Tomori Pál Főiskola

 

Bartus Tamás, PhD
főiskolai docens

e-mail: tamas.bartus(kukac)gmail.com

Fogadó óra: előzetes egyezetés alapján

 

 

Név: Dr. Bartus Sándor Tamás

Születési év: 1979

Végzettség és szakképzettség:

 • Közgazdász
 • Külkereskedelmi ügyintéző

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Tomori Pál Főiskola Pénzügyi és Számviteli Tanszék - főiskolai docens
 • CIB Bank Zrt. - mb. KKV Vállalati behajtási vezető

 

Tudományos fokozat: PhD (Nyugat-magyarországi Egyetem, 2007)

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: -

Ösztöndíjak: -

Az eddigi oktatói tevékenység

 • Oktatott tárgyak: Vállalati pénzügyek, Vállalatértékelés, Pénzügyi piacok és számítások, Banküzemtan, Költségvetési intézmények és támogatási rendszerek, Pénzügytan, Nemzetközi tranzakciók és stratégiák
 • Oktatásban eltöltött idő: 7 év
 • Oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben:-

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:

 • Vállalati behajtási csapat irányítása, terveinek összeállítása, konkrét célok meghatározása, a csoport portfóliójának folyamatos kontrollja.
 • A behajtási ügyintézők által kidolgozott megtérülési stratégia meghatározása, analitikus elemzése, jóváhagyatása és végrehajtása.
 • A hitelszerződésekhez kapcsolódóan felmerülő visszaélések, működési kockázatok felismerése, rögzítése.
 • Részvétel a vállalati behajtási rendszer kidolgozásában, a vállalati behajtásra vonatkozó szabályzatok elkészítése, jóváhagyatása.
 • Problémás ügyfelek vizsgálata fizetőképességi szempontok szerint.
 • Kapcsolattartás a nem teljesítő ügyfelekkel, felszámolókkal, végelszámolókkal, hitelbiztosító intézményekkel (Garantiqa Hitelgarancia Zrt., AVHGA).
 • A hitelek fedezetéül szolgáló vagyonelemek értékelése, elemzése, javaslattétel céltartalék megképzésére.
 • Megtérülési stratégiák kidolgozása.
 • Jogi eljárások kezdeményezése, folyamatos követése.
 • Nyomozati feladatok végrehajtása pénzügyi és adóügyekben.

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen:
  • Süge Csongor – Holmár Krisztina – Dr. Bartus Tamás – Barts Gábor: Vállalati pénzügyek I., Tomori Pál Főiskola Kalocsa, 2014, 92 oldal
  • Süge Csongor – Holmár Krisztina – Dr. Bartus Tamás – Barts Gábor: Vállalati pénzügyek, Tomori Pál Főiskola Kalocsa, 2014, 84 oldal
  • Banki belső intenzív képzéshez készített PPS-ek
  • Banki belső oktatási anyagok a vállalati behajtások kezelésére (banki belső jegyzetek)
  • Jogi folyamatok bemutatása a végrehajtás, felszámolás és csődeljárás elméleti és gyakorlati kérdéseihez (banki belső jegyzetek)
  • Rendszerfolyamatok kidolgozása banki belső műveletekhez (folyamatábrák, értékelések, belső jegyzetek)
 • az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:
  • Adózási ismeretek¸ Dunaújvárosi Főiskola, 2008
  • Az Európai Unióhoz való csatlakozás ára, Dunaújvárosi Konferencia, 2007. október
  • Magyarország gazdasága az adóbevételek tükrében, Gazdaság és társadalom Társadalomtudományi folyóirat 16. évfolyam 2. szám, 2005
  • Gazdasági folyamatok – be nem tartott jogszabályok (Bartus-Burik), Magyar Tudomány Hete a Dunaújvárosi Főiskolán Konferencia, 2005. november, Pénzügyi szekció
  • Customs- Revenues- interesting questions, „Európa-Nap” Nemzetközi Konferencia, Mosonmagyaróvár, 2005. május, Európai Unió és Versenyképesség szekció

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:-

Publikációs jegyzék

 • Országos, szakmailag jegyzett folyóiratban megjelent cikk
 • Magyarország gazdasága az adóbevételek tükrében, Gazdaság és társadalom Társadalomtudományi folyóirat 16. évfolyam 2. szám, 2005
 • Nemzetközi konferenciadolgozat
 • Customs- Revenues- interesting questions, „Európa-Nap” Nemzetközi Konferencia, Mosonmagyaróvár, 2005. május, Európai Unió és Versenyképesség szekció
 • Hazai konferenciadolgozatok
 • Az Európai Unióhoz való csatlakozás ára, Dunaújvárosi Konferencia, 2007. október
 • Gazdasági folyamatok – be nem tartott jogszabályok (Bartus-Burik), Magyar Tudomány Hete a Dunaújvárosi Főiskolán Konferencia, 2005. november, Pénzügyi szekció
 • A hosszú idős elítéltek kezelése és a velük való bánásmód (Burik-Bartus), Magyar Tudomány Hete a Dunaújvárosi Főiskolán Konferencia, 2005. november, Pénzügyi szekció
 • Gazdasági bűncselekmények középpontjában a fiktív ügyletek problematikája, OTDK Konferencia, Sopron, 2005. április, Társadalomgazdaságtan szekció
 • Felsőoktatásban használt jegyzetek
 • Vállalati pénzügyek I. (Süge Csongor, Holmár Krisztina, Barts Gábor), Tomori Pál Főiskola Kalocsa, 2014, 92 oldal
 • Vállalati pénzügyek (Süge Csongor, Holmár Krisztina, Barts Gábor), Tomori Pál Főiskola, 2014, 84 oldal
 • Adózási ismeretek, Dunaújvárosi Főiskola, 2008
 • Banki belső anyagok
 • Banki belső intenzív képzéshez készített PPS-ek
 • Banki belső oktatási anyagok a vállalati behajtások kezelésére (banki belső jegyzetek)
 • Jogi folyamatok bemutatása a végrehajtás, felszámolás és csődeljárás elméleti és gyakorlati kérdéseihez (banki belső jegyzetek)
 • Rendszerfolyamatok kidolgozása banki belső műveletekhez (folyamatábrák, értékelések, belső jegyzetek)