Tomori Pál Főiskola

AZ OLDAL TARTALMÁT FOLYAMATOSAN FRISSÍTJÜK!

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szak

A hallgatók a szakdolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után oklevelet kapnak.

 

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere

 

A felvétel feltételei:

A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal (MA) valamint főiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

 

Képzési idő: 2 félév

A képzés rövid jellemzése:

Hiánypótló, gyakorlatorientált, európai szintű képzésben részesülnek a hallgatók a protokoll, rendezvényszervezés területein. A hallgatók a legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a protokoll minden szakterületének előírásait ismerve képesek lesznek tudásukat alkalmazni nemzetközi kapcsolatokban mind az állami mind a versenyszférában. Gyakorlati tudás birtokában az egyes szaktárcák, a helyi önkormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények protokoll és nemzetközi osztályai, valamint a multinacionális cégek számára nélkülözhetetlen munkatársakká válhatnak.  A képzés a Nemzetközi Protokoll Szakemberek szervezete (NPRSZ) stratégiai együttműködésével, az NPRSZ által javasolt és támogatott szakemberek, oktatók közreműködésével kerül megvalósításra.

 

A hallgató képessé válik:

 • egy közép ill. felsővezető mellett a hazai és nemzetközi protokoll feladatok elvégzésére,
 • állami szintű protokoll események szervezésére,
 • szaktárcák protokoll és nemzetközi osztályán referensi feladatokat ellátni,
 • nemzetközi diplomáciai kapcsolatok ápolására,
 • magas szintű állami delegációs programok szervezésére,
 • nemzetközi üzleti kapcsolatok ápolására,
 • nemzetközi konferenciák, kongresszusok szervezésére és lebonyolítására,
 • díszétkezések, kísérő és kulturális programok szervezésére,
 • az aktív és passzív viselkedéskultúra-elemek, valamint alapvető protokoll ismeretek helyes, EU-konform alkalmazására,
 • a helyes és megfelelő színvonalú írásbeli és szóbeli kommunikáció alkalmazására, a szervezet/cég egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá külső partnerekkel történő megfelelő színvonalú kapcsolattartásra és ennek tükrében a cégarculat közvetítésére,
 • vezetői meetingek, szakmai értekezletek, konferenciák, megszervezésére és lebonyolítására.

 

Tantárgyak:

Tantárgy

Kredit

Félév

Illem, etikett, protokoll alapismeretek

5

1.

Konferencia és rendezvényszervezési alapismeretek

5

1.

Tárgyalástechnika

5

1.

Diplomáciatörténet, diplomáciai és állami protokoll

 

5

1.

Nemzetközi szervezetek és gazdaságdiplomácia

5

1.

Közjogi és igazgatási alapismeretek, állami és önkormányzati protokoll

5

1.

Üzleti / corporate protokoll és civil szervezetek protokollja

5

2

Katonai és sportprotokoll

5

2.

Kommunikáció és protokoll angol nyelven

5

2.

Bevezetés a nemzetközi jogba, az uniós jog alkalmazása Magyarországon

5

2.

Szabadon választható

5

2.

Szakdolgozat készítés

5

2.

 

 

 

Képzés szintje: szakirányú továbbképzés

Képzés helyszíne: Tomori Pál Főiskola, Budapest
Képzés nyelve: magyar
Munkarend: levelező
Képzés gyakorisága: pénteki és szombati napokon, félévenként 8-10 hétvége

Összes tanóra: 180

Megszerezhető kreditek száma: 60
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 260 000 Ft/félév
Minimális induló létszám: 15 fő
Maximális létszám: 40 fő

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése
 • a szakdolgozat előírásoknak megfelelő elkészítése a konzulens iránymutatása mellett
 • a konzulens és az opponens által elfogadott és az előírt mellékletekkel felszerelt záró dolgozat határidőre történő benyújtása

 

A záróvizsga tartalma:

 • szakmai tárgyakból átfogó szóbeli vizsga
 • a szakdolgozat megvédése.

 

A záróvizsga eredménye:

A két opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat bírálatára és megvédésére adott érdemjegyek egészre kerekített átlaga és a szakmai tárgyakból tett vizsgára kapott jegy egészre kerekített számtani átlaga. 

Az oklevél megszerzésének feltétele:

Sikeres záróvizsga

 

Szakfelelős:

Dr. Domboróczky Zoltán

 

 

Képzési helyszín:

 

Az intézmény területén hallgatóinknak - korlátozott számban - kollégiumi férőhely bérlésére (3000 Ft/fő/férőhely) van lehetősége a tanítási napokon, illetve a tanítást megelőző napon.

 

A önköltség összege:

 • Levelező munkarendben: 260 000 Ft/félév

A tandíj finanszírozására DIÁKHITEL felvehető! Részletek: www.diakhitel.hu

Időbeosztás: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban (Pontos időpontok fontosabb dátumok ITT)

Jelentkezési határidő:  2024. február 1.  

Jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és annak mellékleteinek (érettségi- és diplomamásolat) megküldése a felvi@tpfk.hu e-mail címre.

 

Jelentkezési lap