Tomori Pál Főiskola

                                                                                             Tomori For Tomorrow

 

Tisztelt Látogató!

Nagy örömömre szolgál, hogy honlapunkon üdvözölhetem. Szíves figyelmébe ajánlom a Tomori Pál Főiskolát, oktatási kínálatát, és mindazt, ami mögötte van. Bízom benne, hogy talál ajánlatunkban kedvére való képzési formát, szakot, továbbképzési lehetőséget. Amennyiben sikerül felkeltenünk az érdeklődését, Főiskolánk szeretettel várja Önt nyíltnapi rendezvényein is, ahol személyesen meggyőződhet intézményünk erényeiről, az itt folyó munkáról és a nálunk uralkodó légkörről.

A Tomori Pál Főiskola 2004-ben alapított, államilag elismert, akkreditációval rendelkező magán felsőoktatási intézmény. Az alapítás óta kiemelt szempont a magas szintű képzési színvonal biztosítása mellett a hallgatói életminőségre való odafigyelés is.

A képzéseink túlnyomó többsége gazdasági tudományterülethez tartozik, de ajánlunk képzéseket a bölcsészet-, illetve a társadalomtudomány területén is, ezzel is megteremtve intézményünk interdiszciplináris jellegét.

A felsőoktatási rangsorok, valamint hallgatóink diákversenyeken nyújtott teljesítménye alapján a Tomori Pál Főiskolán folyó oktatás úgy tud magas színvonalat biztosítani, hogy közben a hallgatók egy második otthonra, kicsit talán második családra is találnak itt.

Felméréseink és a visszajelzések egyöntetűen igazolják, hogy hallgatóink tartalmas, és olyan, jó emlékekkel teletűzdelt éveket töltenek el Főiskolánkon, amelyekre életük végéig szívesen emlékeznek vissza. Visszajelzésekből az is kitűnik, hogy hallgatóink elismeréssel beszélnek tanárainkról és az egész intézményről, mert - mint mondják – érzik, hogy odafigyelünk rájuk.

A filozófiánk, hogy minden hallgató egyedi, és mindenkiben benne van a képesség a tudás megszerzésére, de a tanulás folyamata egyénenként változik.

A kis létszámú csoportokban történő oktatás lehetőséget teremt a hatékonyabb tudásátadáson túl, a közvetlenebb oktató-hallgató viszony kialakulásához, a hallgatók igényeit figyelembevevő rugalmassághoz, hogy a hangsúly valóban a tudás és így a piacképes diploma megszerzésén lehessen.

Intézményünk csatlakozott a hazai felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési törekvéseihez. Bizonyos BA kurzusaink mind angol, mind orosz nyelven regisztráltak. Intézményünk hallgatói között képviselteti magát Európa, Afrika, Észak-Amerika, illetve Ázsia. Számos együttműködési megállapodásunk van külföldi felsőoktatási intézményekkel, az Erasmus programon keresztül kiváló lehetőségeket tudunk biztosítani a hallgatói exchange programokhoz. Ezen célokat is szolgálva vált mottónkká a „Tomori for Tomorrow”.

A „for profit” szféra szereplőivel alapításunk óta kiemelkedően jó a kapcsolat, hiszen multinacionális, illetve hazai cégek vezető beosztású szakemberei aktívan részt vettek mind a tantervek összeállításában, mind a specializációk szaktantárgyainak oktatásában.

Piaci összehasonlításban a Tomori Pál Főiskola önköltségtérítési díjai kedvezőnek számítanak. Minden intézménynek mások a működési költségei, mi Főiskolánk vezetősége kiemelt figyelmet fordít azok alacsony tartására, szem előtt tartva, hogy minél szélesebb kör előtt nyíljon meg a továbbtanulás lehetősége.

Mint ahogy ez látszik a minden évben publikát pénzügyi eredmény számaiban, az intézményünk fenntartásának költségeit - élve az ebből a szempontból rugalmasabb "magán" fenntartás eszközeivel  - az éppen aktuális létszámhoz tudja igazítani, tekintettel arra, hogy az intézmény bevételeinek teljes mértékét a hallgatói befizetések jelentik, állami támogatott helyeink nincsenek.

A honlapunkhoz kellemes böngészést kívánok Önnek, de természetesen személyesen, telefonon, e-mailen keresztül is szívesen állunk rendelkezésére.

Remélem lesz alkalmunk személyesen is találkozni, és üdvözölni Önt hallgatóink sorában.

A mihamarabbi viszontlátásra!

Dr. Meszlényi Rózsa

Alapító Rektor Emerita