Tomori Pál Főiskola

Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Technikum

Felvételi tájékoztató 2023/24

 

 

Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21.

Telephely kód: 001

Telefon: 06 1 362-1551

OM azonosító: 201640

Honlap: http://portal.tpfk.hu/technikum

Fb-oldalunk: https://www.facebook.com/Tomori-P%C3%A1l-Magyar-Angol-K%C3%A9t-tan%C3%ADt%C3%A1si-nyelv%C5%B1-K%C3%B6zgazdas%C3%A1gi-Technikum-869928219746777  

Beiskolázási vezető: Dr. Fata Ildikó, igazgató

E-mail: fata.ildiko@technikum.tpfk.hu

 

 

A Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Technikum az alábbi képzéseket indítja a 2023/2024-es tanévben:

 

  • (9/Ny+9-13. évf.) 1+5 évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű szakmai oktatás nyelvi előkészítő évvel, gazdálkodás és menedzsment ágazati oktatással

      Pénzügyi-számviteli ügyintéző (tanulmányi terület kódja: 0001)

      VAGY

      Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (tanulmányi terület kódja: 0002)

Erre a képzésre elsősorban azokat a tanulókat várjuk, akik a középiskolai tanulmányaik végeztével pénzügyi-számviteli vagy vállalkozási ügyviteli területeken szeretnének elhelyezkedni, illetve ezen szakterületeken szeretnék a tanulmányaikat folytatni. Az (1+5) éves képzés egy év nyelvi előkészítő évfolyammal indul, ahol a heti tizennyolc angol nyelvóra biztosítja a tanulók számára az angol nyelv olyan magas szintű elsajátítását, melynek birtokában képesek lesznek a későbbi évfolyamokon célnyelven tanított tárgyak befogadására.

A minél tökéletesebb szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztésének érdekében a nyelvi órák egy részét angol anyanyelvű tanárok tartják. Technikumunkban emelt óraszámban folyik a digitális kultúra és alkalmazások, valamint a gyors- és gépírás oktatása is. A kétnyelvű érettségi bizonyítvány felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű. Diákjaink a nyelvi előkészítő évfolyamtól kezdődően második idegen nyelvet is tanulnak: francia vagy német nyelvet választhatnak.

Iskolánk magán fenntartású intézmény, a szülők által fizetendő fenntartói hozzájárulás mértéke a 2023/2024-es tanévben: 80 000 Ft / minden naptári hónap.

Ennek mértéke a tanulói jogviszony alatt az inflációval megegyező mértékben változhat.

 

  1. Felvételi követelmények:
  • Írásbeli

A központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből valamennyi osztályba jelentkező tanuló számára kötelező. Mindkét tantárgyból az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó feladatlapok eredményét kérjük.

A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

A központi írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

 

 

  • Szóbeli

A szóbeli beszélgetés során nem tantárgyi tudást tesztelünk, hanem egy néhány perces kötetlen beszélgetés keretein belül a jelentkező diákok kommunikációs képességét és az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges egyéb kompetenciáit mérjük fel.

 

  1. A felvételiző teljesítményének értékelése

 

  • 50 pont szerezhető a 7. osztályos év végi, a 8. osztályos félévi általános iskolai magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv osztályzatainak összegéből. Ha e tárgyak valamelyikéből felmentése van a tanulónak, akkor helyette a természettudományos tárgyakból kapott legjobb osztályzata kerül beszámításra.
  • 50+50 pont szerezhető a matematikából illetve az anyanyelvből tett központi felvételi eredményének az összegéből.
  • 50 pont szerezhető a szóbeli alkalmassági elbeszélgetésen.

 

  1. Rangsorolás

A felvételizők rangsorolása az elért pontszám alapján történik.

 

 

  1. Főbb időpontok

 

Időpont

Esemény

2022. október 3. (hétfő) 17.00 óra

Felvételi tájékoztató

2022. október 4. (kedd) 9:00 - 11:45 

Óralátogatási lehetőség az érdeklődő nyolcadik osztályos diákoknak és szüleiknek, ahol betekintést nyerhetnek az iskola életébe.

2022. november 7. (hétfő) 17.00 óra

Felvételi tájékoztató

2021. november 8. (kedd) 9:00 - 11:45

Óralátogatási lehetőség az érdeklődő nyolcadik osztályos diákoknak, ahol betekintést nyerhetnek az iskola életébe.

2022. december 2-ig (péntek)

Az írásbeli jelentkezési lapok iskolánkba történő eljuttatása azoknak, aki nálunk szeretnék megírni a központi írásbeli felvételit. Az egységes jelentkezési lap letölthető a www.oh.gov.hu oldalról.

2023. január 21. (szombat) 10.00 óra

Központi írásbeli felvételi.

2023. január 31. (kedd) 14.00 óra

Pótírásbeli (csak igazolással).

2023. január 28-án 8-16 óráig

A központi írásbeli dolgozatok megtekintése, az értékelő lapok átvétele.

2023. február 7.

A tanulók értesítése az írásbeli eredményéről.

2023. február 22. (szerda)

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. Aki másik iskolában írta meg az írásbelit, kérjük, csatolja az értékelőlapot a jelentkezéshez!

2023. március 1–2. (szerda-csütörtök) 14 óra

Szóbeli beszélgetés

2023. március 17. (péntek)

Az ideiglenes felvételi rangsor megtekinthető iskolánk aulájában és az iskola honlapján.

2023. március 21–22. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2023. április 28. (péntek)

Iskolánk értesíti a felvétel eredményéről a jelentkezőt és a jelentkező általános iskoláját.

2023június 21. (szerda) 9.00–12.00

Beiratkozás a középiskolában

 

 

 

Minden kedves felvételizőnek eredményes felkészülést kíván a

Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Technikum!