Tomori Pál Főiskola

 

Felvételi tájékoztató 2019/20

 

Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium

 

Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.

Telephely kód: 001

Telefon: 06 1 362-1551

OM azonosító: 201640

Beiskolázási vezető: Jákli Gyula    e-mail: jakli.gyula@tpfk.hu

Fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján

 

 

A Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium az alábbi képzéseket indítja a 2019/2020-as tanévben:

 

Magyar-angol két tanítási nyelvű közgazdasági szakmacsoportos képzés (0001-es kód)

Erre a képzésre elsősorban azokat a tanulókat várjuk, akik a középiskolai tanulmányaik végeztével pénzügyi és/vagy számviteli területen szeretnének elhelyezkedni, illetve ezen szakterületeken szeretnék a tanulmányaikat folytatni. Az öt éves képzés egy év nyelvi előkészítő évfolyammal indul, ahol a heti tizennyolc angol nyelvóra biztosítja a tanulók számára az angol nyelv olyan magas szintű elsajátítását, melynek birtokában képesek lesznek a későbbi évfolyamokon célnyelven tanított tárgyak befogadására. A minél tökéletesebb szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztésének érdekében a nyelvi órák egy részét angol anyanyelvű tanárok tartják. Az előkészítő évfolyamon az idegen nyelv mellett emelt óraszámban folyik az informatika oktatása is. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a pályázati-támogatási asszisztens szakképesítés szerezhető meg.

A kétnyelvű érettségi bizonyítvány felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.

 

Közgazdasági szakmacsoportos képzés nyelvi előkészítővel (0002-es kód)

Ezt a képzést azoknak a diákoknak indítjuk, akik az általános középfokú ismeretek elsajátítása mellett emelt szinten szeretnék tanulni az angol nyelvet. Ezen a szakon végzett tanulóink felsőfokú végzettséget nem igénylő pénzügyi és/vagy számviteli munkakörben helyezkedhetnek el, vagy eredményesebben vehetnek részt a közgazdasági felsőfokú oktatásban. A képzés ötéves, az első év nyelvi előkészítő évfolyam, heti tizennyolc angol nyelvórával. A nyelvi előkészítő évfolyam célja az emeltszintű nyelvi oktatáshoz szükséges angol nyelvtudás megszerzése. Ezen az évfolyamon az idegen nyelv mellett emelt óraszámban tanulják még az informatikát. A második tanévtől kezdve négy éven keresztül általános szakgimnáziumi képzés folyik, emelt szintű nyelvi oktatással. A képzés megfelelő alapot teremt egy C típusú középfokú nyelvvizsgának megfelelő emelt szintű érettségi megszerzésére angol nyelvből, de az intenzív nyelvi oktatásnak köszönhetően a nyelvvizsga már hamarabb is megszerezhető. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a pályázati-támogatási asszisztens szakképesítés szerezhető meg.

 

Kötelező támogatás (fenntartói hozzájárulás) mértéke: 20 000 Ft / minden naptári hónap.

A kötelező támogatás mértéke a tanulói jogviszony alatt NEM változik.

 

  1. Felvételi követelmények:
  • Írásbeli

A központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből valamennyi osztályba jelentkező tanuló számára kötelező. Mindkét tantárgyból az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó feladatlapok eredményét kérjük.

A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

A központi írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

 

A központi írásbeli felvételi időpontja: 2019. január 19-én 10 órától.

Igazolt távollét esetén 2019. január 24-én 14 órától.

Figyelem!

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

 

A központi írásbeli felvételi helye:

Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium

1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.

 

Az előző évek központi írásbeli felvételi feladatsorai megtekinthetők az alábbi honlapon:

http://www.oh.gov.hu/korabbi-beiskolazasi/korabbi-beiskolazasi

 

 

  • Szóbeli

A szóbeli elbeszélgetés során nem tantárgyi tudást tesztelünk, hanem egy néhány perces kötetlen beszélgetés keretein belül a jelentkező diákok kommunikációs képességét és az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges egyéb kompetenciáit mérjük fel.

A szóbeli elbeszélgetés időpontja:

2019. február 25. 15:00 órától

2019. február 26. 15:00 órától

2019. február 27. 15:00 órától

 

A szóbeli elbeszélgetés helye:

Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium

1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.

 

  1. A felvételiző teljesítményének értékelése

 

  • 50 pont szerezhető a 7. osztályos év végi, a 8. osztályos félévi általános iskolai magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv osztályzatainak összegéből. Ha e tárgyak valamelyikéből felmentése van a tanulónak, akkor helyette a természettudományos tárgyakból kapott legjobb osztályzata kerül beszámításra.
  • 50+50 pont szerezhető a matematikából illetve az anyanyelvből tett központi felvételi eredményének az összegéből
  • 50 pont szerezhető a szóbeli alkalmassági elbeszélgetésen.

 

  1. Rangsorolás

A felvételizők rangsorolása az elért pontszám alapján történik.

 

 

  1. Főbb időpontok

 

2018. október 15-én 17 órától felvételi tájékoztatót tartunk az iskola nagytermében, ahova szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat és szüleiket.

2018. október 17-én és 19-én 9:00-tól 11:30-ig nyílt napot tartunk az érdeklődő nyolcadikosoknak, ahol betekintést nyerhetnek az iskola életébe. A szerdai napon a szakmai, a pénteki napon pedig az angol nyelv órák megtekintését ajánljuk.

2018. november 19-én 17 órától felvételi tájékoztatót tartunk az iskola nagytermében, ahova szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat és szüleiket.

2018. november 21-én és 23-án 9:00-tól 11:30-ig nyílt napot tartunk az érdeklődő nyolcadikosoknak, ahol betekintést nyerhetnek az iskola életébe. A szerdai napon a szakmai, a pénteki napon pedig az angol nyelv órák megtekintését ajánljuk.

2018. december 7-ig kell az iskolánkba eljuttatnia az írásbeli jelentkezési lapját annak, aki nálunk szeretné megírni a központi írásbeli felvételit.

Az egységes jelentkezési lap letölthető a www.oh.gov.hu oldalról.

2019. január 19-én 10 órától központi írásbeli felvételi.

2019. január 24-én 14 órától pótírásbeli (csak igazolással).

2019. január 28-án 8-16 óráig lehet megtekinteni a központi írásbeli dolgozatokat, és átvenni az értékelő lapokat.

2019. február 7. a tanulók értesítése az írásbeli eredményéről.

2019. február 18. a középiskolai jelentkezési lapok beérkezésének határideje.

Aki másik iskolában írta meg az írásbelit, kérjük, csatolja az értékelőlapot a jelentkezéshez!

2019. február 25. 15 órától szóbeli

2019. február 26. 15 órától szóbeli

2019. február 27. 15 órától szóbeli

2019. március 18. Az ideiglenes felvételi rangsor megtekinthető iskolánk aulájában és az iskola honlapján.

2019. március 21-22. a tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2019. április 30. iskolánk értesíti a felvétel eredményéről a jelentkezőt és a jelentkező általános iskoláját.

2019. június 20. 9-12-ig beiratkozás

 

Minden kedves felvételizőnek eredményes felkészülést kíván a

Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium!