Tomori Pál Főiskola

AZ OLDAL TARTALMÁT FOLYAMATOSAN FRISSÍTJÜK!

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Executive MBA - Diplomáciai és Nemzetközi Szervezetek specialista szakirányú továbbképzési szak

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Executive MBA - diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista

 

A szakirányú továbbképzés besorolása:

képzési terület szerinti besorolása: társadalomtudomány képzési terület

a végzettségi szint besorolása: társadalomtudomány képzési terület

 • ISCED 1997 szerint: 5A
 • ISCED 2011 szerint: 6
 • az európai keretrendszer szerint EKKR: 6
 • a magyar képesítési keretrendszer szerint MKKR: 6

 

a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:

 • ISCED 1997 képzési területek osztályozása nómenklatúra szerint: 345 (Menedzsment és igazgatás)
 • ISCED 2013 képzési területek osztályozása nómenklatúra szerint: 0413 (Management and administration)

 

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltétele:

A képzésben bármely képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

A képzési idő: 2 félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok minden szakterületének előírásait ismerve képesek feladatkörükben segíteni intézményük, szervezetük nemzetközi, illetve diplomáciai kapcsolatainak kiépítését és fenntartását mind az állami, mind pedig a versenyszférában. E területek elméleti problémáinak és gyakorlati aspektusainak ismerőiként alkalmasak nemzetközi együttműködésben megvalósított feladatok ellátására, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására hazai és nemzetközi közösségekben, valamint multikulturális közegben egyaránt. A képzés tartalmának fontos eleme a diplomáciai készségek fejlesztése a szakmai teljesítmény a karrierlehetőségek javítása érdekében. A végzett szakértők interdiszciplináris szemléletű, naprakész elméleti és gyakorlati tudás birtokában szakmai utánpótlást jelentenek az egyes szaktárcák, a hazai és külföldi (ön)kormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények diplomáciai kapcsolatai és nemzetközi osztályai, valamint  multinacionális cégek számára.

 

Szakmai kompetenciák:

 

Az „Executive MBA Diplomáciai és Nemzetközi Szervezetek szakértő:

 

Ismeri:

 • olyan kommunikatív kompetenciákat, amelynek révén hozzájárulhat szervezési és igazgatási problémák megoldásához a nemzetközi együttműködés és diplomáciai tevékenység különböző szervezeti szintjein.
 • a nemzetközi és diplomáciai intézmények működésével kapcsolatos ismereteket.
 • a feladatai ellátáshoz szükséges politológiai, jogi, társadalomtudományi, nemzetközi gazdasági, történelmi ismereteket.
 • a nemzetközi környezetben végbemenő gazdasági, politikai és kulturális jelenségeket.
 • a multikulturális környezetben való hatékony szerepvállalás eszközeit.
 • a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projektvezetés szabályait és etikai normáit.
 • a multikulturális környezetben történő kommunikáció formáit, tárgyalástechnikai módszereket.
 • azon vezetési technikákat, melyek multikulturális környezetben hatékonyan alkalmazhatók.
 • a változó nemzetközi társadalmi, gazdasági, kulturális környezethez történő illeszkedés módszereit.

 

Képzés szintje: szakirányú továbbképzés

Képzés helyszíne: Tomori Pál Főiskola, Budapest
Képzés nyelve: magyar (angol nyelvű képzésről részletek ITT)
Munkarend: levelező
Képzés gyakorisága: pénteki és szombati napokon, félévenként 8-10 hétvége

Összes tanóra: 180

Megszerezhető kreditek száma: 60
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 290 000 Ft/félév
Minimális induló létszám: 15 fő
Maximális létszám: 40 fő

 

Tantárgy neve

Szemeszter

Kr

Európai Unió I.

1

4

Gazdasági alapismeretek

1

3

Magyarország I.

1

3

Jogi alapismeretek, nemzetközi jog

1

3

Gazdasági ismeretek

2

3

Projektmenedzsment

1

4

Diplomáciai alapismeretek

1

4

Szakdiplomáciák

2

3

Nemzetközi tárgyalástechnikák

2

5

Nemzetközi kapcsolatok

1

4

Szakértői kompetenciafejlesztés

2

4

Európai Unió II.

2

3

Magyarország II.

2

3

Jogi ismeretek

2

4

Diplomadolgozat

2

7

Szabadon választható

1

3

 

 

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése
 • a szakdolgozat előírásoknak megfelelő elkészítése a konzulens iránymutatása mellett
 • a konzulens és az opponens által elfogadott és az előírt mellékletekkel felszerelt záró dolgozat határidőre történő benyújtása

 

A záróvizsga tartalma:

 • szakmai tárgyakból átfogó szóbeli vizsga
 • a szakdolgozat megvédése.

 

A záróvizsga eredménye:

A két opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat bírálatára és megvédésére adott érdemjegyek egészre kerekített átlaga és a szakmai tárgyakból tett vizsgára kapott jegy egészre kerekített számtani átlaga. 

Az oklevél megszerzésének feltétele:

Sikeres záróvizsga

 

Szakfelelős:

Dr. Lattmann Tamás

 

Képzési helyszín:

1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. 

 

Az intézmény területén hallgatóinknak - korlátozott számban - kollégiumi férőhely bérlésére (3000 Ft/fő/férőhely) van lehetősége a tanítási napokon, illetve a tanítást megelőző napon.

 

A önköltség összege:

 • Levelező tagozaton: 290 000 Ft/félév

A tandíj finanszírozására DIÁKHITEL felvehető! Részletek: www.diakhitel.hu

Időbeosztás: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban

Jelentkezési határidő:  2024. február 1.   

Jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és annak mellékleteinek (érettségi- és diplomamásolat) megküldése a felvi@tpfk.hu e-mail címre.

 

Jelentkezési lap