Tomori Pál Főiskola

 

Felvételi tájékoztató 2020/21

 

Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Technikum

 

Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.

Telephely kód: 001

Telefon: 06 1 362-1551

OM azonosító: 201640

Beiskolázási vezető: Dr. Fata Ildikó, igazgató

E-mail: fata.ildiko@technikum.tpfk.hu

Titkárság: titkarsag@technikum.tpfk.hu

Fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján

 

 

A Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium az alábbi képzéseket indítja a 2021/2022-es tanévben:

 

(9/Ny+9-13. évf.) 1+5 évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű szakmai oktatás nyelvi előkészítő évvel, gazdálkodás és menedzsment ágazati oktatással (Pénzügyi-számviteli ügyintéző VAGY Vállalkozási ügyviteli ügyintéző)

Erre a képzésre elsősorban azokat a tanulókat várjuk, akik a középiskolai tanulmányaik végeztével pénzügyi-számviteli vagy vállalkozási ügyviteli területeken szeretnének elhelyezkedni, illetve ezen szakterületeken szeretnék a tanulmányaikat folytatni. Az öt éves képzés egy év nyelvi előkészítő évfolyammal indul, ahol a heti tizennyolc angol nyelvóra biztosítja a tanulók számára az angol nyelv olyan magas szintű elsajátítását, melynek birtokában képesek lesznek a későbbi évfolyamokon célnyelven tanított tárgyak befogadására.

A minél tökéletesebb szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztésének érdekében a nyelvi órák egy részét angol anyanyelvű tanárok tartják. Az előkészítő évfolyamon az idegen nyelv mellett emelt óraszámban folyik a digitális kultúra és alkalmazások, valamint a gyors- és gépírás oktatása is.

A kétnyelvű érettségi bizonyítvány felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.

 

(9/Ny+9-13. évf.) 1+5 évfolyamos egy tanítási nyelvű szakmai oktatás nyelvi előkészítő évvel, gazdálkodás és menedzsment ágazati oktatással (Pénzügyi-számviteli ügyintéző VAGY Vállalkozási ügyviteli ügyintéző)

Ezt a képzést azoknak a diákoknak indítjuk, akik az általános középfokú ismeretek elsajátítása mellett emelt szinten szeretnék tanulni az angol nyelvet. Ezen a szakon végzett tanulóink felsőfokú végzettséget nem igénylő pénzügyi-számviteli vagy vállalkozási ügyviteli munkakörben helyezkedhetnek el, vagy eredményesebben léphetnek be a közgazdasági képzést nyújtó felsőoktatásba. A képzés ötéves, az első év nyelvi előkészítő évfolyam, heti tizennyolc angol nyelvórával. A nyelvi előkészítő évfolyam célja az emelt szintű nyelvi oktatáshoz szükséges angol nyelvtudás megszerzése. Ezen az évfolyamon az idegen nyelv mellett emelt óraszámban tanulják még a tanulók a a digitális kultúrát és alkalmazásokat, valamint a gyors- és gépírás. A második tanévtől kezdve öt éven keresztül technikumi képzés folyik, emelt szintű nyelvi oktatással. A képzés megfelelő alapot teremt egy C típusú középfokú nyelvvizsgának megfelelő emelt szintű érettségi megszerzésére angol nyelvből, de az intenzív nyelvi oktatásnak köszönhetően a nyelvvizsga már hamarabb is megszerezhető..

A fenntartói hozzájárulás mértéke a 2021/2022-es tanévben: 50 000 Ft / minden naptári hónap.

 

  1. Felvételi követelmények:
  • Írásbeli

A központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből valamennyi osztályba jelentkező tanuló számára kötelező. Mindkét tantárgyból az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó feladatlapok eredményét kérjük.

A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

A központi írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

 

A központi írásbeli felvételi időpontja: 2020. január 18-án 10 órától.

Igazolt távollét esetén 2020. január 23-án 14 órától.

Figyelem!

 

 

  • Szóbeli

A szóbeli elbeszélgetés során nem tantárgyi tudást tesztelünk, hanem egy néhány perces kötetlen beszélgetés keretein belül a jelentkező diákok kommunikációs képességét és az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges egyéb kompetenciáit mérjük fel.

 

 

A szóbeli elbeszélgetés helye:

Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Technikum

1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.

 

  1. A felvételiző teljesítményének értékelése

 

  • 50 pont szerezhető a 7. osztályos év végi, a 8. osztályos félévi általános iskolai magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv osztályzatainak összegéből. Ha e tárgyak valamelyikéből felmentése van a tanulónak, akkor helyette a természettudományos tárgyakból kapott legjobb osztályzata kerül beszámításra.
  • 50+50 pont szerezhető a matematikából illetve az anyanyelvből tett központi felvételi eredményének az összegéből
  • 50 pont szerezhető a szóbeli alkalmassági elbeszélgetésen.

 

  1. Rangsorolás

A felvételizők rangsorolása az elért pontszám alapján történik.

 

 

  1. Főbb időpontok

 

Időpont

Esemény

2020. október 19-én 17 óra

Online felvételi tájékoztató

2020. október 20-án és 21-én 9:00-tól 11:30-ig

Online óralátogatási lehetőség az érdeklődő nyolcadik osztályos diákoknak, ahol betekintést nyerhetnek az iskola életébe.

2020. november 16-án 17 óra

Online felvételi tájékoztató

2020. november 17-én és 18-án 9:00-tól 11:30-ig 

Online óralátogatási lehetőség az érdeklődő nyolcadik osztályos diákoknak, ahol betekintést nyerhetnek az iskola életébe.

2020. december 4-ig

Az írásbeli jelentkezési lapok iskolánkba történő eljuttatása azoknak, aki nálunk szeretnék megírni a központi írásbeli felvételit. Az egységes jelentkezési lap letölthető a www.oh.gov.hu oldalról.

2021. január 23-án 10 óra

Központi írásbeli felvételi.

2021. január 28-án 14 óra

Pótírásbeli (csak igazolással).

2021. február 1-jén 8-16 óráig

A központi írásbeli dolgozatok megtekintése, az értékelő lapok átvétele.

2021. február 8.

A tanulók értesítése az írásbeli eredményéről.

2021. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. Aki másik iskolában írta meg az írásbelit, kérjük, csatolja az értékelőlapot a jelentkezéshez!

2021. március 2–3–4. 15 óra

Szóbeli beszélgetés

2021. március 16.

Az ideiglenes felvételi rangsor megtekinthető iskolánk aulájában és az iskola honlapján.

2021. március 22–23. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2021. április 30.

Iskolánk értesíti a felvétel eredményéről a jelentkezőt és a jelentkező általános iskoláját.

2021június 22. 9–12-ig

Beiratkozás

 

 

Minden kedves felvételizőnek eredményes felkészülést kíván a

Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Technikum!