Tomori Pál Főiskola

 

Schuchmann Júlia, PhD
főiskolai docens
Gazdálkodástudományi és Módszertani Tanszék
Iroda: Budapest
Telefon: 061/3621551
e-mail: schuchmann(pont)julia(kukac)tpfk.hu

 

 

 

 

 

 

Név: Schuchmann Júlia

Születési év: 1982

Végzettség és szakképzettség:

 • Okleveles terület és településfejlesztő geográfus, ELTE, 2007

 

Jelenlegi munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Tomori Pál Főiskola-Gazdaságtudományi-és Módszertani Tanszék-főiskolai docens

 

Tudományos fokozat: PhD (regionális tudomány) 2014 (Értekezés címe: Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban)

Az eddigi oktatói tevékenység

 • Oktatott tárgyak: Regionális gazdaságtan, Regionális folyamatok Európában és Magyarországon (angol nyelven is), Európa és a globális világ, Demográfia, Regionális tanulmányok: Amerika, Regionális tanulmányok: Afrika, Gazdaságpszichológia, Társadalomkutatás-módszertan, Társadalom és gazdaságföldrajz, Fenntartható Fejlődés Európában (angol nyelven is), Művelődésszociológia, Emberi erőforrás menedzsment
 • Oktatásban eltöltött idő: 5 év
 • Oktatás idegen nyelven: angolul (Erasmus oktatásban való részvétel), Sustainable Development in Europe, Regional Processes in Europe and Hungary, Economic Psychology.
 • Külföldi oktatás:
  • 2012 őszén vendégkutató a francia Intézet fiatal kutatói pályázatának a jóvoltából Párizsban az Université Paris8 Földrajz Tanszékén.
  • Erasmus oktatói mobilitásban való részvétel 2017 tavaszán Csehországban a Prágai Charles University Regionális és Társadalom földrajzi Tanszékén, előadás tartása angol nyelven;

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!), kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények:
  • Schuchmann Júlia (2018): A magyar nagyvárosi régiók demográfiai és társadalmi folyamatai – különös tekintettel a Budapesti metropolisztérségre In: Fata I.-Gajzágó, E. -Schuchmann, J.(szerk.): Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon. Tanulmánykötet Enyedi György professzor emlékére, Tudományos mozaik 14. szám. pp.21-31.
  • Szirmai, V.-Schuchmann, J.-Halász, L.(2016) : Posztszocialista jóllét és területi egyenlőtlenségek a Kárpát-medencében In : Tér és Társadalom 2016/4 110.-129.old.
  • Schuchmann, J.(2016) : Social Polarisation in Tatabánya and its Region In : Szirmai, V.(ed.) : « Artificial Towns » In the 21 century.Social Polarization in the new town regions of East-Central Europe, Institute for Sociology Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences Budapest, 2016 pp.133-162.
  • Schuchmann, J.(2015): Nagyvárostérségi szuburbanizáció. Menni vagy maradni? Regionális-és Gazdaságtudományi Kismonográfiák, 2015/3, Pécs-Győr 2015, 155.old.
 • az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség:
  • ösztöndíjak, szervezeti tagság, projekt tapasztalat, kutatás tapasztalat

 

Oktatási tapasztalat: 5 év (2014-2017-ig Kodolányi János főiskola, adjunktus) 2017-től Tomori Pál Főiskola, adjunktus, majd docens

Kutatási tapasztalat: 2012-2016 között tudományos segédmunkatárs MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat- dunántúlii Tudományos Osztály (MTA RKI NYUTO)

Projekt tapasztalat: 2007-2012 projekt menedzser Kelet-és Közép európai Regionális Környezetvédelmi Központ

Ösztöndíjak: Erasmus oktatói mobilitás (2017, Prága, Charles University Department of Social Geography and Regional Development)

Szervezeti tagság:

 • Magyar Regionális Tudományi Társasági tag (MRTT) (aktív)
 • MTA köztestületi tagság, Regionális tudományi bizottság (MTA RTB)