Tomori Pál Főiskola

 

 

Boreczky Anna, PhD
főiskolai docens
Iroda: Budapest
Telefon: +361/362-1551
e-mail: boreczky(pont)anna(kukac)tpfk.hu

 

 

Név: Dr. Boreczky Anna

Születési év: -

Végzettség és szakképzettség:

 • Egyetemi diploma, művészettörténész, ELTE BTK, 1998.

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Tomori Pál Főiskola – főiskolai docens
 • MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport, tudományos kutató

 

Tudományos fokozat: PhD, művészettörténet, 2010

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: -

Ösztöndíjak: 

 • Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj. Berlin 2004-2005
 • Osztrák- Magyar Akció Alapítvány. Bécs, 2002-2003
 • Deutscher Akademischer Austauschdienst. München 2001

 

Az eddigi oktatói tevékenység

 • Tomori Pál Főiskola Bölcsészettudományi Tanszék, 2016
 • Középkor Szeminárium I. ELTE BTK Művészettörténet Tanszék, 2005.
 • Középkori Könyvfestészet. ELTE BTK Művészettörténet Tanszék, 2006.
 • Könyvfestészet. Alkalmi előadások angolul a CEU Department of Medieval Studies hallgatóinak, 2015.

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:

 • Szakmai érdeklődésem középpontjában a középkori könyvkultúra áll, azon belül különösen a Bibliai tipológia könyvfestészeti megjelenése, illetve a képi narratívák foglalkoztatnak. A könyvillusztráció történetét a késő antikvitástól a késő középkorig, tehát alapvetően a kéziratosság korán belül vizsgálom, a szöveges és a képi tudás hagyományozódásának lehetséges útjait kutatom. Eredményeimet konferencia-előadások és szaktanulmányok formájában teszem közzé.
 • Doktori disszertációmat egy 1413-ban Bécsben készült tipológiai mű, a Budapesti Concordantiae Caritatis kézirat kép-ciklusáról írtam. Az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport munkatársaként az OSZK középkori kódex-állományának művészettörténeti feltárását végzem. E munka során került sor egy késő antik regény (Apollonius király históriája) legkorábbi fennmaradt illusztrált példányának felfedezésére. A mű hasonmás kiadását és a hozzá kapcsolódó tanulmánykötetet Német András kollégámmal közösen én gondoztam. A kötetben saját tanulmányainkon kívül a téma olyan nemzetközileg elismert szaktekintélyeinek tanulmányai olvashatók, mint Xavier Barral i Altet, Herbert Kessler és Andreas Nievergelt. A princetoni Institute for Advanced Study tagjaként kezdtem bele az Apollonius-regény teljes középkori illusztráció-történetének kutatásába, ezzel párhuzamosan a késő-antik hagyomány középkori továbbélésének a vizsgálatába. Ebben a tárgykörben 2014-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténet Tanszékével közösen nemzetközi konferenciát szerveztem, a konferencia tanulmányai szerkesztésemben a Lausanne-i és a Brno-i Egyetem közös kiadásában a Convivium III/1. tematikus számában jelentek meg.

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • Boreczky Anna (ed.): Classical Heritage and Medieval Innovation. Illustrated Texts from Late Antiquity to the Early Middle Ages. Convivium III/1. Lausanne-Brno, 2016.
 • Boreczky Anna: The Illustrated Life of Apollonius and Tarsia. A ’Papyrus-style’ Narrative in Ottonian Art. In: Anna Boreczky (ed.): Classical Heritage and Medieval Innovation. Illustrated Texts from Late Antiquity to the Early Middle Ages. Convivium III/1. Lausanne-Brno, 2016, 76–91
 • Boreczky Anna: The Wanderings of King Apollonius of Tyre in the Realm of Imaginations. Late Medieval Visual Narratives from a Late Antique Perspective. In: Res gestae – res pictae. Epen-Illustrationen des 13. bis 15. Jahrhunderts. Hrsg. Constanza Cipollaro, Maria Theisen. Codices Manuscripti Supplementum Bd. 9. Purkersdorf 2014, 78–91.
 • Boreczky Anna: Egy avignoni kézirat a középkori Magyarországon, avagy a Ganoys-biblia vándorlásai. In: Boreczky Anna, Szakács Béla Zsolt (szerk.): Liber decorum. Wehli Tünde köszöntése. Ars hungarica 2013/1-2, 18–27.
 • Boreczky Anna: Vienna: 1413. The Workshop of the Budapest Concordantiae Caritatis. In: Marjeta Ciglenecki, Polona Vidmar (eds.): Art and Architecture around 1400. Global and Regional Perspectives. Maribor 2012, 281–291.
 • Boreczky Anna (ed.): Classical Heritage and Medieval Innovation. Illustrated Texts from Late Antiquity to the Early Middle Ages. Convivium III/1. Lausanne-Brno, 2016.
 • Boreczky Anna: The Wanderings of King Apollonius of Tyre in the Realm of Imaginations. Late Medieval Visual Narratives from a Late Antique Perspective. In: Res gestae – res pictae. Epen-Illustrationen des 13. bis 15. Jahrhunderts. Hrsg. Constanza Cipollaro, Maria Theisen. Codices Manuscripti Supplementum Bd. 9. Purkersdorf 2014, 78–91.
 • Boreczky Anna: Vienna: 1413. The Workshop of the Budapest Concordantiae Caritatis. In: Marjeta Ciglenecki, Polona Vidmar (eds.): Art and Architecture around 1400. Global and Regional Perspectives. Maribor 2012, 281–291.
 • Boreczky Anna, Németh András (eds.): Apollonius pictus. An Illustrated Late Antique Romance around 1000 / Egy illusztrált késő antik regény 1000 körül. Budapest, OSZK 2011.
 • Boreczky Anna: Imitation und Invention. Beobachtungen zur Entstehungsgeschichte der Budapester Concordantiae-Caritatis-Handschrift. Acta Historiae Artium 1999–2000, 1–62.

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések: -

 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, MTA. 2014-2016
 • Membership of the Historical School at the Insitute for Advanced Study, Princeton, 2013-2014