Tomori Pál Főiskola

 

https://portal.tpfk.hu/Data/Sites/1/media/TomoriP%C3%A1l.png 

 

Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.

Telephely kód: 001

Telefon: 06 1 362-1551

OM azonosító: 201640; technikai azonosító: 520530

Honlap: http://portal.tpfk.hu/technikum  

Beiskolázási vezető: Dr. Fata Ildikó intézményvezető   

E-mail: Fata.Ildiko@technikum.tpfk.hu

 

A Tomori Pál MagyarAngol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Technikum az alábbi képzéseket indítja a 2023/2024-es tanévben:

 

  • (9/Ny+9-13. évf.) 1+5 évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű szakmai oktatás nyelvi előkészítő évvel, gazdálkodás és menedzsment ágazati oktatással

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (tanulmányi terület kódja: 0001)

VAGY

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (tanulmányi terület kódja: 0002)

Erre a képzésre elsősorban azokat a tanulókat várjuk, akik a középiskolai tanulmányaik végeztével pénzügyi-számviteli vagy vállalkozási ügyviteli területeken szeretnének elhelyezkedni, illetve ezen szakterületeken szeretnék a tanulmányaikat folytatni. Az öt éves képzés egy év nyelvi előkészítő évfolyammal indul, ahol a heti tizennyolc angol nyelvóra biztosítja a tanulók számára az angol nyelv olyan magas szintű elsajátítását, melynek birtokában képesek lesznek a későbbi évfolyamokon célnyelven tanított tárgyak befogadására.

A minél tökéletesebb szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztésének érdekében a nyelvi órák egy részét angol anyanyelvű tanárok t Az előkészítő évfolyamon az idegen nyelv mellett emelt óraszámban folyik a digitális kultúra és alkalmazások, valamint a gyors- és gépírás oktatása is. A kétnyelvű érettségi bizonyítvány felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.

 

Iskolánk magán fenntartású intézmény, a szülők által fizetendő fenntartói hozzájárulás mértéke a 2023/2024-es tanévben: 80 000 Ft / minden naptári hónap.

Ennek mértéke a tanulói jogviszony alatt az inflációval megegyező mértékben változhat.

Rendkívüli felvételi eljárás keretében (2023. május 8. – augusztus 31.) között az alábbi férőhelyeket hirdetjük meg tanulmányi területenként:

 

 

 

Tanulmányi terület

Felvehető tanulók száma

001

24

002

24

 

 

 

I.        A felvételiző teljesítményének értékelése

 

  • 50 pont szerezhető a 7. osztályos év végi, a 8. osztályos félévi általános iskolai magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv osztályzatainak összegéből. Ha e tárgyak valamelyikéből felmentése van a tanulónak, akkor helyette a természettudományos tárgyakból kapott legjobb osztályzata kerül beszámításra.
  • 50+50 pont szerezhető a matematikából, illetve az anyanyelvből tett központi felvételi eredményének összegéből.
  • 50 pont szerezhető a szóbeli alkalmassági elbeszélgetésen.

 

II.        Rangsorolás

A felvételizők rangsorolása az elért pontszámok alapján történik.

 

 

 

Minden kedves felvételizőnek eredményes felkészülést kíván

a Tomori Pál Magyar–Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Technikum!