Tomori Pál Főiskola

Gazdálkodási és menedzsment
felsőoktatási szakképzési szak

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.

A képzés során elsajátítandó ismeretek: közgazdaságtan alapjai, a magyar és a világgazdaság folyamatai és az érvényesülő trendek, adózási szabályok, számviteli és pénzügyi alapok, gazdasági jog, pályázati rendszer.

Kinek ajánljuk:

  1. Aki az alapképzési szakok képzési idejénél (7 félév) rövidebb idő alatt szeretne olyan végzettséghez jutni, amit elismer a munkaerőpiac.
  2. Aki a szak elvégzését követően a Gazdálkodási és menedzsment alapszakon szeretne tovább tanulni, amely esetben garantált, hogy két félévnyi tantárgy és a szakmai gyakorlat is beszámításra kerül, összesen 90 kreditpont értékben
  3. Aki a szak elvégzését követően a Nemzetközi gazdálkodás, vagy Pénzügy és számvitel szakok valamelyikén szeretne továbbtanulni. Ezeken a szakokon 1-2 félévnyi tantárgy elismerésre kerül, összesen 30-90 kreditpont értékben.

Képzési idő: 3+1 félév

Tagozat: nappali vagy levelező

Levelező vagy nappali tagozatra, költségtérítéses képzésre jelentkezhet a Tomori Pál Főiskolára.

A költségtérítés összege:

  • Nappali tagozaton: 140 000 Ft/félév
  • Levelező tagozaton: 135 000 Ft/félév

Jelentkezés: www.felvi.hu

 

A felsőoktatási rangsorok alapján a Tomori Pál Főiskola oktatógárdája a legjobbak egyike az országban, miközben a főiskolán a költségtérítési összegek országosan a legalacsonyabbak között vannak. Mivel úgy gondoljuk, hogy elég kevesen vannak, akiknek a pénz ne számítana, ezért mindenkinek megfontolásra ajánljuk, hogy intézményünkbe adja le jelentkezését.