Tomori Pál Főiskola

Pénzügy és számvitel
felsőoktatási szakképzési szak

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethossziglan tanulást is.

A pénzintézeti szakirányon olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag oktatása, amely a pénzügyi szolgáltató szektorban működő szervezetekre vonatkozó piacképes, az élethosszig tartó tanulást megalapozó tudást nyújt;
A vállalkozási szakirányon , akik a vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati – szektorban képesek általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések előkészítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különböző időtávú pénzügyi tervek készítésében való részvételre.

Kinek ajánljuk:

  1. Aki az alapképzési szakok képzési idejénél (7 félév) rövidebb idő alatt szeretne olyan végzettséghez jutni, amit elismer a munkaerőpiac.
  2. Aki a szak elvégzését követően a Pénzügy és számvitel alapszakon szeretne tovább tanulni, amely esetben garantált, hogy két félévnyi tantárgy és a szakmai gyakorlat is beszámításra kerül, összesen 90 kreditpont értékben
  3. Aki a szak elvégzését követően a Nemzetközi gazdálkodás, vagy Gazdálkodási és menedzsment szakok valamelyikén szeretne továbbtanulni. Ezeken a szakokon 1-2 félévnyi tantárgy elismerésre kerül, összesen 30-90 kreditpont értékben.

Képzési idő: 3+1 félév

Tagozat: nappali vagy levelező

Levelező vagy nappali tagozatra, költségtérítéses képzésre jelentkezhet a Tomori Pál Főiskolára.

A költségtérítés összege:

  • Nappali tagozaton: 140 000 Ft/félév
  • Levelező tagozaton: 135 000 Ft/félév

Jelentkezés: www.felvi.hu

 

A felsőoktatási rangsorok alapján a Tomori Pál Főiskola oktatógárdája a legjobbak egyike az országban, miközben a főiskolán a költségtérítési összegek országosan a legalacsonyabbak között vannak. Mivel úgy gondoljuk, hogy elég kevesen vannak, akiknek a pénz ne számítana, ezért mindenkinek megfontolásra ajánljuk, hogy intézményünkbe adja le jelentkezését.