Tomori Pál Főiskola

 

Kissné Budai Rita, PhD
Hallgatói Szolgáltatások Központja vezetője, főiskolai tanár
Társadalom- és Bölcsészettudományi Tanszék
Iroda: Budapest
Telefon: +361/362-1551
e-mail: kissne(pont)budai(pont)rita(kukac)tpfk.hu

 

 

Név: Kissné Dr. Budai Rita

Születési év: 1969

Dr. Kissné dr. Budai Rita művészettörténész tanulmányait az ELTE-n végezte művészettörténet-francia szakon, és az 1990-es évek elején egy évet tanult Párizsban ösztöndíj segítségével. Az európai művészetnek minden stíluskorszakát tanítja, de van egy kedvenc időszaka: a 19. század vége, amikor nagyon sokféle stílus élt egy időben. Szakmai tevékenységei közé tartozik a kutatás is, mégis inkább az oktatást érzi magához legközelebb.

Végzettség és szakképzettség:

 • egyetemi diploma, művészettörténész

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Tomori Pál Főiskola, főiskolai docens

 

Tudományos fokozat: PhD

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: -

Ösztöndíjak: OTKA posztdoktori ösztöndíj a MTA Művészettörténeti Kutatóintézetének keretében (2001-2004)

Az eddigi oktatói tevékenység

 • Oktatott tárgyak: Reneszánsz művészete, A középkor művészete, Ikonográfia, Ókori művészet, A 20. század művészete, Képelemzés képhermeneutika, Bevezetés a művészettörténetbe
 • Oktatásban eltöltött idő: 13 év
 • Oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben: -

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei: -

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen: -
 • az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:
  • L. az oktató bibliográfiáját

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

 • 1993: Szilárdffy Zoltán díj és a Fülep Lajos díj
 • kiállításmegnyitók
 • Ferenczy Család Művészeti Alapítvány, kuratóriumi tagság

 

Publikációs jegyzék:

 • Csontváry Kosztka Tivadar: Fohászkodó Üdvözítő. Ars Hungarica (25. évf.) 1997/1-2, 425-438
 • Ferenczy Károly: Orfeusz (1894). Ars Hungarica (29. évf.) 2001/2, 255-266
 • Ferenczy Károly pieta-ábrázolásai. Ars Hungarica (30. évf.) 2002/2, 321-338
 • Szobotka Imre akvarell sorozata Paul Claudel: Angyali Üdvözletéhez (1915-1917). Artmagazin 2. évf. 2004/3. 29-31.o.
 • Ferenczy Károly, a művészpedagógus. Angyalokra szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére, szerk: András Edit, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Bp, 2005, 79-88
 • Csók István korai művei: népi témák európai felfogásban. Tomori Pál Főiskola, Tudományos mozaik 4. kötet, Kalocsa, 2007, 169-176
  http://www.tpfk.hu/n1/letoltesek/tudomany_napja/2007TM.pdf
 • Festőművészek mint kiállítás-rendezők. Tomori Pál Főiskola, Tudományos mozaik 7. kötet, 1. rész, Kalocsa, 2010, 125-134
  http://www.tpfk.hu/n1/letoltesek/tudomany_napja/2010TM1.pdf
 • „Folyton az élet szépségére tanított” – Ferenczy Károly mint tanár. Ferenczy. Ferenczy Károly gyűjteményes kiállítása, szerk.: Boros Judit, Plesznivy Edit, (MNG kiadványai 2011/3), Budapest, 2011, 131-140
 • Boros Judit-Kissné Budai Rita (szerk.): Ölel Carolus. Ferenczy Károly levelezése. (MNG Kiadványai 2011/4) Budapest, 2011
 • Az I. Világháború hatása Ferenczy Károly (1862-1917) festőművész életére, művészetére és halálára. Tudományos mozaik 8. kötet, Kalocsa, 2011, 165-172.o.
  http://www.tpfk.hu/n1/letoltesek/tudomany_napja/2011TM.pdf
 • Zichy Mihály (1827-1906): Fogoly a börtönben. Tomori Pál Főiskola, Tudományos mozaik 9. kötet, 1. rész. Régi dilemmák, új megoldások, Kalocsa, 2012, 135-144
  http://www.tpfk.hu/n1/letoltesek/tudomany_napja/2012TM1.pdf
 • Egy francia festő Magyarországon: Louis Tynaire. Tomori Pál Főiskola, Tudományos mozaik 10. kötet. Mindennapi tudomány, Kalocsa, 2013, 85-92
  http://www.tpfk.hu/n1/letoltesek/tudomany_napja/2013TM.pdf
 • Csók István és a bibliai nők. Bálványok és démonok, Csók István [1865-1961] festészete. Szerk.: Király Erzsébet, Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2013. 161-170
 • A Gödöllői Művészetelep tolsztojánus életszemlélete és párhuzamos jelenkori törekvések. In: Kultúra és higiénia. A munka folytatódik. Szerk.: Magyari Beck István, Budapest, Tolsztoj Társaság és Kairosz Kiadó, 2014. 216-225 (magyarul és oroszul)
 • Ferenczy Károly mint kiállítás-rendező. In: Studia Comitatensia Új Folyam 1. (A Ferenczy Múzeum Évkönyve) Szerk.: Dr. Majorossy Judit. Szentendre, 2014. 55-66