Tomori Pál Főiskola

Pénzügy és számvitel szak (BA)

A képzés célja: A Pénzügy és számvitel szak célja olyan gazdálkodási szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenérzésére. Továbbá a végzettek kellő mélységű ismeretekkel rendelkezzenek a képzés mester szintű folytatására.

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek:
  Gazdasági matematika, Mikroökonómia, Számítástechnika, Környezetgazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Makroökonómia, Statisztika, Makropénzügyi folyamatok, Nemzetközi gazdaságtan, Számviteli alapok, Marketing, Stratégiai menedzsment;
 • Társadalomtudományi alapismeretek ismeretkörei:
  Gazdasági jog, Pénzügyi jog
 • Szakmai törzsanyag:
  SAP alapismeretek, Vállalati pénzügyek, Vállalatértékelés, Adózási ismeretek, Vezetés és szervezés, Pénzügyi számvitel, Pénzügyi piacok és számítások, Emberi erőforrás menedzsment, Vezetői számvitel alapok, Termelésmenedzsment, SAP alkalmazása, Elemzés-ellenőrzés módszertana, Sajátos számviteli esetek elszámolása

 

Specializációk:

 • Pénzügy szakirány:
  Nemzetközi pénzügyek, Banküzemtan, Vállalati pénzügyi tervezés, Vállalati finanszírozási döntések, Befektetési- és értékpapírpiac, Költségvetési intézmények és támogatási rendszerek
 • Számvitel szakirány:
  Államháztartás és non-profit számvitel, Hitelintézeti számvitel, Számviteli rendszerek, Konszolidáció alapjai, Vezetői számvitel, Kontrolling

 

Megszerezhető végzettség: Közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon

Képzési idő: 6+1 félév (szakmai gyakorlat)

Képzési helyszínek:

Képzési formák: magyar vagy angol nyelvű képzés

 • Nappali: 190 000 Ft/félév
 • Levelező: 175 000 Ft/félév

 

Időbeosztás nappali/duális nappali tagozaton: az oktatás hétfőtől csütörtökig, a 8:00-tól 17:00 óráig tartó idősávban

Időbeosztás levelező tagozaton: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban

Jelentkezés és határidők: www.felvi.hu