Tomori Pál Főiskola

 

Allgeier Magdolna
főiskolai docens
Idegen Nyelvi Oktatási Központ
Iroda: Kalocsa, fsz. 014
Telefon: 0678/564-610
e-mail: allgeier(pont)magdolna(kukac)tpfk.hu

 

 

Végzettség és szakképzettség:

 • JATE német-orosz szakos középiskolai tanár

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • 1978-79 Bányai Júlia Kereskedelmi Szakközépiskola Baja
 • 1979-1981 “Frankel Leo” Német Nyelvű Gimnázium Baja /német-orosz szakos tanár
 • 1981-2006 ELTE BTK Idegen Nyelvi Lektorátus /német-orosz szakos tanár
 • 1982-2003 ELTE ITK német nyelvből óraadó, vizsgáztató, javítótanár
 • 1996-1997 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Budapest /német nyelvtanár
 • 1999-2001 Károli Gáspár Református Egyetem Budapest /Idegen Nyelvi Lektorátus vezető
 • 2003-2006 Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, Idegen Nyelvi Tanszék, óraadó tanár, a német nemzetiségi óvó- és tanítónők képzése
 • 2007- Tomori Pál Főiskola, főiskolai docens

 

Tudományos fokozat: -

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság:

 • MTA Modern Filológiai Társaság tag

 

Ösztöndíjak:

 • 1977 Berlin Humbold Egyetem
 • 1978 Moszkva Puskin Intézet
 • 1993 január – Bayreuth-i Egyetem /Sprachenzentrum
 • 1993 február – München-i Egyetem /Lehrstuhl für Deutsch als Fremdsprache
 • 1995 július – Ebensee (Ausztria) /nyári egyetem

 

Az eddigi oktatói tevékenység

 • Oktatott tárgyak: Fachsprache Internationale Studien, német nyelv és irodalom, nyelvvizsgára felkészítés, általános német nyelvóra, német műfordítás, gyerekirodalom, nyelv és stílusgyakorlat, rendszerező leíró nyelvtan, nemzetiség-ismeret, nemzetiségi irodalom, gazdasági szaknyelv, Orosz nyelv
 • Oktatásban eltöltött idő: 38 év
 • Oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben:

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:

 • Vezetői funkciók és beosztások:
 • Oktatás, kutatás és szervezés: 30 év gyakorlat a felsőoktatásban
  • bölcsész hallgatók felkészítése német alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgára, szakszövegfordítás, műfordítás
  • 4 év szakmai tapasztalat a nemzetiségi óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók gyakorlati képzésében
  • 22 év vizsgáztatói tapasztalat az ITK ORIGO (és jogelődje) szóbeli és írásbeli vizsgáztatásban
  • ECL, PANNON és OECONOM nyelvvizsga-rendszer vizsgáztatója

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen: ELTE Germanisztika, PhD-tanulmányok, abszolutórium, német nyelvészet, dialektológia
 • az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:
  • Német szakszöveg-gyűjtemény bölcsészhallgatók számára Tankönyvkiadó, 1983, 1986.
  • Schwajda György: A szent család (Die heilige Familie) drámafordítás ELTE, Budapest, 2001.
  • Kunsterziehung in deutscher Sprache (In: Zweisprachiger Unterricht in den Nationalitäten-Grudschulen, Vác, AVKF 2005.)
  • Előadás: Magyar-német nyelvi érintkezések az évszázadok tükrében: Magyar alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, MANYE, Kongresszus 2007. április 19-21. Siófok
  • MTA Modern Filológiai Társaság Konferencia
  • Előadás: Nyelvében él-e a nemzetiség? Gondolatok egy magyarországi német nyelvjárás kapcsán. ELTE Budapest, 2008. június 24-25. (In: Bárdosi Vilmos (Hg.): Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe, Tinta Könyvkiadó Budapest, 2009. pp.15-21.)
  • Előadás: Quo vadis dialektus? Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, Tudomány Napja, Tudományos Mozaik 2009.
  • Magyar –német nyelvi kölcsönhatás. Tudomány határok nélkül
  • Tomori Pál Főiskola, Kalocsa Tudomány Napja, Tudományos Mozaik 2008.

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

Kitüntetések

Tagságok:

 • Állami Nyelvvizsga Bizottság tag
 • Nyelvtanárok Országos Egyesülete tag
 • Europäischer Verband der Hochschulsprachenzentren CerecleS tag