Tomori Pál Főiskola

                                                                                                   Tomori For Tomorrow

"A filozófiánk, hogy minden hallgató egyedi, és mindenkiben benne van a képesség, a tudás."

Tisztelt Látogató!

Nagy örömömre szolgál, hogy honlapunkon üdvözölhetem. Szíves figyelmébe ajánlom a Tomori Pál Főiskolát, oktatási kínálatát, és mindazt, ami mögötte van. Bízom benne, hogy talál ajánlatunkban kedvére való képzési formát, szakot, továbbképzési lehetőséget. Amennyiben sikerül felkeltenünk az érdeklődését, Főiskolánk szeretettel várja Önt nyíltnapi rendezvényein is, ahol személyesen meggyőződhet intézményünk erényeiről, az itt folyó munkáról és a nálunk uralkodó légkörről.

A Tomori Pál Főiskola 2004-ben alapított, államilag elismert, akkreditációval rendelkező magán felsőoktatási intézmény. Az alapítás óta kiemelt szempont a magas szintű képzési színvonal biztosítása mellett a hallgatói életminőségre való odafigyelés is.

A képzéseink túlnyomó többsége gazdasági tudományterülethez tartozik, de ajánlunk képzéseket a bölcsészet-, illetve a társadalomtudomány területén is, ezzel is megteremtve intézményünk interdiszciplináris jellegét.

A felsőoktatási rangsorok, valamint hallgatóink diákversenyeken nyújtott teljesítménye alapján a Tomori Pál Főiskolán folyó oktatás úgy tud magas színvonalat biztosítani, hogy közben a hallgatók egy második otthonra, kicsit talán második családra is találnak itt.

Felméréseink és a visszajelzések egyöntetűen igazolják, hogy hallgatóink tartalmas, és olyan, jó emlékekkel teletűzdelt éveket töltenek el Főiskolánkon, amelyekre életük végéig szívesen emlékeznek vissza. Visszajelzésekből az is kitűnik, hogy hallgatóink elismeréssel beszélnek tanárainkról és az egész intézményről, mert - mint mondják – érzik, hogy odafigyelünk rájuk.

A filozófiánk, hogy minden hallgató egyedi, és mindenkiben benne van a képesség a tudás megszerzésére, de a tanulás folyamata egyénenként változik.

A kis létszámú csoportokban történő oktatás lehetőséget teremt a hatékonyabb tudásátadáson túl, a közvetlenebb oktató-hallgató viszony kialakulásához, a hallgatók igényeit figyelembevevő rugalmassághoz, hogy a hangsúly valóban a tudás és így a piacképes diploma megszerzésén lehessen.

Intézményünk csatlakozott a hazai felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési törekvéseihez. Bizonyos BA kurzusaink mind angol, mind orosz nyelven regisztráltak. Intézményünk hallgatói között képviselteti magát Európa, Afrika, Észak-Amerika, illetve Ázsia. Számos együttműködési megállapodásunk van külföldi felsőoktatási intézményekkel, az Erasmus programon keresztül kiváló lehetőségeket tudunk biztosítani a hallgatói exchange programokhoz. Ezen célokat is szolgálva vált mottónkká a „Tomori for Tomorrow”.

A „for profit” szféra szereplőivel alapításunk óta kiemelkedően jó a kapcsolat, hiszen multinacionális, illetve hazai cégek vezető beosztású szakemberei aktívan részt vettek mind a tantervek összeállításában, mind a specializációk szaktantárgyainak oktatásában.

Piaci összehasonlításban a Tomori Pál Főiskola önköltségtérítési díjai kedvezőnek számítanak. Minden intézménynek mások a működési költségei, mi Főiskolánk vezetősége kiemelt figyelmet fordít azok alacsony tartására, szem előtt tartva, hogy minél szélesebb kör előtt nyíljon meg a továbbtanulás lehetősége.

Mint ahogy ez látszik a minden évben publikát pénzügyi eredmény számaiban, az intézményünk fenntartásának költségeit - élve az ebből a szempontból rugalmasabb "magán" fenntartás eszközeivel  - az éppen aktuális létszámhoz tudja igazítani, tekintettel arra, hogy az intézmény bevételeinek teljes mértékét a hallgatói befizetések jelentik, állami támogatott helyeink nincsenek.

A honlapunkhoz kellemes böngészést kívánok Önnek, de természetesen személyesen, telefonon, e-mailen keresztül is szívesen állunk rendelkezésére.

Remélem lesz alkalmunk személyesen is találkozni, és üdvözölni Önt hallgatóink sorában.

A mihamarabbi viszontlátásra!

Dr. Meszlényi Rózsa

Alapító Rektor Emerita

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Látogató!

Örömmel és tisztelettel köszöntöm a Tomori Pál Főiskola honlapján! Szeretném kihasználni ezt a megismételhetetlen első találkozást arra, hogy Főiskolánk képzéseit, szolgáltatásait becses figyelmébe ajánljam!

A Tomori Pál Főiskola 2019-ben ünnepelte 15. születésnapját, azaz bár a magyar felsőoktatási piacon fiatal intézménynek számítunk, azért már nekünk is van „történelmünk”. Személy szerint büszke vagyok arra, hogy az alapítástól fogva tagja lehetek ennek a kollektívának, ennek a közösségnek. A Főiskola fennállása óta eltelt másfél évtized alatt már megfordult intézményünkben több ezer hallgató, és az intézmény által kiállított diplomák száma is átlépte már a másfél ezres nagyságrendet, lassan a kétezerhez közelít. Számomra ez azt jelenti, hogy hallgatóink nagy többsége eredményesen tudta teljesíteni a felsőfokú végzettség megszerzéséhez szükséges követelményeket. Meg vagyok győződve arról, hogy mindez annak köszönhető, hogy a Főiskola oktatói és dolgozói hivatásként tekintenek a felsőoktatásra, ebből következően szívügyüknek tekintik a hallgatók előrehaladását.

Mi a Főiskola oktatói és dolgozói tisztában vagyunk vele, hogy egy diploma megszerzése alapjaiban képes megváltoztatni egy karrier ívét, mi több alapvetően képes meghatározni az ember egész életét. Éppen ezért nap, mint nap arra törekszünk, hogy hallgatóinkat támogassuk az általuk választott úton, melynek vége a jól megérdemelt oklevél megszerzése. Az, hogy valaki diplomával rendelkezik, természetesen azt jelzi, hogy szakmai ismeretekkel felsőfokú szinten fel van vértezve, ugyanakkor nem lehet cél csupán „szakbarbárok” kibocsátása. A szakmai ismeretek mellett támogatjuk és ösztönözzük hallgatóinkat az „értelmiségivé” válás útján is. Tisztában vagyunk vele, hogy manapság ez a kifejezés talán egy kissé már divatjamúlt, azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy magának a kifejezésnek a gyökere az értelem szóhoz nyúlik vissza, s mint ilyen az oktatás oka és célja. A hallgatók értelmének megnyitása, kitágítása és annak az igénynek a feltámasztása, hogy azt egész életükben gyarapítsák a legmagasztosabb, egyben a legnehezebb pedagógiai és szakmai feladat.

Sok minden megváltozott a Főiskola alapítása eltelt 15 év alatt, azonban arra nagyon büszkék vagyunk, hogy a hallgatóközpontúság és a családias légkör töretlenül jellemzi intézményünket a mai napig. Bízunk benne, hogy a nálunk végzett hallgatók nem csak a szakmai ismereteket viszik magukkal útravalóként, hanem az emberséget és a „tomoris” szellemiséget is. Reményeink szerint ezek hasznukra és előnyükre válnak majd karrier- és életútjuk során, olyan plusz hozzáadott értéket képviselve, amit csak ebben az intézményben lehet megszerezni. E tekintetben visszajelzéseink igen pozitívak, a nálunk végzett hallgatók megállták, megállják helyüket a munka világában, egyetemi vagy akár doktori tanulmányok folytatásakor, de összességében az élet számos területén.

Büszkék vagyunk arra is, hogy végzett hallgatóink között vannak olyanok, akik „nagyobbra nőttek” az alma mater-nél, számosan töltenek be vezető beosztásokat hivatalokban, cégeknél itthon és külföldön. Eltökéltségünk igazolását látjuk nyilatkozataikban, amikor volt hallgatóink sikerük egyik összetevőjeként nevezik meg mindazt az útravalót, amit a Tomori Pál Főiskola nyújtott számukra. Ez úton is köszönet e megtisztelő szavakért!

Kollégáim nevében ígérni csak azt tudom, hogy igyekszünk hűek maradni önmagunkhoz, s minden új beiratkozó hallgatónk ugyanezt a támogatást kapja tőlünk!

Köszönettel és tisztelettel:

Dr. Domboróczky Zoltán, PhD.

rektor