Tomori Pál Főiskola

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

  • Üzleti rendszereket fejlesztő szakközgazdász (közgazdasági alapdiploma esetén)
  • Üzleti rendszereket fejlesztő szaktanácsadó (nem közgazdasági alapdiploma esetén)

 

A felvétel feltételei: A képzésben egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Képzési idő:

  • 2 félév (közgazdasági alapdiploma esetén)
  • 3 félév (nem közgazdasági alapdiploma esetén)

 

A képzés célja:
Az oktatás célja olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkező, üzleti rendszerek fejlesztésében jártas menedzserek képzése, akik a megfelelő tudományos, módszertani, gyakorlati és technológiai ismeretek birtokában képesek

  • makro- és vállalati szintű üzleti rendszerek tervezésére, szervezésére, vezetésére, működtetésére, elemzésére és ellenőrzésére
  • összetett, több alrendszer, szervezeti funkció összekapcsolásával működő folyamatok, illetve az ezekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változtatások kiválasztására, rendszerszemléletű vezetésre;
  • a dinamikusan változó társadalmi- és gazdasági környezet által generált kihívások azonosítására, elemzésére és mindezek figyelembe vételével a szervezetek rendszerszintű működő- és versenyképességének megteremtésére és fenntartására, hatékonyságuk fokozására.

 

Elsődleges cél, hogy a leendő Üzleti rendszereket fejlesztő menedzserek a fenti feladatok ellátása közben képesek legyenek értelmezni és mérlegelni a reálfolyamatok eredményeit és következményeit. Stratégiai cél továbbá, hogy a végzett Üzleti rendszereket fejlesztő menedzserek megszerzett ismereteik birtokában és képesítésük alapján legyenek alkalmasak üzleti rendszerekben gondolkodó szervezetek közép- és felsővezetőiként eredményesen funkcionálni.

 

Jelentkezési lap