Tomori Pál Főiskola

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban Köztársasági Ösztöndíj)

 

Főbb paraméterek a 2018/19 -es tanévben:

Támogatási időszak: 10 hónap (egy teljes tanév)

Azon hallgatók pályázhatnak, akik

 • teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben (BA, BSc) képzésben vesznek részt,
 • tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek,
 • tanulmányaik során legalább 55 kreditpontot megszerzetek
 • az intézményben folytatott tanulmányai során az előző két félévben kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el és
 • kimagasló szakmai és közösségi munkát végeztek.

Pályázat benyújtásának határideje: minden év június 30.

 

 

MNB Kiválósági Ösztöndíj

Az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, amelynek keretében „MNB Kiválósági ösztöndíj” elnevezésű programot évről évre támogatja.

Főbb paraméterek a 2018/19 -es tanévben:

Támogatási összeg: 30 000 Ft/hónap

Támogatási időszak: 10 hónap (egy teljes tanév)

Azon magyar és nemzetközi hallgatók pályázhatnak, akik

 • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak, pénzügy és számvitel alapképzési szak, és nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon nappali munkarendű, aktív hallgatók,
 • legalább két félévet teljesítettek és az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek,
 • akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá,
 • az előző két egymást követő, lezárt, aktív félév átlagában a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott, számtani átlaga legalább 4,00, és
 • a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek, nyilatkoztak az adatkezelési hozzájárulásról.

 

A pályázat pontos feltételei és határidői minden évben az MNB-vel támogatásról megkötött szerződés alapján pályázati felhívásban kerül publikálásra.

 

Makovecz ösztöndíjprogram

A Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad) az Emberi Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram keretében a partnerintézmények (köztük a Tomori Pál Főiskola) hallgatói számára teljes szemeszteres részképzéseket támogat.

 

Főbb paraméterek a 2019-2020-as tanévre:

 • Támogatási időszak: teljes szemeszter (5 hónap), mely 2019. szeptember 30-án kezdődik.
 • Támogatási összeg: 130.000 Ft/hó (egész félévre: 650.000 Ft), ennek 80%-át a finanszírozási szerződés megkötését követő napokban, 20%-át a mobilitási időszak befejeztével folyósítják.
 • A kollégiumi díjat és a tandíjat a Partiumi Keresztény Egyetem fizeti!
 • A Partiumi Keresztény Egyetemen felvett és teljesített tantárgyak kreditszámait, érdemjegyeit az Erasmus+ programhoz hasonlóan ismerik el a partnerintézmények.

 

Azon hallgatók pályázhatnak, akik

 • alapszakos aktív hallgatók a Tomori Pál Főiskolán
 • rendelkeznek Európai Egészségbiztosítási Kártyával.

A Partium Keresztény Egyetem összes alapszakja pályázható, a kínálat megtekinthető az egyetem honlapján: http://www.partium.ro

A pályázat további részletei: https://erasmus.partium.ro/hu/makovecz-palyazat

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30. A pályázati anyagot az erasmus@partium.ro emailcímre kell küldeni.

 

A meghirdetett ösztöndíjakról és pályázatokról folyamatosan NEPTUN üzenetet küldünk, további összefoglaló az eduline oldalán olvasható ITT.