Tomori Pál Főiskola

 

Kruppa Éva, PhD
főiskolai tanár
Gazdálkodástudományi és Módszertani Tanszék
Iroda: Budapest
Telefon: +361/362-1551
e-mail: kruppa(pont)eva(kukac)tpfk.hu

 

 

Név: Dr. Kruppa Éva

Születési év: 1952

Végzettség és szakképzettség:

 • Okleveles közgazda, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 1974
 • Okleveles szakközgazda, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 1978

 

Jelenlegi munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Tomori Pál Főiskola – főiskolai tanár

 

Tudományos fokozat: Ph.D Nemzetközi kapcsolatok 2003. (Summa cum laude) Ph.D-27/2003, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem.

Az eddigi oktatói tevékenység

 • 1974 óta folyamatosan végzek oktatói tevékenységet a magyar felsőoktatásban,
 • 1989-ig oktatott főbb tárgyaim: Politikai gazdaságtan, Világgazdaságtan, Nemzetközi gazdaságtan, Marketing, Nemzetközi marketing c. tárgyak
 • 1990-től Marketing, EU-tanulmányok, EU gazdaságtana és az EU-hoz kapcsolódó szakpolitikák, Regionális politika, KKV az EU-ban.
 • 1974-2000 között Kecskeméten dolgoztam: GAMF, Tanítóképző Főiskola, felnőttoktatás oktattam a fenti tárgyakat.
 • 2000-től 2011-ig: Tatabánya, Modern Üzleti Tudományok Főiskola oktatója, oktatási és nemzetközi rektor-helyettese, tanszékvezető is voltam. A MÜTF-ön a „Bolognai felsőoktatási struktúra” kialakításakor új szak indítása és angol nyelvű szakirány fejlesztésében vezetőként részt vettem.
 • Új tárgyaim (fentieken túl): Pályázatok és projektek, Public procurement, Business environment in the EU c. angol nyelven oktatott tantárgyak,
 • 2011- a BGF/BGE Külkereskedelmi Karán dolgoztam főállású oktatóként. Tárgyaim: Integrációs ismeretek, Közösségi politikák, Külgazdasági politika és piacfejlesztés, Pályázatok és projektek, Common Policies of the EU, European Integration. A BGE-en MA angol nyelvű kurzusokon is tartok előadásokat.
 • 2001-2011: Globalisation-integration-transformation c. kurzus vezetése Finnországban, Haaga-Helia University of Applied Sciences,
 • Erasmus programban 2011-ben Görögországban, 2012-ben és 2013-ban Szlovákiában, 2014-ben ismét Finnországban tanítottam
 • Különböző tárgyakat oktattam a MÜTF Székelyudvarhelyen lévő tagozatán, és Kolozsvárott a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 2012-től
 • 2017-től a Tomori Pál Főiskolán oktatott tárgyak: Külgazdaságpolitika, Nemzetközi gazdaságtan, Nemzetközi intézmények, EU története és intézmények, EU szakpolitikák, EU history and institutions.
 • A Tomori Pál Főiskola Nemzetközi Gazdálkodási Szak programjának kidolgozásában hasznosíthattam korábbi szakfelelősi és tanszékvezetői és oktatási és nemzetközi rektor-helyettesi tapasztalataimat. A szak tartalmának kidolgozását segítette még, hogy a fejlődő országok differenciálódáról írtam szakközgazdászi és kisdoktori dolgozatomat.

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!), kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények:
  • Kruppa Éva (2018): Szabadkereskedelem vagy gazdasági nacionalizmus? Mi lesz a Csendes-Óceáni Partnerség (Trans-Pacific Partnership TPP) sorsa az USA nélkül? Megjelenés alatt, Tomori Pál Főiskola e-kötet.
  • Kruppa, É. (2016): „Inside or Outside the Big Circles?”Trade Policy in Asia and the Effects of FTAs and Mega-regional Trade Agreements. in. J. Vándor-J. Beke Lisányi (2016): The Current Issues of Economic and Social Integration in hungary and Taiwan. Budapest Business School University of Applied Sciences, Budapest, pp 47-61.
  • Kruppa Éva (2016): Domonkos Endre: Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete a két világháború között. Könyvrecenzió. Külgazdaság LX. évfolyam, 11-12. sz. pp 6-70.
  • Kruppa Éva (2016): WTO és a regionális megállapodások. Kézirat. p. 64. (Lektorálta Dr. Horváthy Balázs).
  • Kruppa Éva (2014): 12. Közös Agrárpolitika, 13. Az Unió kohéziós politikája, Az Unió, ahol élünk. in: Ferkelt Balázs– Káldyné Esze Magdolna– Kruppa Éva – Vida Krisztina (2014): Integrálódó Európa I. Perfekt Kiadó Bp., pp. 235-296.
 • az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség:
  • Oktató munkámban kiemelkedik a szakdolgozó hallgatókkal való közös munka és a hallgatók sikeres felkészítése záróvizsgákra. TDK szervezőtevékenységem, sikeres TDK-s hallgatóim (OTDK I. és III. helyezés), valamint a folyamatos tehetséggondozás számomra is az oktatás eredményességét jelentik.
  • Szakmai tevékenységem közül kiemelkedőnek tartom tananyagfejlesztő tevékenységemet. Több átfogó pályázat keretében készítettem és szerkesztettem oktatási anyagokat. pl. a TÁMOP 4.1.2.A/1 keretében 2013-ban öt tárgy fejlesztésében vettem részt, melyből kiemelkedik a webinárium keretében is felhasználható 76 téma videóra rögzített felvétele, ebből 53 angol nyelvű összefoglalás.
  • Kecskeméti tevékenységeim közül kiemelkedő a Tempus pályázatok keretében fejlesztett, átfogó hároméves nemzetközi projektek, és azok végrehajtása, amelyek közül három program nemzetközi koordinátora voltam 2001-2009 között.