Tomori Pál Főiskola

Szabad bölcsészet szak (BA)

A képzés célja: Olyan bölcsész szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és korunkban befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére, illetve gyakorlati befolyásolására. A szak legfontosabb jellemzője, hogy erősen tágítja a klasszikus bölcsészettudományi kereteket. Nemcsak a világ és hazánk szellemi kultúrájának filozófiai, társadalomelméleti, szociológiai, politológiai, művészettörténeti és vallástudományi alapjait tanítja, de pszichológiai és kommunikációs tárgyain keresztül fejleszti a hallgatók probléma megoldási képességét is. A hallgatók ezzel nem csak a mester szintű folytatáshoz szükséges ismereteket szerzik meg, de alkalmasak lesznek a munkaerő-piaci elvárások teljesítésére is.

Főbb tantárgyak:

 • Alapozó ismeretek:
  filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, szociológia, kultúra és kreativitás, bevezetés az esztétikába, bevezetés művészettörténetbe, bevezetés vallástudományba, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret;
 • Általános szakterületi ismeretek:
  társadalomfilozófia, politológia, társadalmi kommunikáció, művészetfilozófia, vallásfilozófia, személyiségpszichológia, etikatörténet, esztétikatörténet, ikonográfia, vallási néprajz, vallásszociológia, filozófiai antropológia, építészettörténet, műemlékvédelmi alapismeretek, múzeumismeretek, ökonómiai alapismeretek.

 

Specializációk:

 • Művészettörténet:
  ókori művészet, ókeresztény művészet, bizánci művészet, a középkor művészete, reneszánsz művészet, a barokk művészete, képelemzés-képhermeneutika, iparművészet- történet, latin nyelv, 19. század művészete, 20. század művészet, kortárs művészet.

 

Megszerezhető végzettség: Alapszakos szabad bölcsész

Képzési helyszínek:

Képzési formák: magyar vagy angol nyelvű képzés

 • Nappali: 190 000 Ft/félév
 • Levelező: 175 000 Ft/félév

 

Időbeosztás nappali/duális nappali tagozaton: az oktatás hétfőtől csütörtökig, a 8:00-tól 17:00 óráig tartó idősávban

Időbeosztás levelező tagozaton: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban

Jelentkezés és határidők: www.felvi.hu