Tomori Pál Főiskola

Magyar Tudomány Ünnepe Napi Konferencia – 2020. november 17.

A Tomori Pál Főiskola 2020. november 17-én – az MTA központi mottójához igazodva – Kultúrák találkozása a tudományban - Jövőformáló tudomány címmel immár 17. alkalommal rendezi meg éves tudományos konferenciáját.

A konferencián 21 előadó számolt be kutatási eredményeiről gazdaság-, társadalomtudomány, művészettörténet szekciókban magyar nyelven, valamint két szekcióban angol nyelven. A konferencián 3 kontinens 9 országa képviseltette magát (Afganisztán, Azerbajdzsán, Dél-Afrikai Köztársaság, India, Lengyelország, Pakisztán, Törökország, Ukrajna és Magyarország).

 

 

KONFERENCIAPROGRAM / CONFERENCE PROGRAMME
 
 
 
09.30–09.45 Regisztráció / Registration
10.00–10.10 A konferencia megnyitása / Welcome and Inauguration Speech
Dr. Nagy Henrietta, tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, Tomori Pál Főiskola / Tomori Pál College
 
10.10–10.40 Plenáris előadás / Keynote
Hossó Nikoletta, c. egyetemi docens; Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete alapító elnök: The Changing Role of Protocol in the 21st century's Diplomacy and International Relations
 
10.40–11.00 Kitüntetések, elismerések átadása / Awards
11.00–12.15 Szekcióülés (angol nyelvű) I. / Session (in English) I.
12.15–13.30 Szekcióülés (angol nyelvű) II. / Session (in English) II.
13.30–14.30 Szekcióülés (művészettörténet) / Session (history of arts)
14.30–15.30 Szekcióülés (gazdaság- és társadalomtudomány) / Session (economics and social science)
15.30–16.00 Könyvbemutató, a konferencia zárása / Book launch, closing of the conference
 
A konferencia hivatalos nyelvei: magyar, angol, német
 
Az előadások időtartama: 15 perc (magyar nyelvű szekciókban), 10 perc (angol nyelvű szekciókban)
 
 
1. szekció:
Angol nyelvű szekció I. / English language session I.
Szekcióelnök / Head of session: Dr. Nagy Henrietta
 
11.00–11.10
Dr. Jaroslaw Kinal
From a faith to uncertainty. Attitudes of Polish entrepreneurs in a COVID-19 situation
11.10–11.20
Dr. Olena Melnyk
University-Community Interaction and Sustainable Development Through the Application of the EU Model to Ukraine
11.20–11.30
Dr. Katarzyna Czech
The impact of the COVID-19 pandemic on exchange rate volatility: The case of Hungary
11.30–11.40
Dr. Rashmi Gujrati
Indian economy Renaissance: Post-Covid-19
11.40–11.50
Nene Siphe
Challenges in climate change adaption in the African Union: AU policies and Member State approaches
11.50–12.00
Mohammad Qais Rezvani, Dr. Ragif Huseynov, Dr. Vikram Singh, Vijay, Asif Hasanzade
Contemporary issues and challenges in HRM during Covid 19 pandemic: Evidence from Afghanistan and India
 
 
2. szekció:
Angol nyelvű szekció II. / English language session II.
Szekcióelnök / Head of session: Dr. Lattmann Tamás
 
12.15–12.25
Dr. Rasmiyya Sabir Abdullayeva; Vafa Hashimova
The role of demographic determinants in the liberalization of the pension system: cross-country analyze
12.25–12.35
Rahman Ullah, Muhammad Waseem, Atif Ur Rehman
Exploring the role of web-based application in public relation process
12.35–12.45
Dr. Kromják Laura
Remembrance and Forgiveness: Global and Interdisciplinary Perspectives on Genocide and Mass Violence: Introducing Edited Book by Ajlina Karamehić-Muratović and Laura Kromják
12.45–12.55
Dr. Pál Monika
The Faces of the Colony: Visual Representation of the "Other"
12.55–13.05
Vikram Singh, Dr. Ragif Huseynov, Dr.Smiti Jhajj, Mohammad Qais Rezvani, Asif Hasanzade
Socio-cultural impact of industrialization on tribal societies in India
13.05–13.15
Dr. Ziyad Guliyev
Analysis of Virtual Karabakh Site Virtual Tour videos in the context of Tourism and Cultural Memory after Virtual Reconstruction of Cultural Artifacts
13.15–13.25
Dr. Gajzágó Éva Judit
K-pop 4E
 
3. szekció:
Művészettörténeti szekció / History of art session
Szekcióelnök / Head of session: Dr. Kissné dr. Budai Rita
 
13.30–13.45
Zugor Zoltán
A nem létező filmműfaj, a mítoszfilm
13.45–14.00
Dr. Szalay Gyöngy
Falmustra a szecessziós Budapesten
14.00–14.15
Dr. Csanádi-Bognár Szilvia
Az ember átpolitizált bőre és a kortárs művészet
14.15–14.30
Dr. Kissné dr. Budai Rita
Cigány modellek a 19.-20. század fordulójának magyar festészetében
 
 
4. szekció:
Gazdaság- és társadalomtudományi szekció / Economic and social sciences session
Szekcióelnök / Head of session: Dr. Fata Ildikó
 
14.30–14.45
Dr. Udvarvölgyi Zsolt
A magyar−közel-keleti tudományos-kulturális kapcsolatok egy epizódja. Germanus Gyula egyiptomi és szíriai útjai a magyar diplomáciai jelentések tükrében
14.45–15.00
Dr. Cseh Gizella
Vilma „doktorasszony”. Hugonnay Vilma „útja Hugonnai Vilmáig”,  avagy társadalmi/szakmai harca és emlékezete 
15.00–15.15
Németh Tamás
A magyar kkv szektor értékelő elemzése a likviditás és a tőkeáttétel tükrében 2012-2017 között
 
 
Az absztraktfüzet letölthető innen:
Absztraktfüzet 2020
 
 
 
 

Magyar Tudomány Ünnepe Napi Konferencia – 2018. november 20.

A Tomori Pál Főiskola 2018. november 20-án – az MTA központi mottójához igazodva – Határtalan tudomány címmel immár 15. alkalommal rendezi meg éves tudományos konferenciáját. A konferencia fókuszában a Kreatív ipar és városfejlesztés áll.

A konferencia a délelőtti 4 plenáris előadást követően délután 4 szekcióban folytatódik: a Főiskola képzési profiljához igazodva I. Magyar nyelvű művészettudományi szekció; II. Magyar nyelvű gazdaságtudományi szekció; III. Magyar nyelvű társadalomtudományi szekció, illetve az idei évben először IV. Angol nyelvű gazdaság- és társadalomtudományi szekció, összesen 30 előadással.

 
KONFERENCIAPROGRAM / CONFERENCE PROGRAMME
 
 
 
09.00–09.45 Regisztráció / Registration
09.45–10.00 A konferencia megnyitása / Welcome and Inauguration Speech
Dr. Meszlényi Rózsa, rektor, Tomori Pál Főiskola / Rector of Tomori Pál College
Karsay Ferenc, Budapest XXII. kerületének polgármestere / Mayor of the 22th district of Budapest
10.00–12.00 Plenáris előadások / Plenary session
10.00–10.30
Őexcellenciája, Tomislav Leko, Bosznia-Hercegovina magyarországi nagykövetének nyitó plenáris előadása / Opening plenary presentation by His Excellency Tomislav Leko, Ambassador of Bosnia and Herzegovina to Hungary
10.30–11.00
A kreatív gazdaság fejlődési tendenciái Magyarországon (Development trends of the creative economy in Hungary)
Dr. Egedy Tamás (MTA Földrajztudományi Intézet, tudományos főmunkatárs – Senior Research Fellow; Hungarian Academy of Sciences Geographical Institute)
11.00–11.30
Az Art Quarter Budapest intézményi modellje (The Institutional Model of the Art Quarter Budapest)
Kukla Krisztián (Art Quarter Budapest művészeti vezetője – Art director of Art Quarter Budapest)
11.30–11.50
Pezsgő borkalandok Budafokon, Budapest Bornegyedében (Sparkling Adventures in Budafok, the Wine District of Budapest)
Salamon Judit (Budapest Bornegyed projektvezetője – Project manager `Wine district of Budapest’)
11.50–12.00 Kérdések, hozzászólások / Questions and answers
12.00–13.00 Ebédszünet / Lunch break
13.00–15.20 Szekcióülések / Sessions
 
 
1. szekció:
Művészettörténet / Art History
Szekcióelnök / Head of session: Dr. Kissné Dr. Budai Rita
 
13.00–13.20
Dr. Frenyó Zoltán
Európa szelleme és valósága. Az európai civilizáció elemei (The Spirit and Reality of Europe. The Elements of European Civilization)
13.20–13.40
Dr. Kissné Dr. Budai Rita
Képzőművészet a hálón. Művészeti blogok és videó-csatornák Magyarországon (Fine Art on the Web. Art Blogs and Video Channels in Hungary)
13.40–14.00
Dr. Csanádi-Bognár Szilvia
Sokszorosított jelenlét. Reprodukció és kultúrpolitika a Kádár-rendszerben (Multiplied Presence, Reprography and Cultural Politics in the Kádár Regime)
14.00–14.20
Szalay Gyöngy
Épületornamentika. Szenes-ház (Building Ornamentation. Szenes-house)
14.20–14.40
Zugor Zoltán
Attila és a barbárok a filmiparban (Attila and the Barbarians in the Film Industry)
 
2. szekció:
Magyar nyelvű gazdaságtudományi szekció / Economic sciences in HUNGARIAN
Szekcióelnök / Head of session: Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária
 
13.00–13.20
Dr. Hegedűs Szilárd – Molnár Petronella
Közfeladatot ellátó vállalatok és a piaci alapon működő vállalatok összehasonlító elemzése (Comparative Analysis of Public Utility and Market-based Corporations)
13.20–13.40
Molnár Petronella
Magyarországi önkormányzati vállalatok elemzése csőd-előrejelzési modellekkel (Analysis of Hungarian Local Government Owned Companies with Bankruptcy Forecasting Models)
13.40–14.00
Dr. Jóna György
Koopetitív hálózatok térbeli evolúciójának vizsgálati módszerei (Spatial Evolution of Coopetitive Networks)
14.00–14.20
Dr. Hegedűs Mihály
A digitalizáció hatásai az adózási és számviteli rendszerekre (Effects of Digitalization on Accounting and Taxation Systems)
14.20–14.40
Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária
Régiók változása – nemzetközi együttműködés
(The changing regions – International Co-operation)
14.40–15.00
Dr. Koltai Zoltán
Magyarországi városok vállalkozói szemmel (Hungarian Cities: the Entrepreneurs’ Views)
15.00–15.20
Harnos László
A városfejlesztés és a lakáspiac kapcsolata Sopronban (The Relationship between Urban Development and the Housing Market in Sopron)
15.20–15.40
Dr. Lipécz György
Mérés, rangsorolás és a tudás iskolai mérése (Evaluation, ranking and the assessment of knowledge in schools)
 
3. szekció:
Magyar nyelvű társadalomtudományi szekció / Social sciences in HUNGARIAN
Szekcióelnök / Head of session: Dr. Schuchmann Júlia
 
13.00–13.20
Dr. Kruppa Éva
Kulturális és kreatív ipar (KKI): divat vagy maradandó? KKI-t támogató gazdasági környezet néhány nemzetközi szervezet programjában (Cultural-creative Industries (CCI) and International Organisations)
13.20–13.40
Dr. Schuchmann Júlia
Hol laknak a kreatív osztály tagjai? A globális és a hazai kreatív osztály – Hasonlóságok és különbségek (The Creative Class. Global Trends and Hungarian Specificities)
13.40–14.00
Dr. Domboróczky Zoltán
Menedzselhető-e a kreativitás? (Is Creativity manageable?)
14.00–14.20
Gajzágó Gergő
Kreatív ipar és városfejlesztés Dunaújvárosban (Creative Industry and City Development in Dunaújváros)
14.20–14.40
Dr. Zsarnóczky Martin
Az akadálymentesség mint innovációs lehetőség a turizmusban (Accessibility as a Possibility for Innovation in Tourism)
14.40–15.00
Dr. Lakatos Andor
Országos hírű nagygimnázium egy alföldi kisvárosban – jezsuita sikertörténet Kalocsán (1860-1920) (High School Development in Kalocsa – the Success Story of the Jesuit Order (1860-1920))
 
4. szekció:
Angol nyelvű gazdaság- és társadalomtudományi szekció / Economic and social sciences in ENGLISH
Szekcióelnök / Head of session: Dr. Gajzágó Éva Judit
 
13.00–13.20
Ihor RUDENKO – Sophia RUDENKO
Tourist Potential of Poltava Region as a Condition for Cultural Development
13.20–13.40
Dr. Laura KROMJÁK
From Cultural Homelessness to Cultural Awareness: Creative Industries as Engines of Cooperation between Bosnia-Herzegovina and Its Diaspora
13.40–14.00
Dr. László FÓRIZS
Constructing Rituals (from India to Hungary)
14.00–14.20
Dr. Ömür ÖNHON
The Impact of Leadership Behavior on Work Engagement: The Mediating Role of Self-Efficacy
14.20–14.40
Dr. Éva Judit GAJZÁGÓ
The Diffusion of Cultures. Why do Hungarian youth listen to Korean pop music nowadays?
14.40–15.00
Dr. Zoltán DOMBORÓCZKY
Is Personal Branding the Most Effective Tool for Success in the Modern World?
15.00–15.20
Krisztina HOLMÁR
Comparative Analysis of the Tax Systems in the Central and Eastern European Countries
 
 
 
Az absztraktfüzet letölthető innen:
Absztraktfüzet 2018
 
 
 
 

Magyar Tudomány Ünnepe Napi Konferencia – 2018. november 20.

A Tomori Pál Főiskola 2018. november 20-án – az MTA központi mottójához igazodva – Határtalan tudomány címmel immár 15. alkalommal rendezi meg éves tudományos konferenciáját. A konferencia fókuszában a Kreatív ipar és városfejlesztés áll.

A konferencia a délelőtti 4 plenáris előadást követően délután 4 szekcióban folytatódik: a Főiskola képzési profiljához igazodva I. Magyar nyelvű művészettudományi szekció; II. Magyar nyelvű gazdaságtudományi szekció; III. Magyar nyelvű társadalomtudományi szekció, illetve az idei évben először IV. Angol nyelvű gazdaság- és társadalomtudományi szekció, összesen 30 előadással.

 
KONFERENCIAPROGRAM / CONFERENCE PROGRAMME
 
 
 
09.00–09.45 Regisztráció / Registration
09.45–10.00 A konferencia megnyitása / Welcome and Inauguration Speech
Dr. Meszlényi Rózsa, rektor, Tomori Pál Főiskola / Rector of Tomori Pál College
Karsay Ferenc, Budapest XXII. kerületének polgármestere / Mayor of the 22th district of Budapest
10.00–12.00 Plenáris előadások / Plenary session
10.00–10.30
Őexcellenciája, Tomislav Leko, Bosznia-Hercegovina magyarországi nagykövetének nyitó plenáris előadása / Opening plenary presentation by His Excellency Tomislav Leko, Ambassador of Bosnia and Herzegovina to Hungary
10.30–11.00
A kreatív gazdaság fejlődési tendenciái Magyarországon (Development trends of the creative economy in Hungary)
Dr. Egedy Tamás (MTA Földrajztudományi Intézet, tudományos főmunkatárs – Senior Research Fellow; Hungarian Academy of Sciences Geographical Institute)
11.00–11.30
Az Art Quarter Budapest intézményi modellje (The Institutional Model of the Art Quarter Budapest)
Kukla Krisztián (Art Quarter Budapest művészeti vezetője – Art director of Art Quarter Budapest)
11.30–11.50
Pezsgő borkalandok Budafokon, Budapest Bornegyedében (Sparkling Adventures in Budafok, the Wine District of Budapest)
Salamon Judit (Budapest Bornegyed projektvezetője – Project manager `Wine district of Budapest’)
11.50–12.00 Kérdések, hozzászólások / Questions and answers
12.00–13.00 Ebédszünet / Lunch break
13.00–15.20 Szekcióülések / Sessions
 
 
1. szekció:
Művészettörténet / Art History
Szekcióelnök / Head of session: Dr. Kissné Dr. Budai Rita
 
13.00–13.20
Dr. Frenyó Zoltán
Európa szelleme és valósága. Az európai civilizáció elemei (The Spirit and Reality of Europe. The Elements of European Civilization)
13.20–13.40
Dr. Kissné Dr. Budai Rita
Képzőművészet a hálón. Művészeti blogok és videó-csatornák Magyarországon (Fine Art on the Web. Art Blogs and Video Channels in Hungary)
13.40–14.00
Dr. Csanádi-Bognár Szilvia
Sokszorosított jelenlét. Reprodukció és kultúrpolitika a Kádár-rendszerben (Multiplied Presence, Reprography and Cultural Politics in the Kádár Regime)
14.00–14.20
Szalay Gyöngy
Épületornamentika. Szenes-ház (Building Ornamentation. Szenes-house)
14.20–14.40
Zugor Zoltán
Attila és a barbárok a filmiparban (Attila and the Barbarians in the Film Industry)
 
2. szekció:
Magyar nyelvű gazdaságtudományi szekció / Economic sciences in HUNGARIAN
Szekcióelnök / Head of session: Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária
 
13.00–13.20
Dr. Hegedűs Szilárd – Molnár Petronella
Közfeladatot ellátó vállalatok és a piaci alapon működő vállalatok összehasonlító elemzése (Comparative Analysis of Public Utility and Market-based Corporations)
13.20–13.40
Molnár Petronella
Magyarországi önkormányzati vállalatok elemzése csőd-előrejelzési modellekkel (Analysis of Hungarian Local Government Owned Companies with Bankruptcy Forecasting Models)
13.40–14.00
Dr. Jóna György
Koopetitív hálózatok térbeli evolúciójának vizsgálati módszerei (Spatial Evolution of Coopetitive Networks)
14.00–14.20
Dr. Hegedűs Mihály
A digitalizáció hatásai az adózási és számviteli rendszerekre (Effects of Digitalization on Accounting and Taxation Systems)
14.20–14.40
Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária
Régiók változása – nemzetközi együttműködés
(The changing regions – International Co-operation)
14.40–15.00
Dr. Koltai Zoltán
Magyarországi városok vállalkozói szemmel (Hungarian Cities: the Entrepreneurs’ Views)
15.00–15.20
Harnos László
A városfejlesztés és a lakáspiac kapcsolata Sopronban (The Relationship between Urban Development and the Housing Market in Sopron)
15.20–15.40
Dr. Lipécz György
Mérés, rangsorolás és a tudás iskolai mérése (Evaluation, ranking and the assessment of knowledge in schools)
 
3. szekció:
Magyar nyelvű társadalomtudományi szekció / Social sciences in HUNGARIAN
Szekcióelnök / Head of session: Dr. Schuchmann Júlia
 
13.00–13.20
Dr. Kruppa Éva
Kulturális és kreatív ipar (KKI): divat vagy maradandó? KKI-t támogató gazdasági környezet néhány nemzetközi szervezet programjában (Cultural-creative Industries (CCI) and International Organisations)
13.20–13.40
Dr. Schuchmann Júlia
Hol laknak a kreatív osztály tagjai? A globális és a hazai kreatív osztály – Hasonlóságok és különbségek (The Creative Class. Global Trends and Hungarian Specificities)
13.40–14.00
Dr. Domboróczky Zoltán
Menedzselhető-e a kreativitás? (Is Creativity manageable?)
14.00–14.20
Gajzágó Gergő
Kreatív ipar és városfejlesztés Dunaújvárosban (Creative Industry and City Development in Dunaújváros)
14.20–14.40
Dr. Zsarnóczky Martin
Az akadálymentesség mint innovációs lehetőség a turizmusban (Accessibility as a Possibility for Innovation in Tourism)
14.40–15.00
Dr. Lakatos Andor
Országos hírű nagygimnázium egy alföldi kisvárosban – jezsuita sikertörténet Kalocsán (1860-1920) (High School Development in Kalocsa – the Success Story of the Jesuit Order (1860-1920))
 
4. szekció:
Angol nyelvű gazdaság- és társadalomtudományi szekció / Economic and social sciences in ENGLISH
Szekcióelnök / Head of session: Dr. Gajzágó Éva Judit
 
13.00–13.20
Ihor RUDENKO – Sophia RUDENKO
Tourist Potential of Poltava Region as a Condition for Cultural Development
13.20–13.40
Dr. Laura KROMJÁK
From Cultural Homelessness to Cultural Awareness: Creative Industries as Engines of Cooperation between Bosnia-Herzegovina and Its Diaspora
13.40–14.00
Dr. László FÓRIZS
Constructing Rituals (from India to Hungary)
14.00–14.20
Dr. Ömür ÖNHON
The Impact of Leadership Behavior on Work Engagement: The Mediating Role of Self-Efficacy
14.20–14.40
Dr. Éva Judit GAJZÁGÓ
The Diffusion of Cultures. Why do Hungarian youth listen to Korean pop music nowadays?
14.40–15.00
Dr. Zoltán DOMBORÓCZKY
Is Personal Branding the Most Effective Tool for Success in the Modern World?
15.00–15.20
Krisztina HOLMÁR
Comparative Analysis of the Tax Systems in the Central and Eastern European Countries
 
 
 
Az absztraktfüzet letölthető innen:
Absztraktfüzet 2018
 
 
 
 

Magyar Tudomány Ünnepe Napi Konferencia – 2017. november 21.

A Tomori Pál Főiskola 2017. november 21-én immár 14. alkalommal rendezte meg éves tudományos konferenciáját Emberközpontú tudomány címmel. Az MTA a 2017. évi rendezvénysorozat mottójául azért választotta fenti címet, hogy „olyan témákról hallhassanak az érdeklődők, amelyek nem egyszerű technológiai kérdésként tárgyalják a problémákat, hanem kitérnek azok jogi, etikai és pszichológiai vonatkozásaira is. A nagyközönségnek szóló, az elmúlt években megújult és egyre népszerűbb tudományos előadásokból képet kaphatnak az érdeklődők például arról, milyenek lesznek a jövő „okosvárosai”, milyen problémákkal szembesülnek az öregedő társadalmak, vagy hogy milyen lehetőségeket kínál, és milyen veszélyeket rejthet magában a géntechnológia.”

A konferencia a délelőtti 4 plenáris előadást követően 3 szekcióban folytatódott délután: a Főiskola képzési profiljához igazodva I. Ember – művészet – tudomány; II. Gazdaságtudományok; III. Társadalomtudományok elnevezéssel, összesen 22 előadással, továbbá egy poszter-előadással.

 
PROGRAM
 
 
 
09.00–09.45 Regisztráció
09.45–10.00 A konferencia megnyitása
Rektori köszöntő: Dr. Meszlényi Rózsa, rektor, Tomori Pál Főiskola
Polgármesteri köszöntő: Karsay Ferenc, Budapest XXII. kerületének polgármestere
10.00–12.00 Plenáris előadások
10.00–10.30
Trendforduló a magyar bankszektorban és a gazdaságban (A Turnaround in the Trends of the Hungarian Banking Sector and the Economy)
Dr. Kovács Levente (főtitkár, Magyar Bankszövetség)
10.30–11.00
A nyugdíjrendszer átalakításának kérdései (The Necessity of Pension System Reform)
Dr. Hegedűs Mihály (főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola)
11.00–11.30
Budafok-Tétény rövid története, különös tekintettel az oktatásra (The Short History of Budafok-Tétény with a Particular Reference to Education)
Garbóci László (helytörténész, a XXII. kerületi Mihalik Sándor Helytörténeti Kör vezetője)
11.30–12.00
Forradalom előtt. A Képzőművészeti Főiskola 1945-1956 között. (Before the Revolution. Hungarian Academy of Fine Arts between 1945-1956.)
Dr. Révész Emese (egyetemi docens, Magyar Képzőművészeti Egyetem)
12.00–13.00 Ebédszünet
13.00–15.40 Szekcióülések
 
2. szekció:
Ember – művészet – tudomány
Szekcióelnök: Dr. Kissné Dr. Budai Rita
 
13.00–13.20
Dr. Frenyó Zoltán
Szabadság és szolgaság. Kirándulás a két fogalom körül (Freedom and Serfdom. An Excursion around two ideas)
13.20–13.40
Dr. Lipécz György – Dr. Szépe Orsolya
Játék, együttműködés, tanulás. Gondolatok az oktatás új lehetőségeiről. (Game, Cooperation, Learning: Thoughts on the new opportunities of education)
13.40–14.00
Dr. Gellér Katalin
Mi a japonizmus? A keleti tárgyak divatjától a japonizmusig (What is Japonisme? From the Fashion of Japanese Objects to the Movement of Japonisme)
14.00–14.20
Dr. Lakatos Andor
Haynald (1816-1891) – Művészet és tudomány egy kiemelkedő főpap életében (Haynald (1816-1891) – Art and Science in the Life of Cardinal-Archbishop Louis Haynald, the Famous High Priest in Hungary)
14.20–14.40
Dr. Kissné Dr. Budai Rita
A vulkán mint szimbólum Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) festészetében és írásaiban (The Volcano as a Symbol in the Painting and Writings of Tivadar Csontváry Kosztka (1853-1919))
14.40–15.00
Szalay Gyöngy
Múzeumok harca. Az Elgin márványok (Fight of Museums. The Elgin marbles)
15.00–15.20
Zugor Zoltán
A Balaton mítoszainak képi megjelenítése (Visualizations of the Myths of Lake Balaton)
 
3. szekció:
Társadalomtudományok
Szekcióelnök: Dr. Schuchmann Júlia
 
13.00–13.20
Dr. Kruppa Éva
Szabadkereskedelem vagy gazdasági nacionalizmus: Mi lesz a Csendes-óceáni Partnerség (Trans-Pacific Partnership – TPP) sorsa az USA nélkül? (Free Trade or Economic Nationalism: What will be the case for the Trans-Pacific Partnership, TPP, without the USA?)
13.20–13.40
Dr. Pál Monika Éva
The European Union after Brexit: the Anglo-Hungarian Dimension of post-Brexit Europe
13.40–14.00
Yilmaz Mehmet
A 2002 és 2015 közötti török kormányok hozzáállása a szekularizáció egyes kérdéseihez (Attitude of the 2002-2015 Turkish Governments towards Some Aspects of Secularization)
14.00–14.20
Dr. Ujj András
Információmenedzsment a modern szervezetekben (Information Management in the Modern Organisations)
14.20–14.40
Dr. Pitlik László – Dr. Balogh Anikó – Szani Ferenc
Értéksorrend-becslés hasonlóságelemzéssel – avagy az emberközpontú tudomány fogalma a mesterséges intelligenciák és az értékkutatás szempontjából (Ranking Objects with Similarity Analysis – or about the Term of Human-oriented Science from the Point of View of Artificial Intelligence and Value Surveys)
14.40–15.00
Ferenc Szani – Dr. László Pitlik – Dr. Anikó Balogh
Pairwise Object Comparison Based on Likert-scales and Time Series: the idea of human-oriented science in light of artificial intelligence and value surveys
15.00–15.20
Dr. Anikó Balogh – Dr. László Pitlik – Ferenc Szani
Multidimensional Pairwise Comparison: the idea of human-oriented science in the light of artificial intelligence and value surveys
15.20–15.40
Tolnay Anita
Egy hazai innovatív kisvállalkozás marketingstratégiája a változó laboratóriumi piacon (Possibilities of an Innovative Small-size Enterprise Targeting Market Share Growth on the Hungarian Chemical Laboratories Market)
 
4. szekció:
Gazdaságtudományok
Szekcióelnök: Holmár Krisztina
 
13.00–13.20
Dr. Uzzoli Annamária
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségei Magyarországon (Inequalities in Access to Health Care in Hungary)
13.20–13.40
Dr. Gajzágó Éva Judit
Az innováció pályázati finanszírozása Magyarországon (Financing of Innovation by EU-applications in Hungary)
13.40–14.00
Dr. Varga János
A projektalapú szervezet (PBO) ismertetőjegyeinek vizsgálata Magyarországon (Examination of the Project-based Organization’s Elements in Hungary)
14.00–14.20
Kómár András
Az adófizetői pénzek felhasználásának minimalizálása a banki válságkezelésben (Minimising the Use of Taypayers’ Money in the Crisis Management of Banks)
14.20–14.40
Amberg Nóra
A kozmetikai világpiacra ható környezettudatos fogyasztói (és vállalati) magatartás mikroökonómiai szemszögből (Environmentally Conscious Consumer and (Corporate) Behaviour Affecting the Cosmetic World Market from a Microeconomic Point of View)
14.40–15.00
Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária – Holmár Krisztina
Ember a gazdasági folyamatok alakulásában – avagy az élő gazdaság (Human in the Progression of Economic processes – or the Living Economy)
15.00–15.20
Holmár Krisztina – Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária
Emberek a válság hálójában – avagy a válság hálóját szövögető emberek spekulációs tevékenysége? (Human Beings in the Net of the Crisis – or the Speculative Activity of Those Humans who are Weaving the Net of the Crisis?)
 
 
Továbbá (poszterelőadás): Dr. Hegedűs Szilárd – Dr. Engelberth István – Dr. habil Sági Judit – Molnár Petronella (BGE/SZIE): Két határ menti járás adottságainak vizsgálata (Analysing the Spatial Development of Two Microregions on the Hungarian-Slovakian Border)
 
 
 
Az absztraktfüzet letölthető innen:
Absztraktfüzet 2017
 
 
A konferenciaelőadásokat tartalmazó tanulmánykötet letölthető innen:
Tudományos Mozaik 15. kötet
 

 

Enyedi György Emlékkonferencia – 2017. szeptember 8.

A Tomori Pál Főiskola 2017. szeptember 8-án Enyedi György Emlékkonferenciát rendezett „Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon” címmel. A konferencia rangosságát mutatja, hogy megrendezését az Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány és a Magyar Regionális Tudományi Társaság is támogatta. A délelőtti 5 plenáris előadást követően 5 szekcióban folytatódott a délutáni program. Összesen 34 előadással, továbbá három poszter-előadással.

 
PROGRAM
 
 
 
09.00–09.45 Regisztráció
09.45–10.00 A konferencia megnyitása
Rektori köszöntő: Dr. Meszlényi Rózsa, rektor, Tomori Pál Főiskola
10.00–11.40 Plenáris előadások
10.00–10.20
Prof. Dr. Rechnitzer János (egyetemi tanár, iskolavezető, SZE Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola): A területi politika dualitása (Duality of regional politics)
10.20–10.40
Prof. Dr. Szirmai Viktória DSc (kutatóprofesszor, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet): Enyedi György és az európai regionális fejlődés társadalmi problémái (György Enyedi and the social problems of the European regional development)
10.40–11.00
Dr. Lux Gábor (tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete): Enyhíthetik-e a hazai középvállalatok a magyar feldolgozóipar külső tőkefüggőségét? (Can medium-sized domestic enterprises mitigate the external capital dependence of Hungarian manufacturing industry?)
11.00–11.20
Dr. habil. Kovács András PhD. (főiskolai docens, BGE KVIK Kereskedelmi Intézeti Tanszék): Marketing a térben – tér a marketingben (Marketing in space – space in marketing)
11.20–11.40
Prof. Edita Stojic Karanovic – Prof. Kristijan Ristic (President of the ISF „DRC” / Professor at University „Union Nikola Tesla” (Belgrade)): Regional and Inter-regional Processes for Sustainable Use of Natural Resources
11.40–13.00 Ebédszünet
13.00–15.40 Szekcióülések
 
1. szekció:
Új gazdasági tér (New economic spaces)
Szekcióelnök: Dr. Gajzágó Éva Judit
 
13.00–13.20
Dr. habil Réger Béla PhD.
A negyedik ipari forradalom hatása az új gazdasági térre és ennek kihívásai a Gazdálkodási és menedzsment szakos képzésben (The effects of the fourth industrial revolution on the new spaces of economy and its challenges for higher education concerning the management and economy)
13.20–13.40
Dr. Hajdu-Smahó Melinda
A bizalom szerepe a Győri Járműipari Körzet tudásalapú folyamataiban (Role of trust in the knowledge-based process taking place in the Győr Automotive Industrial District)
13.40–14.00
Lévai András
A történelmi belvárosok újjáéledése és a kreatív osztály (The revival of historic city centres and the creative class)
14.00–14.20
Tóth Róbert – Mester Éva – Szijártó Boglárka
A fenntartható társadalmi fejlődés a versenyképesség és a negyedik ipari forradalom szemszögéből (The sustainable social development from the point of view of competitiveness and the fourth industrial revolution)
14.20–14.40
Várnai Ibolya
Használtruha-vásárlási szokások Magyarországon (Shopping habits of second hands in Hungary)
14.40–15.00
Zlatics József
Az időskori foglalkoztatás helyzete (The state of elderly employment)
15.00–15.20
Dr. Gajzágó Éva Judit
A régiók innovációs input tényezői, avagy hogyan járul(hat) hozzá a régió az innováció támogatásához, az új gazdasági tér kialakításához? (The factors of inputs the regional innovation, and/or how the regio can contribute to the formation of new economic space?)
 
2. szekció:
A településrendszer átalakulása (Transformation of the urban system)
Szekcióelnök: Dr. Kissné dr. Budai Rita
 
13.00–13.20
Dr. Remenyik Bulcsú PhD. – Prof. Dr. habil Szabó Lajos DSc.
Regionális folyamatok a turizmusban, a budapesti agglomeráció turizmusának változásai (Regional processes in the tourism and changes in the tourism of Budapest Metropolitan Region)
13.20–13.40
Dr. Ludescher Gabriella
Vidéki térségek átalakulása (Changes in rural areas)
13.40–14.00
Gajzágó Gergő
A fejlesztési rezsim elmélete és gyakorlata (Theory and practice of the regime of development)
14.00–14.20
Dr. Hegedűs Szilárd – Molnár Petronella
Önkormányzati tulajdonú társaságok gazdálkodása (Management of municipal-owned companies)
14.20–14.40
Csébi Márk
Az életminőség javításának megjelenése Budapest várospolitikájában (Emergence of improving the quality of life in the Budapest urban policy)
14.40–15.00
Morvay Szabolcs
Győr térsége gazdasági és társadalmi vonatkozások tükrében – térkapcsolat-analízis (The region of Győr in the light of economic and social aspects - spatial relationship analysis)
15.00–15.20
Dr. Kissné dr. Budai Rita
A műemlékek szerepe a településfejlesztésben (The role of the historical monuments in the urban development)
 
3. szekció:
Fenntartható regionális fejlődés (Sustainable regional development)
Szekcióelnök: Dr. Pál Monika Éva
 
13.00–13.20
Dr. Uzzoli Annamária – Bán Attila
A hazai települési önkormányzatok adaptációs lehetőségei a klímaváltozás egészséghatásainak kezelésében (Adaptation possibilities of local governments in managing the health effects of climate change)
13.20–13.40
Simó Balázs
Magyarországi területfejlesztési rendszer 2014 után: centralizáltan a globális kihívásokkal szemben? (Hungarian regional development system after 2014: centralized setup against global challenges?)
13.40–14.00
Zsarnóczky Martin
A regionalitás szerepe a fenntartható turizmusban (The role of the regionalism in the sustainable tourism)
14.00–14.20
Köbli Ádám
Fenntarthatóság és komplexitás a hazai fürdővárosok fejlesztésében (Sustainability and complexity in the development of Hungarian spa cities)
14.20–14.40
Gondos Borbála
Turizmus és életminőség kapcsolatának lehetséges vizsgálata mozgáskorlátozottak körében (The possibilities of analysis in the connections between tourism and quality of life in the case of the peoples with disabilities)
15.00–15.20
Lakócai Csaba
Helyi fizetőeszközök a fenntartható regionális fejlődés szolgálatában (The different modes of local currency serving for the sustainable regional development)
15.20–15.40
Dr. Pál Monika Éva
Brexit and its Regional Repercussions in the UK: the Case of Northern Ireland
 
4. szekció:
Regionális egyenlőtlenségek (Regional disparities)
Szekcióelnök: dr. Schuchmann Júlia
 
13.00–13.20
Dr. Koltai Zoltán
A magyarországi települések mint telephelyek sikerességének újraértékelése (Re-evaluate the success of Hungarian settlements as concentration of economic activities)
13.20–13.40
Dr. Dániel Zoltán András – Németh Ingrid
Települések a TOP-on – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program győztesei (Settlements on the TOP - the winner of Operational Program for Territorial and Settlement Development)
13.40–14.00
Bán Attila
A telemedicina hatása az egészségügyi egyenlőtlenségekre (The impact of telemedicine on disparities in health care system)
14.00–14.20
Bogárdi Tünde
Falvaink sorsa a Közép-Tisza-vidéken (The fate of our villages in the Central Tisza region)
14.20–14.40
Pitlik László (jun.) – Dr. Pitlik László
Frauenanteil im Hochschulbereich – Eine komplexe Analyse von internationalen Daten unter dem Gesichtspunkt der Regionalität und von Zeitreihen
14.40–15.00
Dr. Herbály Katalin
The Importance of Information in Rural Regions
15.00–15.20
Dr. Schuchmann Júlia
A magyar nagyvárosi régiók társadalmi-demográfiai folyamatai különös tekintettel a Budapesti metropolisz térségre (The socio-demographic characteristics of the large hungarian urban regions, especially the Budapest Metropolitan Region)
 
5. szekció:
Regionális folyamatok (Regional processes)
Szekcióelnök: Dr. Kővágó Györgyi
 
13.00–13.20
Pitlik Marcell – Dr. Pitlik László
Nemzetközi nyers és modellezett vízgazdálkodási adatok komplex értékelése idősoros és regionális szempontból (Complex evaluation of international raw and modelled water management data from the time series and from the regional point of view)
13.20–13.40
Schuchmann Péter
Regionális folyamatok változása, Budapest és várostérsége nemzetközi és országos szerepének alakulása (Changes in the regional processes, the formation of the national and international role of the Budapest Metropolitan Region)
13.40–14.00
Dr. Márkusné dr. Zsibók Zsuzsanna
Területi egyenlőtlenségek hosszú távon: a nemzeti szintű előrejelzések regionalizálása (Territorial inequalities in long term. Regionalization of national projections)
14.00–14.20
Dr. Jóna György
Egy interregionális hálózat versenyképessége (Competitiveness of an interregional network)
14.20–14.40
Hakszer Richárd
Az EU határon átnyúló fejlesztési programjai a magyar-szlovák határtérségben (The EU cross border development programs in the Hungarian-Slovakian border region)
14.40–15.00
Filepné Dr. Nagy Éva
A foglalkoztatási együttműködések (paktumok) szerepe a térségfejlesztésben (The role of employment co-operation (pacts) in regional development)
15.00–15.20
Bíró Csaba
A fogyasztói magatartás szerepe a turizmusban – Hová tűnnek Magyarországról a német turisták? (Role of customer behaviour in tourism - Where German tourists from Hungary disappear to?)
 
 
A konferencia ideje alatt az épület aulájában poszterkiállítás tekinthető meg Enyedi György munkásságából. A program további része egy poszterelőadás is: Pásztor Márta – Dr. Béres-Virág Ágnes (SZIE): A turisztikai szervezetek kommunikációja a digitális korban – avagy településfejlesztés „okosan” címmel.
 
 
Az absztraktfüzet letölthető innen:
Absztraktfüzet
 
A Tudományos Mozaik 14. kötete a „Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon. Tanulmánykötet Enyedi György professzor emlékére” címet viseli. Összesen 24, válogatott és szerkesztett tanulmányt tartalmaz 5 fejezetbe besorolva. A „Zárófejezet helyett” című részbe pedig az Enyedi György professzor életútját, főbb műveit bemutató poszter került, kiegészítve professzorok, tanítványok és pályatársak személyes visszaemlékezéseivel.
 
A konferenciaelőadásokat tartalmazó tanulmánykötet letölthető innen:
Tudományos Mozaik 14. kötet
 

 

Magyar Tudomány Ünnepe Napi Konferencia – 2016. november 22.

A Tomori Pál Főiskola 2016. november 22-én 13. alkalommal rendezte meg éves tudományos konferenciáját Oknyomozó tudomány címmel. Az MTA idei mottójának hivatalos indoklásában ez olvasható: „Évekig is eltarthat, mire a kutató erőfeszítései meghozzák gyümölcsüket. Eredményei szakfolyóiratokban való publikálásán túl azonban a kutatótól az is elvárható, hogy azokat szélesebb körben is érthetővé tegye, és világosan el tudja magyarázni az érdeklődő nagyközönségnek, mi a kutatásai célja, és eléréséhez milyen vizsgálati módszereket használ.”

A konferencia a délelőtti 4 plenáris előadást követően 3 szekcióban folytatódott délután: a Főiskola tudományterületeinek megfelelően: I. Hit és művészet; II. Gazdaság és politika; III. Állam és jog; összesen 16 előadással.

 
PROGRAM
 
 
 
09.00–09.30 Regisztráció
09.30–10.00 A konferencia megnyitása
Rektori köszöntő: Dr. Meszlényi Rózsa, rektor, Tomori Pál Főiskola
Polgármesteri köszöntő: Karsay Ferenc, Budapest XXII. kerületének polgármestere
10.00–12.45 Plenáris előadások
10.00–10.30
A magyar bankszektor helyzete régiós vetületben (The position of the Hungarian banking sector in regional perspective)
Dr. Kovács Levente főtitkár, Magyar Bankszövetség
10.30–11.00
Oknyomozó riport a magyar közlekedés és hajózás helyzetéről (Pragmatic report about the state of the Hungarian transport and shipping)
Szalma Botond (a FONASBA (London) első alelnöke, aFluvius és a Plimsoll Kft-k ügyvezetője)
11.00–11.30
A tér jövője, a jövő terei (The future of the space, the future spaces)
Dr. Rechnitzer János (egyetemi tanár, iskolavezető,SZE Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola)
11.45–12.15
Szakmatörténet és szaknyelvtörténet Brassai Bankismeret című művében (History of Hungarian economics and language for economic purposes in Brassai’s work: Banking)
Dr. Sturcz Zoltán (címzetes egyetemi tanár, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar)
12.15–12.45
30 év oktatási tapasztalata az Olaszországi Képzőművészeti Akadémiákon (30 years of experience in art education)
Nagy Maya (festőművész)
12.45–13.45 Ebédszünet
13.45–15.45 Szekcióülések
 
1. szekció:
Hit és művészet
Levezető elnök: Dr. Kissné Dr. Budai Rita
 
 
Dr. Nagymihályi Géza
A Kárpát-medence bizánci kultúrájának latinizálási kísérletei (Attampts for the Latinization of the Byzantine Culture of the Carpaten Territory)
 
Dr. Lakatos Andor
Mária-enciklopédia 1950-51, 2015-16. – Szűz Mária tiszteletének forrásai az újkori Kalocsai Főegyházmegyében (Virgin Mary Encyclopedia 1950-51, 2015-16. The Sources of the Devotion to the Blessed Virgin in the Arch-Diocese of Kalocsa)
 
Dr. Kissné Dr. Budai Rita
Rippl-Rónai József (1861-1927) Grácia-képeinek értelmezése és előzményei (The Graces-paintings of József Rippl-Rónai (1861-1927), their interpretation and pictorial precedents)
 
Reichert Eszter
Képzőművészet és irodalom kapcsolata Szántó Piroska életművében (Connection between visual arts and literature in the life work of Szántó Piroska)
 
Szalay Gyöngy
Szimbolikus párviadal (Symbolic duel)
 
Szemán Krisztina
Mindenütt jó, de legjobb otthon? A műalkotások igazi helye (There is no place like home? The right place for works of art)
 
2. szekció:
Gazdaság és politika
Levezető elnök: Dr. Hegedűs Mihály
 
 
Dr. Lipécz György
Fogyasztói racionalitás, Maslow-piramis és egyéb közgazdaságtani tévhitek (Consumer rationality, Maslow's hierarchy of needs and other economic myths)
 
Dr. Iwona Gawron / Joanna Marcisz
Interpersonal communication among students of Polish and Spanish
 
Dr. Hegedűs Mihály
Az egészségügy átalakításának dilemmái (Transformation dilemmas of the health care system)
 
Dr. Herbály Katalin
Gazdaságfejlesztés a vidéki térségekben (Economic development in rural regions)
 
Holmár Krisztina
„Hitellel vagy hitel nélkül” – Pénzügyi tudatosság a lakossági hitelfelvételek során (’With or Without Credits’ – Financial Awareness in Borrowing of Households)
 
 
 
3. szekció:
Állam és jog
Levezető elnök: Dr. Frenyó Zoltán
 
 
Dr. Frenyó Zoltán
A béke filozófiája (The philosophy of peace)
 
Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea
Speciális mentális terek és fejlesztési lehetőségeik Romániában (Special Mental Spaces and their Development Possibilities in Romania)
 
Dr. Ujj András
A vezetői döntéshozatal kritikus elemei (Critical Elements of Managers’ Decision-making)
 
Dr. Pál Monika Éva
A Brexit és hatása Észak-Írországra: reflexiók a (dez)integrációra (Brexit and its Impact on Northern Ireland. Reflections on (dis)integration)
 
Gonda Bence
Merre vezet az Új Selyemút? (Where will the New Silk Road lead?)
 
 
 
Az absztraktfüzet letölthető innen:
Absztraktfüzet 2016
 
 
A konferenciaelőadásokat tartalmazó tanulmánykötet letölthető innen:
Tudományos Mozaik 13. kötet