Tomori Pál Főiskola

 

 

Fata Ildikó, PhD
minőségirányítási vezető, főiskolai docens
Idegen Nyelvi Oktatási Központ
Iroda: Budapest
Telefon: 061/3621551
e-mail: fata(pont)ildiko(kukac)tpfk.hu

 

 

Név: Dr. Fata Ildikó

Születési év: 1973

Végzettség és szakképzettség:

 • ELTE BTK 1997 német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 • ELTE BTK 2000 orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • 2016. 09.01 Tomori Pál Főiskola, német nyelvtanár, főiskolai docens

 

Tudományos fokozat: PhD – fokozatszerzés éve: 2008.

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: -

Ösztöndíjak: -

Az eddigi oktatói tevékenység

 • 1997-1998 nyelvtanár, PPKE BTK Nyelvi Intézet
 • 2000-2009 egyetemi tanársegéd, PPKE BTK Germanisztikai Intézet
 • 2009-2016 egyetemi adjunktus, SZIE Idegen Nyelvi Kommunikáció és Fordítóképző Tanszék
 • idegennyelvi (általános és szakmai) kurzusok, nyelvvizsga felkészítők, nyelvészeti és fordítástudományi tárgyak

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!), kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények:
  • Fata Ildikó, Gajzágó Éva Judit, Schuchmann Júlia (szerk.): Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon: Tanulmánykötet Enyedi György professzor emlékére, Budapest: Tomori Pál Főiskola, 2018. 266 p., (Tudományos Mozaik; 14.)
  • Veresné Valentinyi Klára, Fata Ildikó: Szaknyelv és szakfordítás: Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális kutatási témáiról. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó
  • Fata Ildikó, Muráth Judit: Zur Meta-Fachlexikographie in Ungarn. In: Muráth Judit (szerk.): Hungarian lexicography III. LSP Lexicography. 426 p. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014. pp. 49-91. (Lexikográfiai füzetek; 7.)
  • Fata Ildikó: Zwei Sprachen – Vier Begriffssysteme.: Profil und Design eines lexikographi-schen Werkes zur Rentenversicherung. MAGYAR TERMINOLÓGIA 2012:(1) pp. 118-130. (2012)
  • Fata Ildikó: Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der wissenschaft-lichen Theorie und Praxis. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. 198 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 93.)
 • az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség:
  • felsőoktatásban szerzett 20 év szakmai tapasztalat
  • idegen nyelvű (angol, német publikációk)
  • külföldi és hazai szakmai kapcsolatok
  • 2013 óta a MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) titkára

 

https://portal.tpfk.hu/fata-ildiko-phd