Tomori Pál Főiskola

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

 • Közbeszerzési menedzser szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak (közgazdasági alapdiploma esetén)
 • Közbeszerzés – menedzsment szakirányú továbbképzési szak (nem közgazdasági alapdiploma esetén)

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • szakközgazdász közbeszerzés-menedzser szakon (közgazdasági alapdiploma esetén)
 • közbeszerzési menedzser (nem közgazdasági alapdiploma esetén)

 

A felvétel feltételei: A képzésben egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Képzési idő: 2 félév

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzés célja olyan ajánlatkérői, ajánlattevői vagy tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalattal, vagy alapszintű közbeszerzési tudással. A képzés kifejezetten a közpénz elköltésének hatékonyabbá tételét szem előtt tartva fenntartható és hosszú távú szakmafejlesztésben érdekelt és a célja kifejezetten a közbeszerzők képzésére irányul. A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve tudásukat a közbeszerzés környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretek tárgyalására.

A felvétel feltétele: A képzésben egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése
 • a szakdolgozat előírásoknak megfelelő elkészítése a konzulens iránymutatása mellett
 • a konzulens és az opponens által elfogadott és az előírt mellékletekkel felszerelt záró dolgozat határidőre történő benyújtása

A záróvizsga tartama:

 • szakmai tárgyakból átfogó szóbeli vizsga
 • a szakdolgozat megvédése.

A záróvizsga eredménye: 

A két opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat bírálatára és a szakdolgozat megvédésére adott érdemjegy egészre kerekített átlaga és a szakmai tárgyakból tett vizsgára kapott jegy egészre kerekített számtani átlaga.

Képzési helyszín:

Képzési tagozat: levelező

A önköltség összege:

 • Levelező tagozaton: 155 000 Ft/félév

A tandíj finanszírozására DIÁKHITEL felvehető! Részletek: www.diakhitel.hu

Időbeosztás: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban

 

Oktatók

 • Dr. Buczkó Andrea
 • Dr. Deli Betty Adrienn
 • Dr. Csanádi Péter
 • Dr. Domboróczky Zoltán
 • Gyulaffy Béláné Dr.
 • Holmár Krisztina
 • Dr. Mérei Réka Léda
 • Dr. habil. Ujj András

 

Tantárgyak:

 • Közbeszerzési menedzser szakközgazdász:
  • Közbeszerzési jog I.-II.
  • Beszerzési alapismeretek
  • Vezetői pénzügyek
  • Gazdasági jog
  • Üzleti stratégia
  • Döntéselmélet
  • Fenntartható beszerzés
  • Gazdasági szerződések joga
  • Versenyjog
  • Projektmenedzsment
  • Tárgyalástechnika
  • Beszerzés informatika támogatása
  • Pályázatok pénzügyei
 • Közbeszerzési menedzsment:
  • Közbeszerzési jog I.-II.
  • Beszerzési alapismeretek
  • Gazdasági jog
  • Pénzügyi ismeretek
  • Üzleti stratégia
  • Döntéselmélet
  • Fenntartható beszerzés
  • Gazdasági szerződések joga
  • Versenyjog
  • Projektmenedzsment
  • Tárgyalástechnika
  • Gazdasági alapismeretek
  • Pályázatok pénzügyei

 

Jelentkezési lap