Tomori Pál Főiskola

 
 
 
 
 
Kedves Végzett Hallgatóink!
 
Nagy örömömre szolgál, hogy ismételten köszönthetem Önöket, mégpedig abból az igen örömteli alkalomból, hogy a 2020. április 10-én megjelent 101/2020.(IV.10.) Kormányrendelet 6. §-ban foglaltak szerint lehetőségük nyílott, hogy átvegyék a diplomájukat.
 
Higgyék el, nagy-nagy öröm ez számomra!
 
Ahhoz, hogy ezt a váratlan feladatot minél gördülékenyebben el tudják a kollégáim látni, az Önök segítő közreműködésére is szükség van.
 
Kérjük, hogy az oldal alján található „Oklevél kiállítás nyelvvizsga követelmény teljesítése nélkül” kérvényt géppel kitöltve, aláírva és szkennelve 2020. április 20-ig megküldeni szíveskedjenek a diploma@tpfk.hu e-mail címre a mellékleteivel együtt. Minél hamarabb jutnak hozzá a kollégáim a szükséges adatokhoz, annál gyorsabban tudnak nekiállni a tanulmányi rendszerben az adatok frissítéséhez.
A kérvényeket folyamatosan várjuk, a határidőre való megküldés abban segít, hogy mi is tartani tudjuk a ránk vonatkozó határidőket! 
 
Tudom én is, és a kollégáim is, hogy sok esetben Önöknek a diploma felmutatása magasabb fizetést, munkahelyi előmenetelt jelent, tudniuk kell, egy pillanatra sem feledkezünk meg erről, és kérem higgyék el, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy mihamarabb kezükbe tudják venni a diplomájukat!
Tudniuk kell azonban, hogy a diplomák kiállításához szükséges okmányok pótrendelését az Oktatási Hivatal (OH) szervezi. Az OH tárgyal közvetlenül a határidőkről a nyomdával, intézményünknek erre ráhatása nincs! Engedjék meg, hogy megkérjem Önöket, érdeklődő kérdéseikkel ne terheljék a kollégáim, hiszen azok egyesével történő megválaszolása a feladat elvégzésétől von el kapacitást. 
 
A jogszabályi háttér – bizonyos korlátozásokkal – lehetővé teszi, hogy a diplomát személyesen vegyék át az intézményekben. De mint ahogy azt Önök is tudják, intézményünk - talán az országban egyedülállóan – ugyanabban az épületben ad otthont a kollégiumnak, ahol az oktatás folyik. Az ott élő külföldi hallgatóink folyamatosan mozognak, így várhatóan csak igen nehézkesen és hosszas egyéni egyeztetést követően tudunk rövid intervallumokra átvételi lehetőséget biztosítani, így köszönjük előre is, ha postai úton történő átvétel melletti döntéssel segítik mind az Önök, mind az intézményben élők, mind a kollégáim életét a jelen körülményekre, és így a jogszabályban előírt feltételek betartásának körülményességére való tekintettel. Vigyázzunk Egymásra!
 
Engedjék meg, hogy a hivatalos tájékoztatás mellett némileg betekintést nyújtsak intézményünkben folyó munkába, mik történtek azóta, hogy Önök kirepültek a falai közül.
 
A Tomori Pál Főiskola tavaly volt 15 éves! A rendezvényről egy kis videóösszeállítás készült:

 

 

Az intézmény megbízott rektora jelenleg Domboróczky Zoltán Tanár Úr, oktatási rektorhelyettese pedig Holmár Krisztina Tanárnő, akik az intézmény alapításától fogva segítik az itt folyó munkát, és én úgy gondolom, hogy oroszlánrészük volt abban, hogy Önök idáig eljutottak.
 
Engedjék meg továbbá, hogy jelezzem, nagyon várom, illetve a kollégákkal együtt nagyon várjuk Önöket vissza szakirányú továbbképzési szakjainkra 2020 szeptemberétől, hiszen a diploma megszerzésével megnyílt a lehetőség, hogy folytathassák - újra együtt a Tomorisok közösségben - tanulmányaikat. Az alábbi szakok közül tudnak választani, a jelentkezési lapot szintén megtalálják az oldal alján, a letölthető dokumentumok között:
 • Gazdaságvédelmi szakközgazdász (Részletek: itt) 
 • Gazdaságvédelmi szakreferens (Részletek: itt) 
 • Logisztikai és szállítmányozási menedzser (Részletek: itt)
 • Közbeszerzési menedzser szakközgazdász (Részletek: itt) 
 • Közbeszerzés - menedzsment (Részletek: itt) 
 • Borgasztronómiai menedzser (Részletek: itt
 • Executive MBA Diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista (engedélyeztetés alatt, addig is a tervezett részletekért kérem forduljanak Nagy Henrietta Tanárnőhöz a Nagy.Henrietta@tpfk.hu e-mail címen)
 • Képzőművészeti szakíró, kritikus (engedélyeztetés alatt, addig is a tájékoztatásért forduljanak bizalommal Kissné Budai Rita Tanárnőhöz a KissneBudai.Rita@tpfk.hu e-mail címen).
 
Szakirányú továbbképzési szakjainkon túl örömmel tájékoztatom Önöket arról is, hogy jelenleg három egyetemi (MSc) szak akkreditációja van folyamatban Főiskolánkon. Mindez azt jelenti, hogy az akkreditációs folyamatok lezárultával az intézmény falai között lehetőség nyílik az egyetemi oklevél megszerzésére is. Ezek részleteiről a Főiskola felületein folyamatosan tájékoztatást nyújtunk majd.
 
Intézményünk több fórumon van jelen a világhálón a www.tpfk.hu honlapon túl:
 • a www.konnyendiplomat.hu oldalt alapvetően a felvételizni vágyóknak állítottuk össze, itt olvashatók hallgatótársaik véleménye az intézményről. Örömmel venném, ha véleményüket Önök is megosztanák, és azokkal bővíteni tudnánk a repertoárt, ezeket az info@tpfk.hu e-mail címre várjuk
 • YouTube csatornánkat itt találják
 • a Facebook oldalunkat itt, köszönöm, ha like-olják
 • a végzett hallgatók és oktatók közös Facebook csoportja: Tomori Közösség - Szakmai Fórum, köszönöm, ha belépnek! 
 • instragram oldalunk itt 
 • Twitter itt
 • Linkedin itt 
 • a Tomori Világ, a Tomori Közösség blogja inézményünk online családjának legfiatalabb tagja. Ha kedvük van alumni ként bemutatkozni, vagy esetleg blogot vezetni kérem keressék Csanádi-Bognár Szilvia Tanárnőt a Csanadi-Bognar.Szilvia@tpfk.hu e-mail címen).
 
Engedjék meg, hogy még egy fontos dologra kitérjek! Mint, ahogy azt Önök is tudják, intézményünk mindent megtesz azért, hogy az önköltségtérítés mértékét minél alacsonyabban tartsa, annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudjon lehetőséget biztosítani a tanulni vágyóknak a továbbtanuláshoz. Jelen - igaz, igen örömteli - intézkedés váratlanul hatalmas költséget zúdít intézményünkre, mely felborítja a tervezett költségvetést. A diplomáknak törvényi kötelezettségből eredő tömeges kiállítási költsége már túlmutat azon a költségtérítésen, amennyit annak idején a képzésük kapcsán beterveztünk és Önök befizettek. A Főiskola terheinek könnyítése érdekében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy amennyiben módjukban áll adójuk 1 %-át ajánlják fel intézményünknek ezzel is hozzájárulva a diplomák kiadását fedező költségekhez, illetve az intézmény működésének fenntartásához. (Adószámunk: 18365830-2-43). 
 
Kollégáim azt a munkarendet fogják követni, hogy először feldolgozzák a mindenki által megküldött adatokat. Ezután ellenőrzik mindenkinél a diplomák kiadhatóságát és generálják az okleveleket. Ha ezzel a munkafolyamattal végeztek, utána kezdődik csak meg az oklevelek tömeges nyomtatása, majd postázása. A postázás – az OH a nyomda tervezett teljesítésről szóló előzetes tájékoztatását figyelembe véve – legkésőbb augusztus folyamán várható.
Intézményünk a jelen körülményekből fakadóan pénzügyi nehézségekkel küzd. Ezért úgy döntöttünk, hogy a fentiektől eltérő egyedi ügyintézést intézményünk csak abban az esetben tud vállalni (ideértve a készleten lévő okmányok felhasználását), amennyiben a hallgató min. 20 000 Ft összegű adományt juttat a Főiskolánknak támogatásként. Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, akkor azt az 50800159-11022602 számú bankszámlára történő befizetéssel, és a befizetést igazoló dokumentumok megküldésével tudják megtenni, amelynek beérkezése adja az egyéni kezelés sorrendjét. Higgyék el kérem, ez most nagyon nagy segítség a diplomák kiadásának finanszírozásához.
 
Őszintén remélem, hogy visszatérnek hozzánk és személyesen is újra találkozunk!
 
Előre örülök a viszontlátásnak, 
 
üdvözlettel:
Dr. Meszlényi Rózsa
alapító rektor
Tomori Pál Főiskola
 
 
Letölthető dokumentumok: