Tomori Pál Főiskola

 

Gajzágó Éva, PhD
főiskolai docens, tanszékvezető
Tomori Pál Kutatóközpont vezetője

Gazdálkodástudományi és Módszertani Tanszék
Iroda: Budapest
Telefon: 061/3621551
e-mail: gajzago(pont)eva(kukac)tpfk.hu

 


 

 

 

 

 

 

Név: Dr. Gajzágó Éva Judit

Születési év: 1977

Gajzágó Éva 2001-ben szerezte meg első diplomáját az akkori Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján (ma Edutus Főiskola). Tanulmányait folytatta, és 2008-ban végzett közgazdászként a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karán. Az egyetem elvégzése előtt for-profit szervezeteknél, kis- és középvállalkozásoknál dolgozott, főként marketing és projektmenedzsment területen, majd 2006-tól az akkor még Dunaújvárosi Főiskola – ma már Egyetem – szakreferense lett. A Dunaújvárosi Főiskolán 2006 és 2008 között aktívan közreműködött az intézmény Innováció Menedzsment Központjának kialakításában, az Edutus Főiskolán– ma már Egyetem – pedig a Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda vezetője volt. 2008 óta dolgozik oktatóként is a felsőoktatásban, angol és magyar nyelven tanít projektmenedzsment, vállalati gazdaságtan, illetve kommunikáció és regionális gazdaságtan tárgyakat. 2016 decemberében szerezte meg doktori fokozatát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában, doktori kutatási témája az innovációs közvetítő szervezetek hatékonyságának vizsgálata volt. Jelenleg az innováció-menedzsment mellett a kreatív iparral kapcsolatos kutatásokat folytat. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik (kutatási kapcsolata van például koreai, holland, angliai, hong-kongi, francia, cseh és spanyol egyetemekkel). A Tomori Pál Főiskolán 2017 óta dolgozik oktatóként, 2017 szeptembere óta pedig a főiskola kutatóközpontjának vezetője, illetve a Gazdálkodási és Módszertani Tanszék vezetője.

 

Végzettség és szakképzettség:

 • közgazdász, a regionális tudományok doktora – 2017. SZE RGDI
 • okleveles közgazdász, marketing szakirány – 2008., SZE
 • közgazdász, marketing szak – 2001. MÜTF (Edutus)

 

Jelenlegi munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Tomori Pál Főiskola, Gazdálkodástudományi és Módszertani Tanszék, tanszékvezető, docens
 • Tomori Pál Főiskola Kutatóközpont, vezető

 

Tudományos fokozat: PhD., 2017

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: -

Ösztöndíjak: -

Az eddigi oktatói tevékenység

 • Oktatás idegen, angol nyelven:
  • 2017 szeptembertől – project management, international economics, intercultural communication, financing and tenders - Tomori Pál Főiskola
  • 2017 február – június - regional economics - Tomori Pál Főiskola
  • 2011-2014 - project management, regional economics, marketing, presentation techniques, regional and settlement marketing – Dunaújvárosi Egyetem
 • Oktatás magyar nyelven:
  • 2017 szeptembertől – projektmenedzsment, nemzetközi gazdaságtan, regionális tanulmányok Ázsia, bevezetés a kommunikációba, regionális tanulmányok Európa és Magyarország - Tomori Pál Főiskola
  • 2016-2017 – projektmenedzsment, üzleti tervezés, pénzügy - Tatabányai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnázium
  • 2014-2017 - projektmenedzsment, pályázatírás technikája, pályázatok és projektek, informatikai projekt szimuláció, projektmunka, vállalatgazdaságtan - Edutus Főiskola
  • 2011-2012 - szervezeti marketing, marketing alapok, projektmenedzsment - Dunaújvárosi Egyetem
 • Oktatás külföldi intézményben (Erasmus mobilitási program keretében):
  • 2018 – Basics of innovation – Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki
  • 2014 - Innovation and innovation intermediaries - Saxion Egyetem, Hollandia
  • 2013 - Innovation systems & Innovation strategy - Saxion Egyetem, Hollandia
  • 2013 - Innovation systems & Innovation strategy - Babes-Bolyai Egyetem, Románia
 • Oktatás óraadóként, vagy másodállásban:
  • 2018. – óraadó (rendezvényszervezés tárgy) – YouInherit program
  • 2016-2017 – óraadó - Edutus Főiskola
  • 2014-2015 - óraadó – Dunaújvárosi Egyetem

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!), kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények:
  • Dr Gajzágó Éva Judit: SERVING INNOVATION WELL?: MISMATCH BETWEEN THE SUPPLY AND DEMAND SIDE OF SERVICES BY INNOVATION INTERMEDIARY ORGANIZATIONS IN HUNGARY, https://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_circle.png DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT2017/3:(9) pp. 101-121. (2017), (ISBN ISSN 1821-2506)
  • Fata Ildikó, Gajzágó Éva, Schuchmann Júlia (szerk.): Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon: Enyedi György Emlékkonferencia : Absztraktfüzet, Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.09.08, Budapest: Tomori Pál Főiskola, 2017. 20 p., (ISBN:978-615-80727-1-7)
  • Gajzágó Éva, Gajzágó Gergő: GRANTS SUPPORTING IN NOVATION INTERMEDIAR Y ORGANIZATIONS, https://vm.mtmt.hu/megjelenes/oa_circle.png DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 8:(2. szám) pp. 35-47. (2016)
  • Tibor Dőry, Éva Gajzágó: How effectively serve intermediary organisations innovation in Hungary? In: Huizingh K R E, Conn, S., Torkkeli, M., Bitran, I. (szerk.), ISPIM 2016 - 27th International Society for Professional Innovation Management's Innovation Conference: Blending Tomorrow’s Innovation Vintage. Konferencia helye, ideje: Porto, Portugália, 2016.06.19-2016.06.22. Manchester: International Society for Professional Innovation Management (ISPIM), 2016. Paper Dőry. (ISBN:978-952-265-929-3)
  • Dőry Tibor, Gajzágó Éva: Vállalkozások és innovációs közreműködő szervezetek együtműködései a Közép-Dunántúlon, VEZETÉSTUDOMÁNY 46. évf.:(2. szám) pp. 47-56. (2015)
 • aaz eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség:

 

Oktatás és vezetés főállásban:

 • 2017 szeptemberétől – docens, Tomori Pál Főiskola Kutatóközpont vezető - Tomori Pál Főiskola
 • 2014-2016 – adjunktus, Technológiai és Tudástranszfer Iroda vezető – Edutus Főiskola
 • 2011 – 2014 – főiskolai tanársegéd - Dunaújvárosi Egyetem
 • 2006-2008 – Innováció Menedzsment Központ, szakreferens - Dunaújvárosi Egyetem

 

Kutatás és tananyagfejlesztés:

 • 2015 – Projektmenedzsment magyar és angol nyelvű tankönyv és online tananyag – Dunaújvárosi Egyetem
 • 2012-2013 – Innovációs közvetítő szervezetek hatékonyságának mérése, önálló, országos szintű, empirikus kutatás
 • 2012 szeptember – 2013 május - MTA RKK NYUTI „Együttműködés alapú vállalkozói innovációs támogatás” című kutatás, mélyinterjúk készítése, kutatási eredmények feldolgozása és publikációja
 • 2011 szeptember – 2012 január - Innovációs motivációkutatás Dunaújváros vonzáskörzetében, kutatásvezető
 • 2007 - Civil szervezetek a dunaújvárosi kistérségben, a Nemzedékünkért Alapítvány kutatása, kutatási menedzser

 

Projektek tervezése és projektmenedzsment tapasztalat:

 • YouInherit program, Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola projektjében óraadó
 • ROP-3.3.1-05/1-2006-04-0001/36, A munka világa és a Dunaújvárosi Főiskola közötti kapcsolatok erősítése a dunaújvárosi kistérségben és a közép-dunántúli régióban című projekt menedzsere
 • Baross KD-MANAG-06-INNO-NET, Innonet hálózat és projektiroda kialakítása a Dunaújvárosi Főiskola vonzáskörzetében című projekt tervezése
 • TIOP 1.3.1-07/1-2F-2009-0001, Európai campus az ország közepén, azaz a Dunaújvárosi Főiskola tevékenységi színvonalának emelése a hallgatói, oktatói és kutatói terek infrastrukturális és informatikai fejlesztésével című projekt tervezése
 • Dunaújváros és térségének marketing terve c. projekt, projekttitkár
 • Rendezvényszervezési, kiállítás szervezési tapasztalat (nemzetközi vásárokon való részvétel megszervezése, konferenciaszervezés)
  • Nemzetközi tudományos konferenciák szervezése – Tomori Pál Főiskola, évente 2 nemzetközi konferrncia
  • Nemzetközi delegációk fogadása – Tomori Pál Főiskola – pakisztáni nagykövet, török nagykövet, kínai delegáció
  • Nemzetközi LEGO robotversenyek – Worls Robot Olympiad, FIRST LEGO League (2014-2016)
  • Településmarketing konferencia szervezése (2004)
  • Nemzetközi Szakmai Expokon részvétel (vállalat képviseletében) – Frankfurt, Milánó

 

Tudományos kooperáció, együttműködés az alábbi szervezetekkel:

 • Magyar Regionális Tudományi Társaság
 • MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
 • kereskedelmi és iparkamarák
 • hazai és külföldi felsőoktatási intézmények (SZE, BGE, SZIE, DE, stb.)
 • hazai felsőoktatási intézményekben működő innováció menedzsment szervezetek
 • hazai és külföldi vállalkozások, szervezetek (LEGO Education Magyarországi képviselője (H-Didakt), National Instruments, HANDS on TECHNOLOGY e.V, Mobilis, stb.)

 

Szervezeti tagságok:

 • 2014-től, tag, Magyar Regionális Tudományi Társaság
 • 2012.11-től, tag, MTA Regionális Bizottság, Regionális Innováció Albizottság
 • 2004 – 2014. Elnökségi tag, Dunaújvárosi Marketing Klub