Tomori Pál Főiskola

Gazdálkodási és menedzsment szak (BA)

A képzés célja: Olyan gazdálkodási szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés mester szintű folytatására.

A képzés során elsajátítandó ismeretek: közgazdaságtan alapjai, a magyar és a világgazdaság folyamatai és az érvényesülő trendek, adózási szabályok, számviteli és pénzügyi alapok, gazdasági jog, pályázati rendszer.

Főbb tantárgyak:

 • Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek:
  Mikroökonómia, Gazdasági matematika, Számítástechnika, Makroökonómia, Vállalatgazdaságtan, Statisztika, Környezetgazdaságtan, Döntéselmélet és –módszertan, Nemzetközi gazdaságtan, Számviteli alapok, Makropénzügyi folyamatok, Marketing, Üzleti kommunikáció-vállalati kultúra, Gazdasági jog, Bevezetés a regionális gazdaságtanba, SAP alapismeretek, Szakmai idegen nyelv
 • Társadalomtudományi alapismeretek ismeretkörei:
  Gazdaságtörténet, Jogi alapismeretek, Általános- és gazdaságszociológia, Filozófia, Általános- és gazdaságpszichológia, EU ismeretek
 • Szakmai törzsanyag:
  Üzleti etika, Pénzügyi számvitel, Vállalati pénzügyek, Vezetés és szervezés, Bevezetés a logisztikába, Termelésmenedzsment, Emberi erőforrás menedzsment, Gazdasági elemzés és ellenőrzés, Stratégiai tervezés, Marketing menedzsment, Kontrolling, SAP alkalmazása

 

Specializációk:

 • Régiófejlesztés:
  Regionális folyamatok Európában és Magyarországon, Területfejlesztés, Regionális elemzés módszertana, Vidékfejlesztés, Településfejlesztés, Idegenforgalom földrajza
 • Kis- és középvállalkozások menedzsmentje:
  KKV-k a gazdaságban, KKV-k menedzsmentje, Finanszírozási és pályázati tréning, Nemzetközi tranzakciók és stratégiák, Adózási ismeretek, Üzleti tervezés a KKV-kben
 • Logisztika:
  Logisztikai stratégia, Elosztási rendszerek gazdaságtana, Beszerzési-elosztási-termelési logisztika, Szállítás és szállítmányozás, Logisztikai információs rendszerek, Áruforgalmi és logisztikai esettanulmányok
 • Üzleti rendszerek fejlesztése:
  Cégvezetők által összeállított program, amelynek tartalma leginkább egy menedzser-tréninghez hasonlít, és leginkább azokat a készségeket fejleszti, amelyeket a munkaerőpiac szereplői a leginkább hiányolnak a friss diplomásokból

 

Megszerezhető végzettség: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon

Képzési idő: 6+1 félév (szakmai gyakorlat féléve, kivéve a duális nappali tagozatot)

Képzési helyszínek:

Képzési formák: magyar nyelven duális rendszerben is

 • Nappali: 190 000 Ft/félév
 • Levelező: 175 000 Ft/félév

 

Időbeosztás nappali tagozaton: az oktatás hétfőtől csütörtökig, a 8:00-tól 17:00 óráig tartó idősávban

Időbeosztás levelező tagozaton: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban

Jelentkezés és határidők: www.felvi.hu