Tomori Pál Főiskola

 

 

Suhányi Erzsébet, PhD habil
főiskolai tanár
Számviteli Tanszék
Iroda: Budapest
Telefon: +361/362-1551
e-mail: suhanyi(pont)erzsebet(kukac)tpfk.hu

 

 

Név: Dr. Suhányi Erzsébet

Születési év: 1961

Végzettség és szakképzettség:

 • Okl. közgazdász-mérnök

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Tomori Pál Főiskola Pénzügyi és Számviteli Tanszék - főiskolai tanár
 • Eperjesi Egyetem Menedzsment Kar Számvitel és Controlling Tanszék - egyetemi docens

 

Tudományos fokozat:

 • PhD (gazdálkodás és szervezéstudományok) Miskolci Egyetem, 2004
 • dr. habil (menedzsment) Eperjesi Egyetem, 2009

 

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: MTA tagság

Ösztöndíjak:
„A Szlovák Köztársaság és Magyar Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumai közötti együttműködés” Bilaterális program – Három hónapos tudományos kutatási és oktatási programban való részvétel – ösztöndíj, 2005.09.01.-2005.11.30.

Az eddigi oktatói tevékenység

 • Oktatott tárgyak: Számviteli alapok, Pénzügyi számvitel, Sajátos számviteli esetek elszámolása, Vezetői számviteli alapok, Konszolidáció alapjai, Hitelintézeti számvitel, Vezetői számvitel
 • Oktatásban eltöltött idő: 19 év
 • Oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben:
  • Eperjesi Egyetem, Menedzsment Kar, Eperjes
   • 2008-tól előadások és gyakorlatok idegen nyelven: Pénzügyek, Számvitel, Költségelszámolás és költségvetés, Pénzügyi elemzés és pénzügyi tervezés
   • 2010-től Doktori Iskola – előadások: Nemzetközi pénzügyek
  • Műszaki Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kassa
   • 1997-től 2008-ig előadások és gyakorlatok idegen nyelven: Adózás, Közpénzügyek, Számvitel I., Számvitel II.

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei: Kutatási projektekben való részvétel:

 • Projekt: VEGA (Scientific Grant Agency) 1/2561/05. Időtartama: 2005-2007. Kutatóhely: Műszaki Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kassa. Kutatócsoport-tag.
 • Projekt: VEGA (Scientific Grant Agency) 1/0253/08. Időtartama: 2008-2010. Kutatóhely: Műszaki Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kassa. Kutatócsoport-tag.
 • Projekt: VEGA (Scientific Grant Agency) 1/0876/10. Időtartama: 2010-2012. Kutatóhely: Eperjesi Egyetem, Menedzsment Kar, Eperjes. Kutatócsoport-tag.
 • Projekt: Európai Szociális Alap ITMS 26110230030. Időtartama: 2010-2014. Kutatóhely: Eperjesi Egyetem, Menedzsment Kar, Eperjes. Kutatócsoport-tag.
 • Projekt: KEGA (Cultural and Educational Grant Agency) 007PU-4/2011. Időtartama: 2011-2013. Kutatóhely: Eperjesi Egyetem, Eperjes. Kutatócsoport-vezető.
 • OTKA 83512. Időtartama: 2011-2015. Kutatóhely: Budapesti Gazdasági Főiskola, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Budapest. Kutatócsoport-tag.
 • Projekt: Európai Szociális Alap (EU Strukturális Alap), ITMS kód 26110230111. Időtartama: 2013-2016. Kutatóhely: Eperjesi Egyetem, Menedzsment Kar, Eperjes. Kutatócsoport-tag.
 • Projekt VEGA (Scientific Grant Agency) 1/0596/14. Időtartam: 2014-2016. Kutatóhely: Eperjesi Egyetem, Menedzsment Kar, Eperjes. Kutatócsoport-vezető.
 • Projekt KEGA (Cultural and Educational Grant Agency) 058PU-4/2015. Időtartama: 2015-2017. Kutatóhely: Eperjesi Egyetem, Eperjes. Kutatócsoport-tag.

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen: -
  • SUHÁNYI L., SUHÁNYI E.: Multi-criteria decision-making tool design for the investment decision-making of territorial self-government regions. In: Journal of Applied Economic Sciences, 2014. Volume IX, Issue 1, Spring. Index SCOPUS. 110-122. ISSN 1843-6110.
  • SUHÁNYI E., KOREČKO J.: Analysis of Tax Systems in Slovakia, Hungary and Czech Republic and the Tax Harmonization in European Union. In: Journal of Applied Economic Sciences, 2014. Volume IX, Issue 2. Index SCOPUS. 299-314. ISSN 1843-6110.
  • HORVÁTHOVÁ J., MOKRIŠOVÁ M., SUHÁNYI E.: Hodnotenie výkonnosti podniku s využitím creditworthy modelu. Tudományos monográfia. 2013. Prešov: Bookman. 154 oldal. ISBN 978-80-89568-95-6.
  • SUHÁNYI E., SUHÁNYI L.: Accounting and Verification of the Financial statement by auditor in the Slovak republic. In: International Journal of Business and Social Science. Centre for Promoting Ideas, 2012. Vol. 3, No. 4. RADFORD. USA. 128-133. ISSN 2219-6021.
  • SUHÁNYI E., GÁL M.: Accounting reform in Slovakia. In: Accounting Reform in Transition and Developing Economies. Dalian. Donghei University of Finance & Economics Press. 2011. SPRINGER. 119-124. ISBN 978-7-5654-0390-3.
 • az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:
  • MOKRIŠOVÁ M., HORVÁTHOVÁ J., SUHÁNYI E.: Analysis of the electricity prices in the Slovak Republic and their impact on the individuals´ energy security. In: American International Journal of Contemporary Research, 2013. Vol. 3, No. 5. IRVING. USA. 142-150. ISSN 2162-142X.
  • KOREČKO J., SUHÁNYI E.: Daňový systém Slovenskej republiky a jeho postavenie v rámci Európskej únie. Tudományos monográfia. 2012. Prešov: Bookman. 140 oldal. ISBN 978-80-89568-52-9.
  • SUHÁNYI E. – FABIAN Š.: Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov v teórii a praxi účtovníka a finančného manažéra. Szakmonográfia. 2010. Prešov: PU FM. 421 oldal. ISBN 978-80-555-0278-6.
  • SUHÁNYI E.: Analytický pohľad na účtovníctvo ako zdroj informácií v manažmente. Tudományos monográfia. 2009. Prešov: PU FM. 192 oldal. ISBN 978-80-8068-956-8.
  • SUHÁNYI E., GÁL Marián: Reform of Slovak Accounting. In: Accounting Reform in Transition and Developing Economies. Chapter 12. – New York, 2008, Springer Science + Business Media. Index SCOPUS. 185-190. ISBN 978-0-387-25707-5.

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések: Intézményi, bizottsági tagság

 • 2001-: Szlovák Okleveles Könyvelők Kamarája, Pozsony
 • 2004-: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
 • 2006-2008: Szenátus – Műszaki Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kassa
 • 2010-2013: Szenátus – Eperjesi Egyetem Menedzsment Kar, Eperjes
 • 2010-2012: Gazdasági Bizottság elnöke – Eperjesi Egyetem Menedzs. Kar, Eperjes
 • 2011-: Tudományos Tanács tajga – Eperjesi Egyetem Menedzs. Kar, Eperjes
 • 2011-: Kiadói Bizottság tagja – Eperjesi Egyetem Menedzs. Kar, Eperjes
 • 2013-: Oktatási Minőségértékelési Tanács tagja – Eperjesi Egyetem Menedzs. Kar, Eperjes
 • 2013-: Gazdasági Bizottság tagja – Eperjesi Egyetem Menedzs. Kar, Eperjes

 

Publikációs jegyzék:

Külföldi tudományos monográfiák

4

Külföldi könyv szerkesztőként

4

Tankönyv

19

Könyvrészlet

36

Folyóirat

49

Konferencia közlemény

53

Ismeretterjesztő művek

10

 

 

Összesen

175

 • Külföldi tudományos monográfiák
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2009) Analytický pohľad na účtovníctvo ako zdroj informácií v manažmente (Analitikus tekintet a számvitelre mint a menedzsment információforrására). Prešov. 2009. Prešovská univerzita v Prešove. 192 oldal. ISBN 978-80-8068-956-8. [100 %]
  • KOREČKO Jaroslav – SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2012) Daňový systém Slovenskej republiky a jeho postavenie v rámci Európskej únie (A Szlovák Köztársaság adórendszere és ennek helyzete az Európai Unión belül). Prešov. 2012. Bookman. 140 oldal. ISBN 978-80-89568-52-9. [80 % - 20 %]
  • HORVÁTHOVÁ Jarmila – MOKRIŠOVÁ Martina – SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2013) Hodnotenie výkonnosti podniku s využitím creditworthy modelu (A vállalatteljesítmény értékelése creditworthy modell alkalmazásával). Prešov. 2013. Bookman. 154 oldal. ISBN 978-80-89568-95-6. [50 % - 30 % - 20 %]
 • Külföldi tudományos monográfia-részletek
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta – GÁL Marián: (2008) Reform of Slovak Accounting (A szlovák számvitel reformálása). In: Accounting Reform in Transition and Developing Economies. Chapter 12. – New York, 2008, Springer Science + Business Media. Index Scopus. Oldal 185-től 190-ig. ISBN 978-0-387-25707-5. [50 % - 50 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2010) Controlling a úloha controllera v organizácii (A controlling és a controller szerepe a szervezetekben). In: Rozvoj manažmentu v teórii a praxi: vedecký monografický zborník. Žilina. 2010. EDIS. Oldal 240-től 244-ig. ISBN 978-80-554-0294-9. [100%]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta – GÁL Marián: (2011) Accounting reform in Slovakia (Számviteli reform Szlovákiában). In: Accounting Reform in Transition and Developing Economies. Dalian. 2011. Donghei University of Finance & Economics Press. SPRINGER. Oldal 119-től 124-ig. ISBN 978-7-5654-0390-3. [50 % - 50 %]
 • Külföldi szakmonográfiák
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta – FABIAN Štefan: (2010) Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov v teórii a praxi účtovníka a finančného manažéra (A vállalkozások kettős számvitele az elméletben és a könyvelők és pénzügyi vezetők gyakorlatában). Prešov. 2010. Prešovská univerzita v Prešove. 421 oldal. ISBN 978-80-555-0278-6. [60 % - 40 %]
 • Külföldi folyóiratokban megjelent cikkek
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (1998) Náklady a výnosy finančného leasingu u prenajímateľa (A pénzügyi lízinggel kapcsolatos költségek és bevételek a bérbeadónál). In: Finančný poradca podnikateľa 9/1998. Žilina. Szlovákia. Oldal 87-től 90-ig. ISSN 1335-1516. [100 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2002) Harmonisation of International Accounting (A nemzetközi számvitel harmonizációja). In: Transactions of the Universities of Košice 1/2002. Košice: Technical University. Oldal 1-től 8-ig. ISSN 1335-2334. [100 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2003) Social fund accounting aspects (A szociális alap számviteli aspektusa). In: Transactions of the Universisies of Košice 3/2003. Košice: Technical University. Oldal 1-től 6-ig. ISSN 1335-2334. [100 %]
  • GÁL Marián - SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2004) Accounting aspects of the finance lease of the entrepreneurial subjects (A pénzügyi lízing számviteli aspektusa a vállalatoknál). In: Transactions of the Universities of Košice 1/2004. Košice: Technical University. Oldal 1-től 5-ig. ISSN 1335-2334. [50 % - 50 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta - GÁL Marián: (2004) Tax and accounting aspects of finance lease by lessee (A pénzügyi lízing adózási és számviteli aspektusa a bérlőnél). In: Transactions of the Universities of Košice 3-4/2004. Košice: Technical University. Oldal 38-tól 44-ig. ISSN 1335-2334. [50 % - 50 %]
  • GÁL Marián - JAKUBÍKOVÁ Emília - SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2005) Small and medium enterprises in the region of Košice (KKV a kassai régióban). In: Ekonomie a management 1/2005. Liberec. Oldal 61-től 67-ig. ISSN 1212-3609. [34 % - 33 % - 33 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2008) Harmonisation of the state and public administration subjects accounting with the international public sector accounting standards (Az állami és közigazgatási szubjektumok számviteli harmonizációja a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásával). In: Transactions of the Universities of Košice 1/2008. Košice: Technical University. Oldal 48-tól 53-ig. ISSN 1335-2334. [100 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2008) Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy (Lízingszerződések megszűnése határidő előtt) In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2008. Žilina. Szlovákia. Oldal 113-tól 124-ig. ISSN 1335-0897. [100 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2008) Preparing to the introduction of Euro (Előkészületek az euró bevezetésére). In: Transactions of the Universities of Košice 1/2008. Košice: Technical University. Oldal 54-től 58-ig. ISSN 1335-2334. [100 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta – SUHÁNYI Ladislav: (2009) Emisné kvóty – obchodovanie a účtovanie (Kibocsátási kvóták – kereskedelme és számvitele). In: Verejná správa, školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie 7-8/2009. Oldal 8-tól 14-ig. ISSN 1337-0448. [50 % - 50 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2009) Ekonomické aspekty emisných kvót (A kibocsátási kvóták gazdasági aspektusai). In: Poradca 3/2009. Žilina. 2009. Oldal 256-tól 266-ig. ISSN 1335-1583. [100 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2010) Analytický pohľad na medzinárodné účtovné systémy a ich komparácia (Analitikus tekintet a nemzetközi számviteli rendszerekre és ezek összehasonlítása). In: Verejná správa a spoločnosť 2/2010. Fakulta verejnej správy UPJŠ. Košice. 2010. Oldal 60-tól 72-ig. ISSN 1335-7182. [100 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta – SUHÁNYI Ladislav: (2012) Accounting and Verification of the Financial statement by auditor in the Slovak republic (A számvitel és a pénzügyi beszámolások hitelesítése könyvvizsgálókkal Szlovákiában). In: International Journal of Business and Social Science. Centre for Promoting Ideas, Radford. USA. Vol. 3, no. 4. 2012, oldal 128-tól 133-ig. ISSN 2219-6021. [50 % - 50 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta – HORVÁTHOVÁ Jarmila – MOKRIŠOVÁ Martina – ONDRIJOVÁ Ivana: (2013) Analytický pohľad na dane z príjmov zamestnancov (Az alkalmazottak személyi jövedelemadójának elemzése). In: Verejná správa a spoločnosť 1/2013. Fakulta verejnej správy UPJŠ. Košice. 2013. Oldal 117-től 127-ig. ISSN 1335-7182. [25 % - 25 % - 25 % - 25 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta – FERENČÍKOVÁ Lenka: (2013) Analýza povinnosti overenia účtovnej závierky podnikateľských subjektov audítorom (A vállalakozások számviteli beszámolójának könyvvizsgáló általi hitelesítése). In: Acta Oeconomica Universitatis Selye 1/2013. Univerzita J.Selyeho. Ekonomická fakulta. Komárno. Szlovákia. 2013. Oldal 255-től 264-ig. ISSN 1338-6581. [95 % - 5 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta – ONDRIJOVÁ Ivana: (2013) Finančná správa z organizačno-územného hľadiska (Pénzügyi igazgatás szervezeti-területi szempontból). In: Verejná správa, šloly, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie 7-8/2013. Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40. Žilina. Oldal 36-tól 40-ig. ISSN 1337-0448. [50 % - 50 %]
  • MOKRIŠOVÁ Martina – HORVÁTHOVÁ Jarmila – SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2013) Analysis of the electricity prices in the Slovak Republic and their impact on the individuals´ energy security (A villamosenergia árak elemzése Szlovákiában és ezek hatása az individuális energiabiztonságra). In: American International Journal of Contemporary Research, Vol. 3, No. 5/2013. Irving. USA. Oldal 142-től 150-ig. ISSN 2162-142X. [34 % - 33 % - 33 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta – HORVÁTHOVÁ Jarmila – MOKRIŠOVÁ Martina – ROVŇÁK Martin: (2013) Analýza miezd, odvodov a daňového zaťaženia zamestnancov (A munkavállalók bérének, járulékainak és adózásának elemzése). In: Vedecký obzor, Scientific horizont 1/2013. Skalica, Szlovákia. Oldal 63-tól 70-ig. ISSN 1337-9054. [25 % - 25 % - 25 % - 25 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta – DOBROVIČ Daniel: (2014) Analýza vplyvu zrážok zdravotného a sociálneho poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti na čistú mzdu zamestnanca. (Az egészségügyi biztosítás, szociális biztosítás és a jövedelmi adó levonások hatásának elemzése az alkalmazottak nettó bérére). In: eXclusive JOURNAL, Economy & Society & Environment. Volume 2, Issue 2. Szlovákia. Oldal 35-től 42-ig. ISSN 1339-0260 [95 % - 5 %]
  • BOZSIK Sándor – SUHÁNYIOVÁ Alžbeta – ONDRIJOVÁ Ivana (2014). Komparatívna analýza finančnej správy Maďarska a Slovenska (A magyarországi és szlovákiai pénzügyi igazgatóság összehasonlító elemzése). In: Mladá veda, Young Science. 1/2014. Szlovákia. Oldal 117-től 127-ig. ISSN 1339-3189. On-line: http://www.mladaveda.sk [5 % - 70 % - 25 %]
  • SUHÁNYI Ladislav – SUHÁNYIOVÁ Alžbeta: (2014) Multi-criteria decision-making tool design for the investment decision-making of territorial self-government regions (Többkritériumos döntéshozatali eszköz javaslata a területi önkormányzati régiók befektetési döntéshozatalánál). In: Journal of Applied Economic Sciences, Volume IX, Issue 1, Spring. Index Scopus. 2014. Oldal 110-től 122-ig. ISSN 1843-6110. [50 % - 50 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta – KOREČKO Jaroslav: (2014) Analysis of Tax Systems in Slovakia, Hungary and Czech Republic and the Tax Harmonization in European Union (Szlovákia, Magyarország és Csehország adórendszerének elemzése, valamint az Európai Unió adóharmonizációjának elemzése). In: Journal of Applied Economic Sciences, Volume IX, Issue 2. Index Scopus . 2014. Oldal 299-től 314-ig. ISSN 1843-6110. [50 % - 50 %]
  • SUHÁNYIOVÁ Alžbeta – SUHÁNYI Ladislav: (2014) Financovanie projektov v oblasti kultúry (Projektek finanszírozása a kultúra területén). In: eXclusive JOURNAL, Economy & Society & Environment. Volume 2, Issue 3. Szlovákia. Oldal 21-től 28-ig. ISSN 1339-0260 [50 % - 50 %]
  •  
 • Magyarországi folyóiratokban megjelent cikkek
  • SUHÁNYI Erzsébet: (2002) A vállalkozók beszámolási kötelezettsége Szlovákiában 1. In: Szakma: számvitel – adó – könyvvizsgálat 1/ 2002. Budapest. Oldal 18-tól 21-ig. ISSN 1419-6956. [100 %]
  • SUHÁNYI Erzsébet: (2002) A vállalkozók beszámolási kötelezettsége Szlovákiában 2. In: Szakma: számvitel – adó – könyvvizsgálat 2/ 2002. Budapest. Oldal 67-től 72-ig. ISSN 1419-6956. [100 %]
  • SUHÁNYI Erzsébet: (2003) Adóreform Szlovákiában. In: Szakma: számvitel – adó – könyvvizsgálat 11/2003. Budapest. Oldal 481-től 484-ig. ISSN 1419-6956. [100 %]
  • SUHÁNYI Erzsébet: (2003) Számviteli reform Csehországban. In: Szakma: számvitel – adó – könyvvizsgálat 12/2003. Budapest. Oldal 534-től 535-ig. ISSN 1419-6956. [100 %]
  • SUHÁNYI Erzsébet: (2004) Követelmény a hű és valós ábrázolás. In: Szakma: számvitel – adó – könyvvizsgálat 1/2004. Budapest. Oldal 15-től 20-ig. ISSN 1419-6956. [100 %]
  • SUHÁNYI Erzsébet: (2005) Szlovákia számviteli szabályozása. In: SzámAdó 4/2005. Budapest. Oldal 16-tól 21-ig. ISSN 1216-5093. [100 %]
  • SUHÁNYI Erzsébet: (2006) A vállalkozások számviteli beszámolója Szlovákiában 1. In: SzámAdó 2/2006. Budapest. Oldal 14-től 18-ig. ISSN 1216-5093. [100 %]
  • SUHÁNYI Erzsébet: (2006) A vállalkozások számviteli beszámolója Szlovákiában 2. In: SzámAdó 3/2006. Budapest. Oldal 13-tól 18-ig. ISSN 1216-5093. [100 %]