Tomori Pál Főiskola

Tájékoztató átjelentkezők részére

Ha valaki (aktív vagy passzív) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik valamely hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, dönthet úgy, hogy tanulmányait más intézményben szeretné folytatni. Ezt hívjuk átjelentkezésnek.

Az átjelentkezés azonos képzési területhez tartozó szakról lehet. 

További teendők és lépések:

  • ki kell tölteni egy átjelentkezési kérelmet,
  • meg kell téríteni 31 500 Ft-os átjelentkezési díjat,
  • be kell szerezni egy hallgatói jogviszony igazolást a korábbi képző intézményből,
  • aki előző tanulmányai során teljesített tárgyakat kíván beszámíttatni, annak ki kell töltenie egy kreditátviteli kérelmet, amelyhez csatolni kell az érintett tárgyak vonatkozásában egy hitelesített index vagy NEPTUN vagy ETR igazolást a tárgyak teljesítéséről, valamint azok hitelesített tantárgyi tematikáját is.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 23.§ szerint egy tárgy abban az esetben fogadható el teljesítettként, ha hitelt érdemlően igazolásra kerül, hogy a két tárgy tartalma legalább 75%-ban átfedésben áll egymással, és a korábbi teljesítés nem régebbi 5 évnél.

A fenti dokumentumokat levélben vagy személyesen el kell juttatni a Főiskola Tanulmányi Hivatalába (1223 Budapest, Művelődés u. 21-27.).

A kérelmek beadására hozzávetőleg a félév megkezdését 15 nappal megelőzően van lehetőség, elbírálásuk a tanév megkezdését megelőző napokban történik. A pontos határidőket a félév időbeosztásában lehet megnézni.

Átjelentkezési kérelem nyomtatványa (kattintással nyílik)