizmus és feltételei
DR. MELLES HAGOS Tewolde
132The Basics of Economics for Analysis of Liquidity
SZIVÓS Etelka
147A kórházi integrációs modellek szervezeti felépítésének összefüggése a hatékonyság, transzparencia és igazságosság elvével, a forrásallokáció kérdéseivel
 
 
III. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
 
LAKATOS Adél
155Bepillantás a 18. századi kalocsai érseki konyhába. Gasztronómiai kalandozás Patachich Ádám érseki udvarában inventáriumának tükrében
DR. ÖNHON Ömür
165Red Pepper; Hungary vs. Turkey Analysis
DR. Monika Éva PÁL
168Political Cookbook: Food, Power and Visual Representation in Hungarian Politics
DR. YILMAZ Mehmet 
182A Bestape-fordulat – A török elnöki rendszer bevezetésének kritikája
 
 
IV. ABSTRACTS
 
196Abstracts
 
 
 
A teljes kiadvány letölthető innen:
Tudományos Mozaik 18. Kötet
 
 
 
 

Tudományos Mozaik 17. Kötet (A Főiskola 15 éves Jubileumi Tanulmánykötete)

A Tudományos Mozaik jubileumi tanulmánykötetének gondolata 2018 őszén, egy vezetői értekezleten fogalmazódott meg: miként is tudnánk 2019-ben méltóbban megünnepelni Főiskolánk fennállásának 15. évfordulóját, mint egy jubileumi tanulmánykötettel. A gondolatot aztán tett követte, és felkértük egykori és jelenlegi oktatóinkat, hogy egy-egy írásukat, ami esetleg már régóta az íróasztalfiókban pihent, küldjék el nekünk, hogy azt kötetbe foglalhassuk, és megjelentethessük a Főiskola Tudományos Mozaik című sorozatának 17. köteteként.

Ahogy a kötet választott címe is mutatja – Kaleidoszkóp – célunk egy színes, érdekes témákat felölelő, egykori és jelenlegi oktatóink szerteágazó munkásságát bemutató kötet összeállítása volt.

Érkeztek is a tanulmányok szép számmal, és a témák sokféleségén mi magunk is meglepődtünk: kultúratörténet és valószínűségszámítás, hadtörténet és szociológia, kreatív ipar és etikus bankok, fordítástudományi kérdések és könyvismertetés, pénzügyi kultúra és festőóriások levelezését bemutató tanulmány – csak néhány a sok-sok témából.

A kötetet hagyományosan – és a Főiskola képzési profiljához igazodva – 3 fejezetre tagoltuk: I. Kultúratörténet, II. Gazdaságtudományok, III. Társadalomtudományok. A kötet összesen 24, magyar és angol nyelvű tanulmányt tartalmaz magyar, angol és német nyelvű absztraktokkal.

 
TARTALOMJEGYZÉK
 
 
8Előszó
 
 
I. KULTÚRATÖRTÉNET
 
DR. CSANÁDI-BOGNÁR Szilvia
9 Korpuszok és textusok. A szerző testének és írásainak relációi a nyugati hagyomány modelljeiben
CSEH Gizella
17Szász Károly (1829−1905) élete és munkássága
DR. FRENYÓ Zoltán
25Augustinus világánál – könyvismertetés
Dr. KISSNÉ Dr. BUDAI Rita
35Ferenczy Károly és Rippl-Rónai József barátsága
DR. LAKATOS Andor
48Tudomány és művészet egy kiemelkedő 19. századi főpap életében. Haynald Lajos (1816-1891), a tudományok művésze és a művészetek tudósa
 
 
II. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK
 
DR. BOGNÁR Ferenc
71Az életminőség nem GDP-alapú társadalmi vizsgálata
DR. DAUBNER Katalin
83A valószínűség fogalmának többarcúsága
GYULAFFY Béláné DR. BERÉNYI Mária – HOLMÁR Krisztina
99Fejlődés, ember és környezete – Etika és kockázatkezelés kérdései
DR. HEGEDŰS Mihály
106A gazdasági jellegű bűncselekmények elkövetési módszereinek változása
HOLMÁR Krisztina – GYULAFFY Béláné DR. BERÉNYI Mária
116Etikai, etikus vagy közösségi bankok? A név változhat, a tevékenység a fontos
DR. KOVÁCS Levente – ARANY Ferenc
125A pénzügyi kultúra a gyakorlatban
DR. Tewolde MELLES HAGOS
140A külső és belső finanszírozás kölcsönhatása
DR. MOZOL Rita Marietta
154 A magyar pénzügyi intézményrendszer felügyelete
 
III. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
 
DR. DOMBORÓCZKY Zoltán
163A személyes márka építés a siker leghatékonyabb eszköze a modern társadalomban?
DR. FATA Ildikó
174Merítsünk a természet gyógyerejéből! – Német és magyar gyógynövénykalauzok összehasonlító elemzése
FRIESZ-KOVÁCS Kamilla
186Egy legendás vállalat: az Orion
DR. Laura KROMJÁK
192“Memories’ Caged Bird Won’t Fly”: Female Temporality and the Art of Memory
DR. KRUPPA Éva
208Kreatív gazdaság. Kulturális és kreatív ipar az EU programjaiban
DR. Ömür ÖNHON
207The Correlation between Employees' Justice Perceptions and Organizational Citizenship Behavior
DR. SCHUCHMANN Júlia
218A kreativitás mint gazdasági erőforrás
DR. Ömür ÖNHON
219The Impact of Leadership Behavior on Work Engagement: The Mediating Rule of Self-Efficacy
DR. Éva Monika PÁL
230Visual Political Representation in Social Media: A Politican’s Facebook
DR. Olga SZŰCS
240The “Essence” from the Point of View of the Hygiene of Culture
TENYÉR Mihály
245A minőségmenedzsment gazdasági hatásainak vizsgálata
DR. UJJ András
255Tomori Pál – hős vagy antihős?
DR. ZOMBORY Máté
263Történetiség és hatalom. Kritikai történeti szociológia
 
IV. ABSTRACTS
 
272Abstracts
 
 
 
A teljes kiadvány letölthető innen:
Tudományos Mozaik Jubileumi 17. Kötet
 
 
 
 

Tudományos Mozaik 16. kötet

A Tudományos Mozaik 16. száma a Határtalan tudomány címet viseli, és a Főiskolán 2018. november 20-án, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett konferencia előadásainak válogatott és szerkesztett tanulmányait tartalmazza.

A tanulmánykötet összesen 19 cikkből áll, és – a Főiskola képzési profiljához igazodva – az alábbi három fejezetre tagolódik: I. Művészettörténet; II. Gazdaságtudományok; III. Társadalomtudományok.

 
TARTALOMJEGYZÉK
 
 
10Előszó
 
LEKO Tomislav
11 Bosnia and Herzegovina at the Watershed of Histories and Cultures: Heritage and the Shaping of Modern State Based on European Values, EU Accession and Vigorous Bilateral Relations with Hungary
 
I. MŰVÉSZETTÖRTÉNET
 
DR. CSANÁDI-BOGNÁR Szilvia
18 Sokszorosított jelenlét. Műtárgy-reprodukciók a központosított tervgazdálkodás időszakában
Dr. KISSNÉ Dr. BUDAI Rita
27Képzőművészet a hálón. Művészeti blogok és videó-csatornák Magyarországon
DR. SZALAY Gyöngy
36Épületornamentika. Szenes-ház
ZUGOR Zoltán
48Attila és a hunok a filmiparban
 
II. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK
 
GYULAFFY Béláné DR. BERÉNYI Mária
67Régiók változása – nemzetközi együttműködés
HARNOS László
75A városfejlesztés és a lakáspiac kapcsolata Sopronban
Dr. HEGEDŰS Mihály
82A digitalizáció hatásai a számviteli és adózási rendszerekre
Krisztina HOLMÁR
95Comparative Analysis of the Tax Systems in the Central and Eastern European Countries
MOLNÁR Petronella
113Magyarországi önkormányzati vállalatok elemzése csőd-előrejelzési modellekkel
MOLNÁR Petronella – DR. HEGEDŰS Szilárd
124 Közfeladatot ellátó vállalatok és a piaci alapon működő vállalatok összehasonlító elemzése
 
III. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
 
DR. DOMBORÓCZKY Zoltán
134Menedzselhető-e a kreativitás?
GAJZÁGÓ Gergő
142Kreatív ipar és városfejlesztés Dunaújvárosban
DR. Laura KROMJÁK
150From Cultural Homelessness to Cultural Awareness: Creative Industries as Engines of Cooperation between Bosnia-Herzegovina and Its Diaspora
DR. LAKATOS Andor
167Országos hírű nagygimnázium egy alföldi kisvárosban – jezsuita sikertörténet Kalocsán (1860-1920)
DR. Ömür ÖNHON
180The Impact of Leadership Behavior on Work Engagement: The Mediating Rule of Self-Efficacy
Ihor RUDENKO – Sophia RUDENKO
207Tourism Potentials of Poltava Region as a Condition for Cultural Development
DR. SCHUCHMANN Júlia
218A kreativitás mint gazdasági erőforrás
DR. ZSARNÓCZKY Martin
218A magyarországi egészségturizmus vizsgálata egy XXII. kerületi idősek körében végzett kérdőíves felmérés alapján
 
IV. ABSTRACTS
 
228Abstracts
 
 
 
A teljes kiadvány letölthető innen:
Tudományos Mozaik 16. kötet
 
 
 

Tudományos Mozaik 15. kötet

A Tudományos Mozaik 15. száma az Emberközpontú tudomány címet viseli, és a Főiskolán 2017. november 21-én, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett konferencia előadásainak válogatott és szerkesztett tanulmányait tartalmazza.

A tanulmánykötet összesen 21 cikket tartalmaz, és – a Főiskola képzési profiljához igazodva – az alábbi három fejezetre tagolódik: I. Ember – művészet – tudomány; II. Gazdaságtudományok; III. Társadalomtudományok.

 
TARTALOMJEGYZÉK
 
 
10Előszó
 
I. EMBER – MŰVÉSZET – TUDOMÁNY
 
Dr. FRENYÓ Zoltán
11A szabadság fogalma és antik felfogása
GARBÓCI László
23Budafok-Tétény rövid története, különös tekintettel az oktatásra
Dr. KISSNÉ Dr. BUDAI Rita
31A vulkán mint szimbólum Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) festészetében és írásaiban
Dr. LIPÉCZ György – Dr. SZÉPE Orsolya
44Játék és tanulás. Néhány megjegyzés a játék és a játékosítás fogalmához
Dr. SZALAY Gyöngy
55Múzeumok harca. Az Elgin-márványok
ZUGOR Zoltán
73A Balaton mítoszainak képi megjelenítése
 
II. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK
 
AMBERG Nóra
91A kozmetikai világpiacra ható környezettudatos fogyasztói (és vállalati) magatartás mikroökonómiai szemszögből
GYULAFFY Béláné Dr. BERÉNYI Mária – HOLMÁR Krisztina
101Ember a gazdasági folyamatok alakulásában – avagy az élő gazdaság
Dr. HEGEDŰS Mihály
111A nyugdíjrendszer átalakításának kérdései
HOLMÁR Krisztina – GYULAFFY Béláné Dr. BERÉNYI Mária
128Emberek a válság hálójában – avagy a válság hálóját szövögető emberek spekulációs tevékenysége?
Dr. KOVÁCS Levente
145Trendforduló a magyar bankszektorban és a gazdaságban
Dr. UZZOLI Annamária – Dr. BEKE Szilvia
156Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségei Magyarországon
 
III. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
 
Dr. HEGEDŰS Szilárd – Dr. ENGELBERTH István – Dr. habil SÁGI Judit – MOLNÁR Petronella
166Két határ menti járás adottságainak vizsgálata
Dr. KRUPPA Éva
178Szabadkereskedelem vagy gazdasági nacionalizmus: Mi lesz a Csendes-óceáni Partnerség (Trans-Pacific Partnership – TPP) sorsa az USA nélkül?
Dr. Monika PÁL
190Brexit and its regional repercussions in the UK: the case of Northern Ireland
PITLIK László – Dr. BALOGH Anikó – SZANI Ferenc
199Értéksorrend-becslés hasonlóságelemzéssel – avagy az emberközpontú tudomány fogalma a mesterséges intelligenciák és az értékkutatás szempontjából
Ferenc SZANI – Dr. László PITLIK – Dr. Anikó BALOGH
206Pairwise Object Comparison Based on Likert-scales and Time Series: the idea of human-oriented science in light of artificial intelligence and value surveys
Dr. Anikó BALOGH – Dr. László PITLIK – Ferenc SZANI
218Multidimensional Pairwise Comparison: the idea of human-oriented science in the light of artificial intelligence and value surveys
TOLNAY Anita
233Egy hazai innovatív kisvállalkozás marketingstratégiája a változó laboratóriumi piacon
YILMAZ Mehmet
248A 2002 és 2015 közötti török kormányok hozzáállása a szekularizáció egyes kérdéseihez
Dr. ZSARNÓCZKY Martin
257Generációs sajátosságok vizsgálata turizmusfogyasztási szokások alapján
 
IV. ABSTRACTS
 
266Abstracts
 
 
 
A teljes kiadvány letölthető innen:
Tudományos Mozaik 16. kötet
 
 
 

Tudományos Mozaik 14. kötet

A Tomori Pál Főiskola 2017. szeptember 8-án Enyedi György Emlékkonferenciát rendezett „Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon” címmel. A konferencia rangosságát mutatja, hogy megrendezését az Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány és a Magyar Regionális Tudományi Társaság is támogatta. A délelőtti 5 plenáris előadást követően 5 szekcióban folytatódott a délutáni program. Összesen 34 előadással, továbbá három poszter-előadással.

A Tudományos Mozaik 14. kötete „Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon. Tanulmánykötet Enyedi György professzor emlékére” címmel összesen 24, válogatott és szerkesztett tanulmányt tartalmaz 5 fejezetbe besorolva. A „Zárófejezet helyett” című részbe pedig az Enyedi György professzor életútját, főbb műveit bemutató poszter került, kiegészítve professzorok, tanítványok és pályatársak személyes visszaemlékezéseivel.

 
TARTALOMJEGYZÉK
 
 
 
11Előszó
PROF. DR. SZIRMAI Viktória
12Enyedi György és az európai regionális fejlődés térbeli társadalmi problémái
 
1. REGIONÁLIS FOLYAMATOK MAGYARORSZÁGON
 
SCHUCHMANN Péter
21Regionális folyamatok változása: Budapest és várostérsége nemzetközi és országos szerepének alakulása
DR. SCHUCHMANN Júlia
31A magyar nagyvárosi régiók demográfiai és társadalmi folyamatai – különös tekintettel a Budapesti metropolisztérségre
DR. DÁNIEL Zoltán András – NÉMETH Ingrid
39Települések a TOP-on – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program győztesei
HAKSZER Richárd
50Az EU határon átnyúló fejlesztési programjai a magyar-szlovák határtérségben
SIMÓ Balázs
64A magyar uniós területfejlesztési intézményrendszer reformja és versenyképességi kilátásai a regionális fejlesztési ügynökségek (RFÜ-k) szemszögéből
FILEPNÉ DR. NAGY Éva
73A foglalkoztatási együttműködések (paktumok) szerepe a térségfejlesztésben
PÁSZTOR Márta Zsuzsanna – DR. BÉRES-VIRÁG Ágnes
83Desztinációfejlesztés „okosan”
 
2. REGIONÁLIS EGYENLŐTLENSÉGEK
 
Dr. ZSIBÓK Zsuzsanna
91Területi egyenlőtlenségek hosszú távon: a nemzeti szintű előrejelzések regionalizálása
PITLIK László (jun.) – DR. PITLIK László
100Frauenanteil im Hochschulbereich – Eine komplexe Analyse von internationalen Daten unter dem Gesichtspunkt der Regionalität und von Zeitreihen
DR. BÁN Attila
110A telemedicina hatása az egészségügyi egyenlőtlenségekre
BOGÁRDI Tünde
116Falvaink sorsa a Közép-Tisza-vidéken
ZLATICS József
126Az időskori foglalkoztatás helyzete a Dél-Dunántúl régióban
 
3. A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÁTALAKULÁSA
 
GAJZÁGÓ Gergő
137A fejlesztési rezsim gyakorlata Dunaújvárosban
DR. HEGEDŰS Szilárd – MOLNÁR Petronella – URBANICS Roxána
148Költségvetésen kívüli feladatellátók gazdálkodása
DR. KISSNÉ DR. BUDAI Rita
159A műemlékek szerepe a településfejlesztésben
LAKÓCAI Csaba
168Város- és kerületfejlesztés újfajta megközelítésben – Javaslatok egy esetleges zuglói helyi pénz bevezetéséhez
 
4. ÚJ GAZDASÁGI TÉR KIALAKULÁSA
 
DR. GAJZÁGÓ Éva Judit
178A régiók innovációs input tényezői, avagy hogyan járul(hat) hozzá a régió / a város az innováció támogatásához, az új gazdasági tér kialakításához?
DR. habil RÉGER Béla
192A negyedik ipari forradalom hatása az új gazdasági térre és ennek kihívásai a logisztikai képzésben
MESTER Éva – TÓTH Róbert – SZIJÁRTÓ Boglárka
202A fenntartható társadalmi fejlődés a versenyképesség, a negyedik ipari forradalom és a pénzügyi kultúra szemszögéből
 
5. FENNTARTHATÓ REGIONÁLIS FEJLŐDÉS
 
DR. UZZOLI Annamária – DR. BÁN Attila
212A hazai települési önkormányzatok adaptációs lehetőségei a klímaváltozás egészséghatásainak kezelésében
PROF. DR. Edita STOJIĆ KARANOVIĆ – PROF. DR. Kristijan RISTIĆ
220Regional and Inter-regional Processes for Sustainable Use of Natural Resources
PITLIK Marcell – DR. PITLIK László
230Nemzetközi, nyers és modellezett vízgazdálkodási adatok komplex értékelése idősoros és regionális szempontból
DR. ZSARNÓCZKY Martin
241A regionális klímaváltozás szerepe a fenntartható turizmusban
 
6. ABSTRACTS
 
253Abstracts
 
7. ZÁRÓFEJEZET HELYETT
 
DR. GAJZÁGÓ Éva Judit – GAJZÁGÓ Gergő – DR. SCHUCHMANN Júlia
266Enyedi György munkásságának rövid bemutatása
 
 
 
A teljes kiadvány letölthető innen:
Tudományos Mozaik 14. kötet
 
 
 

Tudományos Mozaik 13. kötet

A Tudományos Mozaik 13. számának címe Oknyomozó tudomány, és a Főiskolán 2016. november 22-én, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett konferencia előadásainak válogatott és szerkesztett tanulmányait tartalmazza.

A tanulmánykötet összesen 18 cikket tartalmaz, és az alábbi három fejezetre tagolódik: I. Művészettörténeti tanulmányok; II. Gazdaságpolitikai tanulmányok; III. Politikatörténeti és –tudományi tanulmányok.

 
TARTALOMJEGYZÉK
 
 
10Előszó
 
I. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK
 
KISSNÉ Dr. BUDAI Rita
11Rippl-Rónai József (1861–1927) Grácia-képeinek értelmezése és előzményei
Dr. LAKATOS Andor
24Mária-enciklopédia 1950–51, 2015–16. – Szűz Mária tiszteletének forrásairól – egy könyv születése kapcsán
Dr. NAGY Maya
3030 év oktatási tapasztalata az Olaszországi Képzőművészeti Akadémiákon– honnan jöttünk és hová megyünk?
Dr. NAGYMIHÁLYI Géza
36A Kárpát-medence bizánci kultúrájának latinizálási kísérletei
REICHERT Eszter
47Képzőművészet és irodalom kapcsolata Szántó Piroska életművében
Dr. SZALAY Gyöngy
61Kirajzolódó kozmikus párviadal – László és a kun birkózása
SZEMÁN Krisztina
74Mindenütt jó, de legjobb otthon? A műalkotások igazi helye
 
II. GAZDASÁGPOLITIKAI TANULMÁNYOK
 
Dr. HEGEDŰS Mihály
86Az egészségügy átalakításának dilemmái
Dr. HERBÁLY Katalin
105Gazdaságfejlesztés a vidéki térségekben
HOLMÁR Krisztina
114„Hitellel vagy hitel nélkül?”– Pénzügyi tudatosság a lakossági hitelfelvételek során
Dr. KOVÁCS Levente
129A magyar bankszektor helyzete régiós vetületben
Dr. LIPÉCZ György
141Fogyasztói racionalitás, Maslow-piramis és egyéb közgazdaságtani tévhitek
Dr. MIKLÓSNÉ Dr. ZAKAR Andrea
150Speciális mentális terek és fejlesztési lehetőségeik Romániában
Dr. STURCZ Zoltán
158Szakmatörténet és szaknyelvtörténet Brassai Bankismeret című művében
 
III. POLITIKATÖRTÉNETI ÉS -TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK
 
Dr. FRENYÓ Zoltán
177A béke filozófiája
Dr. PÁL Monika Éva
191A Brexit és hatása Észak-Írországra: reflexiók a (dez)integrációra
PIROSS Antal – GRÓSZ Márton – GONDA Bence
202Merre vezet az Új Selyemút?
Dr. UJJ András
216A vezetői döntéshozatal kritikus elemei
 
IV. ABSTRACTS
 
224Abstracts in English
 
 
 
A teljes kiadvány letölthető innen:
Tudományos Mozaik 13. kötet
 
 
 

Tudományos Mozaik 12. kötet

A Tomori Pál Főiskola Tudományos Mozaik című sorozatának 12. kötete a „Határtalan értékek a valós és a virtuális világban” címet viseli, és a 2015. évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett konferencia előadásait tartalmazza. A kötet három tudományterületről – művészettörténet, gazdaság- és politikatudományok – összesen 17 válogatott és szerkesztett tanulmányt tartalmaz.

 
TARTALOMJEGYZÉK
 
 
9Előszó
 
I. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK
 
KISSNÉ Dr. BUDAI Rita
10Jákob harca az angyallal – egy bibliai téma új jelentései a festészetben
Dr. NAGYMIHÁLYI Géza
23Valóság és álom. A magyar szecesszió ismeretlen emlékei
REICHERT Eszter
30Mednyánszky László portréi a fotográfia megjelenésének tükrében
SZALAY Gyöngy
38Modernitás és hagyomány Ilona Keserü Ilona színdallamaiban
SZEMÁN Krisztina
49Szent Cecília történetének képzőművészeti interpretációja a modern és posztmodern korban
 
II. GAZDASÁGPOLITIKAI TANULMÁNYOK
 
Dr. HEGEDŰS Mihály
60Korrupció és csalás a pénzügyi szektorban
HOLMÁR Krisztina – Dr. KŐVÁGÓ Györgyi
74Startup vállalkozások a pénzügy világában
Dr. KOVÁCS Levente
87A „Money Week” szerepe és jelentősége
Iuliana Ioana MERCE – Ioana Anda MILIN – Andreea Mihaela RĂDAC
101Satchinez Swamps area – ecotouristic oute
Ioana Anda MILIN ­– Andreea Mihaela RĂDAC – Iuliana Ioana MERCE ­– Luminiţa PÎRVILESCU
109The motivation analysis for choosing organic products for Timisoara buyers
TÓTH József
117Az európai bankrendszer kockázatainak csökkentése a szabályozás eszközével
 
III. POLITIKATÖRTÉNETI ÉS -TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK
 
Dr. FALUS Orsolya – KIRÁLY Lajos – Dr. KOBOLKA István – SASVÁRI Gábor
128A Zrínyi-hagyaték
FENYŐ Márk
138Migrációs válság 2015 – válság a válság után
Dr. FRENYÓ Zoltán
148Fichte eszményi állama
GONDA Bence
165The Turkish general elections of 2015: A step towards proportional representation?
Dr. PÁL Monika Éva
173Az Egyesült Királyság és az integráció kérdése
Dr. UJJ András
188Magyar katonai szervezetek és irányítás az oszmán megszállás idején – avagy: Tantárgy volt-e a stratégiai menedzsment
 
IV. ABSTRACTS
 
199Abstracts in English
 
 
 
A teljes kiadvány letölthető innen:
Tudományos Mozaik 12. kötet
 
 
 

Tudományos Mozaik 11. kötet

A Tomori Pál Főiskola 2014. november 25-én tizedik alkalommal rendezte meg hagyományos éves konferenciáját a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A konferenciaelőadásokból készült válogatott és szerkesztett tanulmánykötet a „A ma kérdései a jövő tudományának alapjai” címet viseli, és magyar, valamint angol nyelvű tanulmányokat tartalmaz. Utóbbi tanulmányok elsősorban a határainkon túli (szerb, szlovák, román, lengyel) partnerintézményekből érkező oktatók és kollégák tollából születtek.

 
TARTALOMJEGYZÉK
 
 
11Előszó
 
MAGYAR NYELVŰ ELŐADÁSOK
 
Gyulaffy Béláné Dr.
12A pénz változó szerepe a gazdaságban
Kővágó Györgyi
19A mikro-, kis- és középvállalkozások „webes újhullámra” adott válaszai
Dr. Frenyó Zoltán
33A jövő filozófiája és a filozófia jövője
Kissné Dr. Budai Rita
48Idős kori bölcsesség-képek a magyar festészetben
 
ANGOL NYELVŰ ELŐADÁSOK
 
Ján Vravec
57Analysis of Interesting Aspects of Slovakia's Accession to the Euro Area
Jaroslav Korečko
65Effective Using of EU Funds in the Energy Industry in Slovakia
Ivana Ondrijová, Alžbeta Suhányiová, Jaroslav Korečko
74European Strategy Against Tax Frauds and Evasion
Simona Cristina Martin, Ramona Lile, Andrea Miklósné Zakar, Sorin Stanciu
85Tourist Services and Urban Tourism in Timisoara Municipality
Ioan Brad, Ana-Mariana Dincu, Tiberiu Iancu
91The Role of Tourist Potential in Development of Rural Tourism Activities
Diana Marin, Ioan Petroman, Cornelia Petroman, Iasmina Iosim, Ramona Ciolac, Rodica Bolocan
97Research Regarding Economic Factors that Influence Food Product Consumer Behavior
Ana-Mariana Dincu, Ioan Brad, Ramona Ciolac
104Study Regarding the Role of Strategic Management at Organizational Level
Andrea Feher, Tabita Hurmuzache
110Research Regarding the Situation of Unemployment in the Western Region of Romania
Tabita Hurmuzache, Tiberiu Iancu, Andrea Feher, Ramona Ciolac
120Aspects Characterizing the Romanian Rural Economy
Tiberiu Iancu, Tabita Hurmuzache, Ioan Brad, Luminiţa Pîrvulescu, Iasmina Iosim
130Aspects Regarding the Development of Agrotourism Activities in Romanian Rural Area
Iasmina Iosim, Tiberiu Iancu, Luminiţa Pîrvulescu, Gabriela Popescu, Diana Marin
143Differences in Negotiation with Internal Partners and Negotiation with Foreign Partners
Ioan Csosz, Ramona Ciolac, Miklósné Zakar Andrea, Simona Martin, Andrea Romana Tucudean
148Management of Elements Necessary for Agrotourism Development
Ana Lozici, Cornelia Petroman, Ioan Petroman, Diana Marin, Bogdan Turc, Melania Varga
153Research Regarding the Models of Advertising Effects on Consumer Behaviour
Mihaela Moatăr, Adam Crăciunescu, Ion Chisăliţă, Sorin Stanciu, Carolina Ștefan, Banu Constantin, Ciprian Fora
158Considerations on the Ecological Restoration of Forests in Anina, from Western Romania
Cornelia Petroman, Ioan Petroman, Diana Marin, Ramona Ciolac, Ionela Bidireac, Oliver Schill
167Study Regarding the Sociology and the Psychology of Nutrition
Ioan Petroman, Cornelia Petroman, Diana Marin, Ramona Ciolac, Bogdan Momir, Amelia Mirea
175Survey on Global Models Regarding Consumer Behaviour
Ramona Ciolac, Ioan Petroman, Cornelia Petroman, Tabita Hurmuzache, Diana Marin, Ana-Mariana Dincu
181Agrotourism Offer and Advertising Channels Used to Popularize It
Sorin Stanciu, Ramona Lile, Simona Martin, Mihaela Moatăr, Adam Crăciunescu
186Comparative Analysis Impact of the European Union Policies in  the Romanian Economy
194Abstracts
 
 
 
A teljes kiadvány letölthető innen:
Tudományos Mozaik 11. kötet